Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Katwijk

Waarom zou u ChristenUnie stemmen?

#1 Gerard Mostert

Drie belangrijke redenen om op de ChristenUnie te stemmen

Wij staan voor sterke gezinnen, gezonde jeugd en goede zorg voor ouderen. Wij knokken voor kwetsbaren. Zorg en onderwijs in Katwijk moeten gewoon goed en dichtbij zijn. Wij zetten in op voldoende en passende huisvesting voor jongeren en ouderen. Door slim en duurzaam te bouwen versterken we onze samenleving. Wij beschermen en onderhouden de schepping en zondagsrust.

#2 Atie Kuijt

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur.

#3 Robert Haasnoot

Ik woon met veel plezier in de Molenwijk in Katwijk. Op de molen ‘De Geregtigheid’ staat: Leef met goede maat en lever eerlijke waar, en dat spreekt mij aan. Zo hoort voor mij ook gemeentepolitiek te zijn. Daar herken ik de ChristenUnie in.

#4 Ton de Vries

Mijn naam is Ton de Vries. Verantwoordelijkheid nemen en het goede zoeken voor mensen en hun leefomgeving zie ik als opdracht. Voor mij zijn vooral verkeer en openbaar vervoer, erfgoed en sport onderwerpen waar ik in de goede richting wil sturen, en op aanspreekbaar wil zijn.

Het Verkiezingsprogramma

U vindt hier het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de ChristenUnie Katwijk getiteld “Waardevol voor Katwijk”.

Wat we belangrijk vinden:

Genoeg geld voor goede zorg

Ouderen zijn en blijven waardevol

Veilig fietsen, ook op de Boulevard

Bouwen aan een sterke economie in Katwijk

Meer geld voor schoolgebouwen

Goede verslavingszorg

Gezinsvriendelijk beleid

Bouwen voor jongeren (Tiny Houses)

Gehandicapten horen er helemaal bij

Krachtige wethouders

Wat we niet willen:

Winkels open op zondag

Coffeeshops

Meer bebouwing op het strand

Te weinig groen in de gemeente

Vrachtwagens door de Brouwerstraat

Een vinexwijk op Vliegveld Valkenburg

Dat het pontje verdwijnt in Valkenburg

Ons Elftal

1. Gerard Mostert

2. Atie Kuijt – van den Oever

3. Robert Haasnoot

4. Ton de Vries

5. Geesje Haasnoot-de Mooij

6. Ben van der Plas

7. Robert-Jan van Rijn

8. Machiel van der Bent

9. Aad Rasenberg

10. Gerben Huisman

11. Mirjam Klok