Archieven voor Vliegkamp

Nieuwe werkgelegenheid essentieel voor Katwijk

De ChristenUnie is blij dat Unmanned Valley, als het aan de gemeente Katwijk en de verschillende regiogemeenten ligt, van start kan gaan op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Het voornemen is om naast woningbouw ook een test- en ontwikkellocatie voor drones een plek te geven in het gebied.

Volgens de partij is het een geweldige mogelijkheid om nieuwe werkgelegenheid naar Katwijk te halen. Fractievoorzitter Gerard Mostert daarover: ‘In Katwijk hebben we veel werk in de bloemen de bouw en de vis. Daar zijn we heel blij mee, maar dat maakt ons ook kwetsbaar. Daarom is de komst van bedrijven die drones testen en ontwikkelen een mooie aanvulling op onze lokale economie. Het is de werkgelegenheid van de toekomst.’ Verder lezen…

Afgelopen weken kwamen er twee rapporten naar buiten waarin de economische potentie van Unmanned Valley op voormalig Vliegkamp Valkenburg is onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het vliegkamp een uitstekende locatie is om een Unmanned Valley te realiseren.
Unmanned Valley CU
Op Unmanned Valley kunnen bijvoorbeeld drones getest en ontwikkeld worden. De ChristenUnie heeft een motie ingediend om de kansen rond Unmanned Valley te pakken. Deze motie werd door de hele gemeenteraad gesteund. Daarnaast heeft de raad het college opgeroepen om met deze kansen aan de slag te gaan.

Dat er kansen liggen voor de gemeente Katwijk blijkt uit de rapporten van Ecorys en Birch Consultants. In het rapport van Ecorys staat geschreven: Vliegveld Valkenburg is centraal gelegen in de Randstad en strategisch gepositioneerd in de regio in relatie tot vele wetenschappelijke instituten, onderzoekslaboratoria, universiteiten en hogescholen. (…)High Tech Unmanned Valley in potentie goed voor 2.300 banen.
Verder lezen…

ICT-bedrijf AvioniCS Control Systems heeft zich onlangs op vliegbasis Valkenburg gevestigd om in deze kennisintensieve regio tot snellere groei te komen. Op de nieuwe locatie ontwikkelt en test AvioniCS haar autopilot-systemen voor de luchtvaartsector.

AvioniCS KJ1

Wethouder Klaas Jan van der Bent verwelkomde Mauro Garcia Acero, Managing Director van AvioniCS donderdag 9 april, op vliegbasis Valkenburg en bekrachtigde de vestiging van zijn bedrijf met het overhandigen van een plaquette.


InnovationQuarter en WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA) faciliteerden de verhuizing en brachten het jonge bedrijf in contact met kansrijke partijen. Wethouder ir. Klaas Jan van der Bent van de gemeente Katwijk verwelkomde Mauro García Acero, Managing Director van AvioniCS, donderdag 9 april op vliegbasis Valkenburg en bekrachtigde de vestiging van zijn bedrijf met het overhandigen van een plaquette.

AvioniCS Control Systems ontwikkelt en levert een breed scala van technologische systemen voor uiteenlopende sectoren, waaronder de automobielindustrie en lucht- en ruimtevaart. Een aparte divisie richt zich op autopilot-systemen en hoogwaardige componenten voor de productie van drones (op afstand bestuurbare luchtvaartuigen). De kracht van het bedrijf ligt in de eenvoud, betrouwbaarheid en functionaliteit van de oplossingen.
Verder lezen…

Katwijk wil op korte termijn helderheid krijgen over de kansen van het realiseren van ‘Drone Valley’ op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Daarnaast gaat wethouder Van der Bent met het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van het terrein, zeer snel in gesprek om te voorkomen dat sloopwerkzaamheden aan de landingsbanen het project onmogelijk maken. Dit is de strekking van de motie ‘Drone Valley’ die tijdens de raadsvergadering van 12 februari unaniem is aangenomen door de gemeenteraad van Katwijk.Vliegveld Valkenburg

Drone Valley is een initiatief van prins Pieter Christiaan dat gedragen wordt door onder andere TNO, Innovation Quarter, VNO/NCW en The Hague Security Delta. Het doel is hoogwaardige kennisindustrie, gespecialiseerd in onbemande luchtvaartsystemen, te verzamelen op één plek. De initiatiefnemers hebben het voormalig vliegkamp op het oog wat met de landingsbanen uitermate geschikt is hiervoor. Dit soort ontwikkelingen biedt interessante kansen voor Katwijk en de regio. Het sluit namelijk naadloos aan bij de ambitie hoogwaardige kennisintensieve bedrijven aan te trekken. Tegelijkertijd moet onderzocht worden hoe deze plannen zich verhouden tot de geplande woningbouw, zoals weer gegeven in het Masterplan. Verder lezen…

De komende periode staat er veel te gebeuren op het gebied van het voormalig vliegkamp Valkenburg. Nadat het masterplan is vastgesteld is er door het college van B&W stevig nagedacht over de verdere invulling van het gebied. Een van de zaken die nu spelen is de invulling van de groene buffer tussen Katwijk en Wassenaar en de tijdelijke ingebruikname van het vliegkamp Valkenburg.verkeerstoren vliegkamp valkenburg

In opdracht van de vier partijen die over dit gebied gaan, te weten: RVB (RijksVastgoedBedrijf), Provincie Zuid-Holland, Wassenaar en de gemeente Katwijk is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in het gebied. Er is onder andere gekeken naar de implementatie van het smalspoormuseum en de zweefvliegers in het plangebied.
Daarnaast is de gemeente Katwijk bezig om verschillende afspraken te maken met het RVB om de wijk op een verantwoorde en aantrekkelijke manier te ontwikkelen. Verder lezen…