Archieven voor Veiligheid

De gemeente Katwijk start een onderzoek naar een verbod voor vrachtverkeer in de Rijnsburgse Brouwerstraat. In de Brouwerstraat wordt nog steeds te hard gereden. Daarnaast zorgen de vele vrachtwagens door de straat voor overlast en een onveilig gevoel. Met de aanleg van de rotonde op de Noordwijkerweg, pas geopend door wethouder Klaas Jan van der Bent, is dit het juiste moment voor het onderzoek naar een vrachtwagenverbod, dat een verbetering van de verkeerssituatie dichterbij moet brengen.

‘De ChristenUnie vindt een goede verkeersdoorstroming belangrijk. Dat mag echter niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Door nu een vrachtwagenverbod te onderzoeken werken we aan een veilig en bereikbaar Rijnsburg’ aldus raadslid Ton de Vries.

Belangrijk bij het onderzoek naar een vrachtwagenverbod door de Brouwerstraat is dat ook ondernemers en omwonenden worden meegenomen in het onderzoek. Samen kunnen we Rijnsburg veilig maken!

Afgelopen vrijdag bezochten de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Remmert Kerst (CU) en Niek van der Plas (SGP), Katwijk om samen met de fracties van de ChristenUnie en SGP te zien welke ontwikkelingen er spelen rond de Katwijkse kust.Waterschap CU-SGP

Tijdens het bezoek werd een aantal locaties bekeken waar belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. De mogelijke komst van een Blue Energy centrale, die uit zoet en zout water energie kan opwekken, werd besproken. Ook de veiligheid kwam aan bod. Met name bij de uitwatering spelen er problemen met de afvoer van het spuiwater die voor ongelukken kunnen zorgen. Verder kwamen de aanleg van langere pieren en de zwemwaterkwaliteit aan bod. Katwijk heeft al tijden geen blauwe vlag meer mogen hijsen. Samen met het waterschap moet er gezocht worden naar mogelijkheden om de waterkwaliteit aan de Katwijkse kust te verbeteren zodat straks de blauwe vlag weer kan wapperen op het Katwijkse strand. Verder lezen…