Archieven voor sport

De situatie op sportpark de Middelmors gaat de laatste weken zienderogen achteruit. Het vandalisme dat tijdens onbemande uren plaatsheeft, brengt steeds meer schade aan de thuishaven van Rijnsburgse Boys aan. Naast het gebroken glaswerk en scootersporen op de velden en de vernielingen daaromheen worden er steeds meer lege zakjes marihuana en sinds kort ook lachgaspatronen gevonden.

Laatst probeerden enkele hangjongeren zelfs de daken van het kantinegebouw te betreden. “Een volslagen onwenselijke situatie”, aldus CDA-fractievoorzitter Barend Tensen. “Het voetbalseizoen staat weer voor de deur. Normaal gesproken een vreugdevolle periode voor jong en oud, nu maakt de club zich terecht zorgen. Eerder meldden ook de buren, korfbalvereniging Madjoe en de Rijnsburgse IJsclub, overlast en schade van ongewenste bezoekers. Zeker nu het weer eerder donker gaat worden ontstaat het risico dat er overlap ontstaat met de vertrekkende jeugd nadat ze getraind hebben en het moment dat de hangjongeren aankomen.” Op dit moment voelen bestuursleden zelfs de noodzaak om per toerbeurt het terrein, in ieder geval tot 21:00 uur ‘s avonds, te controleren. Dit heeft gelukkig effect, toch zoekt de vereniging druk naar een permanente oplossing. Het afgelegen karakter van het terrein blijft ernstig vandalisme in de hand werken.

Enkele weken terug vroeg het CDA er samen met ChristenUnie al aandacht voor bij het college. Specifiek worden er vragen gesteld over de mogelijkheden om een permanente beheerder in de leegstaande ruimte boven de kantine te vestigen, een initiatief van Rijnsburgse Boys zelf. Het is nog even afwachten op de reactie van het college. Ton de Vries (fractievoorzitter CU): “Hoe dan ook is het noodzakelijk dat hier snel een oplossing voor komt. Veiligheid is een absolute basisvoorwaarde en van de sportaccommodaties in onze gemeente blijf je gewoon af.”

 

De ChristenUnie heeft bij het College van B&W opheldering gevraagd over de uitvoering van een collegebesluit uit 2013. Bij Sportpark Middelmors zouden 44 parkeerplaatsen worden gecreëerd in de nabijheid van de ijsbaan. Daarmee kan het parkeerprobleem voor Rijnsburgse Boys worden verlicht, en vooral de verkeersveiligheid worden verbeterd. Op speeldagen met volop jeugd- en seniorenvoetbal moet nu worden uitgeweken naar parkeerplekken aan de overkant van de drukke Noordwijkerweg.

WP_20160404_008
Op de voorgrond het braakliggend terrein dat aansluit op de (midweeks lege) parkeerplaats

Fractielid Ton de Vries heeft als antwoord gekregen dat het hier om een tijdelijke oplossing ging. Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw, permanent parkeerterrein voor de Boys, maar hieraan bleken toch de nodige haken en ogen te kleven. Om die reden wordt nu een voorstel voorbereid om de tijdelijke uitbreiding met 44 plekken alsnog te agenderen. Wat de ChristenUnie betreft kan dat prima in combinatie met het groot onderhoud voor het bestaande parkeerterrein deze zomer worden uitgevoerd. Daarmee zou Rijnsburgse Boys voor de korte termijn het meest zijn gediend, heeft de club zelf ook al aangegeven.

Nieuw kunstgras voor de voetbalclubs in Katwijk

Onze gemeente bezit en beheert een mooi aantal terreinen voor buitensport. De voetbalaccommodaties maken hiervan een belangrijk onderdeel uit. Die liggen er over het algemeen goed bij, maar hebben geregeld onderhoud nodig en moeten tijdig opgeknapt of vernieuwd worden.. De gemeente heeft voor de investeringen een meerjarenprogramma voor de komende 5 jaren. Daar staat in wanneer op welk sportpark geïnvesteerd moet worden om alles op orde te houden en te verwachten groei van het aantal sporters op te vangen. Verder lezen…