Archieven voor Rijnlandroute

De provincie Zuid-Holland heeft de aanleg van de eerste fase van de Rijnlandroute (tussen de A4 en de A44) gegund aan de aannemerscombinatie Comol5. Uit de aanbesteding blijkt een financieel voordeel van 11% op de geschatte plankosten voor dit deel van de route, dat de Katwijkse gemeentegrond alleen raakt bij de grens van Valkenburg en Leiden.

De provincie heeft in eerder stadium al toegezegd eventuele voordelen bij de aanbesteding te willen aanwenden voor inpassingswensen die leven bij de betrokken gemeenten. Die gemeente moet wel bereid zijn daar zelf ook financieel aan bij te dragen.

De Katwijkse gemeenteraad heeft juist deze maand aan de provincie laten weten het beweegbaar houden van de bruggen over de Oude Rijn van groot belang te vinden voor de economie van Katwijk. Het water is namelijk een belangrijke vaarroute voor een aantal Katwijkse bedrijven, zo werd tijdens de raadsvergadering nog eens benadrukt door Peter Jongejan, voorzitter van de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV).
Verder lezen…

Op aandringen van de ChristenUnie wordt in de eerstkomende raadsvergadering voor het eerst in het openbaar gesproken over de stedebouwkundige invulling van het gebied Duinvallei. Door de verlegging en verdieping van de N206 zal de invulling van dit gebied sterk veranderen. Het lopende onderzoek naar mogelijke ondertunneling van de weg zal uit moeten wijzen welke nieuwe mogelijkheden er zijn.

Wijkraad Katwijk ad Rijn

Om zich voor te bereiden op het debat van de raad is de ChristenUnie in gesprek gegaan met de wijkraad van Katwijk aan den Rijn. In een geanimeerd gesprek werd met de wijkraad van gedachten gewisseld. Belangrijk voor de invulling van het gebied tussen Zeeweg en de kruising met de N441 naar Wassenaar is natuurlijk om te weten of, en op welke wijze, de N206 verdiept en ondertunneld kan worden. De verschillende mogelijkheden en gevolgen hiervan voor de openbare ruimte zijn besproken. Verder lezen…