Archieven voor Parkeren

De ChristenUnie heeft bij het College van B&W opheldering gevraagd over de uitvoering van een collegebesluit uit 2013. Bij Sportpark Middelmors zouden 44 parkeerplaatsen worden gecreëerd in de nabijheid van de ijsbaan. Daarmee kan het parkeerprobleem voor Rijnsburgse Boys worden verlicht, en vooral de verkeersveiligheid worden verbeterd. Op speeldagen met volop jeugd- en seniorenvoetbal moet nu worden uitgeweken naar parkeerplekken aan de overkant van de drukke Noordwijkerweg.

WP_20160404_008
Op de voorgrond het braakliggend terrein dat aansluit op de (midweeks lege) parkeerplaats

Fractielid Ton de Vries heeft als antwoord gekregen dat het hier om een tijdelijke oplossing ging. Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw, permanent parkeerterrein voor de Boys, maar hieraan bleken toch de nodige haken en ogen te kleven. Om die reden wordt nu een voorstel voorbereid om de tijdelijke uitbreiding met 44 plekken alsnog te agenderen. Wat de ChristenUnie betreft kan dat prima in combinatie met het groot onderhoud voor het bestaande parkeerterrein deze zomer worden uitgevoerd. Daarmee zou Rijnsburgse Boys voor de korte termijn het meest zijn gediend, heeft de club zelf ook al aangegeven.

Begin 2015 wordt de nieuwe parkeergarage Boulevard-Zeezijde in gebruik genomen. Door een collega-raadslid als “de mooiste van de wereld” betiteld. In elk geval zijn we in Katwijk trots op de fraai in het duinlandschap verwerkte ondergrondse voorziening met 663 parkeerplekken.
201412 Garage in aanbouw
Dit grote aantal nieuwe parkeerplaatsen schept kansen om het winkelgebied autoluw te maken en toch de parkeerdruk in de overige delen van het Centrum te verminderen. Door voor de bestaande en de nieuwe garages lagere tarieven vast te stellen dan voor het parkeren op straat worden bezoekers verleid om de garages te gebruiken. Daarbij is de ligging van de nieuwe parkeergarage op zichzelf al gunstig voor verschillende activiteiten als winkels, horeca en strand.

Tijden en tarieven
Het College is met een aantal maatregelen gekomen die de nieuwe situatie in goede banen moet leiden. Daar hoort bij dat voortaan ’s avonds moet worden betaald tot 22.00 uur. Ook hier is de gedachte zo veel mogelijk parkeerders van de straat naar de garages te lokken. Dit komt ten goede aan de parkeerruimte voor de bewoners van het hele centrumgebied in de avonduren. De tarieven voor betaald parkeren gaan omhoog maar blijven in vergelijking met andere plaatsen zeer concurrerend. De gemeenteraad heeft in 2013 al besloten € 3,75 miljoen uit de voorziening voor Strategische Investeringen (BSI) in te zetten om de exploitatie rond te krijgen en de tarieven redelijk en concurrerend te houden. Met nog een aanbestedingsvoordeel daarbovenop is dit uitstekend gelukt.
Verder lezen…

Voor het parkeren op diverse plekken in Katwijk aan Zee moet sinds jaar en dag parkeergeld worden betaald. Dat kon altijd met contant geld of met de chipknip. De mogelijkheid tot betalen met de chipknip vervalt echter eind 2014. De gemeente heeft inmiddels onderzocht welke andere betaalsystemen kunnen worden gebruikt om het betalen makkelijker te maken. Na overleg tussen wethouder Knape en de raadsfracties komen er in Katwijk de volgende opties .parekeren

Contant muntgeld blijft natuurlijk mogelijk, maar daarnaast kan altijd met de pinpas worden betaald. Voor het einde van dit jaar zal dit overal het geval zijn. Daarnaast wordt betalen met de mobiele telefoon mogelijk. Dat kan door gebruik te maken van een zogenaamde “app” op nieuwere telefoons, maar ook door het versturen van een simpel sms’je of het bellen van een nummer. Verder lezen…

In onze gemeente komen er steeds meer verzoeken om oplaadpunten te creëren voor elektrische auto’s. Steeds meer inwoners kiezen voor een elektrische auto en lopen nu tegen de regels aan die in de gemeente Katwijk gelden. In plaats van te benadrukken wat niet mogelijk is, wil de ChristenUnie dat er meegedacht wordt met deze inwoners. Bij deze nieuwe positieve ontwikkelingen moeten oplossingen worden gevonden.

oplaadpalen elektrische auto Katwijk ChristenUnie

De ChristenUnie vindt dat de regels moeten worden aangepast en is in goed gezelschap van de ANWB en stichting E-Laad. Zij willen meer ruimte voor nieuwe concepten, zoals de verlengde huisaansluiting, zodat elektrisch rijden goed mogelijk wordt.
Verder lezen…

In de gemeenteraad praten we heel veel over beleid. Jeugdbeleid, ouderenbeleid, groenbeleid, parkeerbeleid enz. enz. Maar wat doe we ermee? Als het even niet uitkomt is beleid ineens niet belangrijk.

parkeerbord

Uiteraard kun je wel eens van je beleid afwijken als daar goede argumenten voor zijn. Maar zijn die er altijd?
Verder lezen…