Archieven voor Omgevingwet

De regels voor ruimtelijke plannen zijn vaak ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Het moet straks makkelijker zijn om bouwprojecten te starten. In de Omgevingswet worden alle regels voor ruimtelijke projecten, bouw en inrichting van de openbare ruimte ondergebracht die nu verspreid staan over meer dan twintig wetten. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking.

De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer heel wat aanpassingen gedaan op de wet. Onder andere door aandacht te vragen voor burgerparticipatie, duurzaamheid en toegankelijkheid in de openbare ruimte voor mensen met een beperking.

Vanwege deze veranderingen moeten lokale overheden zich goed voorbereiden op de komst van deze wet. Ook de gemeente Katwijk bereidt zich voor op de invoering van deze Omgevingswet. Samen met onze inwoners, bedrijven en de omliggende gemeenten gaat de gemeente Katwijk aan de slag om goed voorbereid te zijn wanneer de wet in werking treedt.

Omgevingswet

Omgevingsvisie Katwijk

De gemeente Katwijk gaat een eigen omgevingsvisie opstellen. Dat doen we niet alleen, maar daar hebben we ook de input van inwoners en bedrijven voor nodig. Er komt een apart traject die deze participatie gaat regelen. Er zullen vragen voorbij komen zoals:
Welke infrastructurele problemen zijn er, en hoe kunnen we deze oplossen? Hoe kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren en de economische ontwikkeling verder stimuleren? Hoe investeren we in duurzame energie? Vragen waar we samen met onze inwoners over na gaan denken.

Omgevingswet en de ChristenUnie

Voor de ChristenUnie is het van groot belang dat de belangen van Katwijk, nu en in de toekomst helder zijn. Niet alleen voor inwoners en bedrijven, maar ook voor andere overheden. Door samen prioriteiten te stellen voor verbetering van de bereikbaarheid, economische ontwikkeling, woningbouw en recreatie kunnen we stappen in de goede richting zetten. Op deze manier kunnen we grote infrastructurele projecten zoals de Noordelijke randweg Rijnsburg mogelijk maken. De regio, de provincie Zuid-Holland en het Rijk zijn belangrijke spelers om deze prioriteiten om te zetten in realisatie. Daarom moeten de Katwijkse projecten wel bekend zijn bij deze bestuurslagen. Een omgevingsvisie kan daarbij helpen en is dus ook het eerste stapje naar de realisatie van belangrijke plannen.

 

Klik voor meer info en een filmpje op deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet