Archieven voor n206

De provincie Zuid-Holland heeft de aanleg van de eerste fase van de Rijnlandroute (tussen de A4 en de A44) gegund aan de aannemerscombinatie Comol5. Uit de aanbesteding blijkt een financieel voordeel van 11% op de geschatte plankosten voor dit deel van de route, dat de Katwijkse gemeentegrond alleen raakt bij de grens van Valkenburg en Leiden.

De provincie heeft in eerder stadium al toegezegd eventuele voordelen bij de aanbesteding te willen aanwenden voor inpassingswensen die leven bij de betrokken gemeenten. Die gemeente moet wel bereid zijn daar zelf ook financieel aan bij te dragen.

De Katwijkse gemeenteraad heeft juist deze maand aan de provincie laten weten het beweegbaar houden van de bruggen over de Oude Rijn van groot belang te vinden voor de economie van Katwijk. Het water is namelijk een belangrijke vaarroute voor een aantal Katwijkse bedrijven, zo werd tijdens de raadsvergadering nog eens benadrukt door Peter Jongejan, voorzitter van de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV).
Verder lezen…

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de fietskruising op de Hoorneslaan bij de afrit van de N206. Wie met de auto vanuit Noordwijk de Hoorneslaan rechts of links wil opdraaien, krijgt pas heel laat zicht op het fietsverkeer vanuit Katwijk aan Zee. Op de plek zelf is te zien dat veel automobilisten hun aandacht totaal vestigen op het verkeer van links (uit ’t Heen) en het fietspad met tweerichtingsverkeer niet opmerken.

Fietskruising Hoornes2 (640x478)

Dit leidt tot talloze gevaarlijke situaties waarbij het fietsverkeer wel voorrang heeft maar niet krijgt. Het CDA heeft eerder dit jaar al vragen over dit kruispunt gesteld, maar te horen gekregen dat op deze plek nauwelijks aanrijdingen worden geregistreerd. Het zou wel worden besproken met de provincie, die verantwoordelijk is voor de afrit N206.

De ChristenUnie wil nu weten wat dit overleg heeft opgeleverd en is benieuwd welke cijfers van ongevallen en aanrijdingen over langere tijd zijn gemeten.

Slingeroplossing

Door een buurtbewoner is het idee aangedragen om een slinger in het fietspad aan te leggen. Er is ter plekke ruimte voor, het fietsverkeer wordt gedwongen snelheid te minderen en zowel automobilisten als fietsers krijgen meer reactietijd en ruimte om elkaar op te merken. Bij de aansluiting van het duinfietspad uit Wassenaar op de Sportlaan is ook uit veiligheidsoverwegingen voor een slinger in het fietspad gekozen.

De ChristenUnie wil weten of dit al eerder is overwogen en of het college bereid is de slingeroptie te onderzoeken en uit te werken. Het antwoord wordt verwacht na het zomerreces, eind augustus.

Op aandringen van de ChristenUnie wordt in de eerstkomende raadsvergadering voor het eerst in het openbaar gesproken over de stedebouwkundige invulling van het gebied Duinvallei. Door de verlegging en verdieping van de N206 zal de invulling van dit gebied sterk veranderen. Het lopende onderzoek naar mogelijke ondertunneling van de weg zal uit moeten wijzen welke nieuwe mogelijkheden er zijn.

Wijkraad Katwijk ad Rijn

Om zich voor te bereiden op het debat van de raad is de ChristenUnie in gesprek gegaan met de wijkraad van Katwijk aan den Rijn. In een geanimeerd gesprek werd met de wijkraad van gedachten gewisseld. Belangrijk voor de invulling van het gebied tussen Zeeweg en de kruising met de N441 naar Wassenaar is natuurlijk om te weten of, en op welke wijze, de N206 verdiept en ondertunneld kan worden. De verschillende mogelijkheden en gevolgen hiervan voor de openbare ruimte zijn besproken. Verder lezen…