Archieven voor Drone valley

Nieuwe werkgelegenheid essentieel voor Katwijk

De ChristenUnie is blij dat Unmanned Valley, als het aan de gemeente Katwijk en de verschillende regiogemeenten ligt, van start kan gaan op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Het voornemen is om naast woningbouw ook een test- en ontwikkellocatie voor drones een plek te geven in het gebied.

Volgens de partij is het een geweldige mogelijkheid om nieuwe werkgelegenheid naar Katwijk te halen. Fractievoorzitter Gerard Mostert daarover: ‘In Katwijk hebben we veel werk in de bloemen de bouw en de vis. Daar zijn we heel blij mee, maar dat maakt ons ook kwetsbaar. Daarom is de komst van bedrijven die drones testen en ontwikkelen een mooie aanvulling op onze lokale economie. Het is de werkgelegenheid van de toekomst.’ Verder lezen…

Afgelopen weken kwamen er twee rapporten naar buiten waarin de economische potentie van Unmanned Valley op voormalig Vliegkamp Valkenburg is onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het vliegkamp een uitstekende locatie is om een Unmanned Valley te realiseren.
Unmanned Valley CU
Op Unmanned Valley kunnen bijvoorbeeld drones getest en ontwikkeld worden. De ChristenUnie heeft een motie ingediend om de kansen rond Unmanned Valley te pakken. Deze motie werd door de hele gemeenteraad gesteund. Daarnaast heeft de raad het college opgeroepen om met deze kansen aan de slag te gaan.

Dat er kansen liggen voor de gemeente Katwijk blijkt uit de rapporten van Ecorys en Birch Consultants. In het rapport van Ecorys staat geschreven: Vliegveld Valkenburg is centraal gelegen in de Randstad en strategisch gepositioneerd in de regio in relatie tot vele wetenschappelijke instituten, onderzoekslaboratoria, universiteiten en hogescholen. (…)High Tech Unmanned Valley in potentie goed voor 2.300 banen.
Verder lezen…

Katwijk wil op korte termijn helderheid krijgen over de kansen van het realiseren van ‘Drone Valley’ op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Daarnaast gaat wethouder Van der Bent met het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van het terrein, zeer snel in gesprek om te voorkomen dat sloopwerkzaamheden aan de landingsbanen het project onmogelijk maken. Dit is de strekking van de motie ‘Drone Valley’ die tijdens de raadsvergadering van 12 februari unaniem is aangenomen door de gemeenteraad van Katwijk.Vliegveld Valkenburg

Drone Valley is een initiatief van prins Pieter Christiaan dat gedragen wordt door onder andere TNO, Innovation Quarter, VNO/NCW en The Hague Security Delta. Het doel is hoogwaardige kennisindustrie, gespecialiseerd in onbemande luchtvaartsystemen, te verzamelen op één plek. De initiatiefnemers hebben het voormalig vliegkamp op het oog wat met de landingsbanen uitermate geschikt is hiervoor. Dit soort ontwikkelingen biedt interessante kansen voor Katwijk en de regio. Het sluit namelijk naadloos aan bij de ambitie hoogwaardige kennisintensieve bedrijven aan te trekken. Tegelijkertijd moet onderzocht worden hoe deze plannen zich verhouden tot de geplande woningbouw, zoals weer gegeven in het Masterplan. Verder lezen…

De ChristenUnie is blij dat wethouder Klaas-Jan van der Bent serieus in gesprek is om andere ontwikkelingen, zoals een Drone Valley, een kans te geven op het voormalig vliegkamp Valkenburg.Vliegveld Valkenburg

De ChristenUnie is altijd tegen de sluiting en de bebouwing van Vliegkamp Valkenburg geweest. Echter door de provincie, het rijk en de regio is er besloten om het vliegkamp te bebouwen.

‘Met deze nieuwe ontwikkelingen kan Katwijk profiteren van nieuwe werkgelegenheid. Volgens de initiatiefnemers kan het duizenden banen opleveren. En dat is hard nodig. Harder dan woningbouw. Onlangs werd onderzoeksrapport gepresenteerd waarin zorgen werden geuit over de economische toekomst van de Duin en Bollenstreek. Om de welvaart en het welzijn in Katwijk hoog te houden, moeten we daarom deze kans op nieuwe werkgelegenheid, gecombineerd met de kennisclusters Bio Science en Esa-Estec, met beide handen aangrijpen’, zegt raadslid Gerard Mostert jr. Het betekent niet dat bebouwing helemaal van tafel is. Naast bedrijfskantoren is ook woningbouw op een gedeelte van het terrein niet uitgesloten. Verder lezen…