Archieven voor A44

De provincie Zuid-Holland heeft de aanleg van de eerste fase van de Rijnlandroute (tussen de A4 en de A44) gegund aan de aannemerscombinatie Comol5. Uit de aanbesteding blijkt een financieel voordeel van 11% op de geschatte plankosten voor dit deel van de route, dat de Katwijkse gemeentegrond alleen raakt bij de grens van Valkenburg en Leiden.

De provincie heeft in eerder stadium al toegezegd eventuele voordelen bij de aanbesteding te willen aanwenden voor inpassingswensen die leven bij de betrokken gemeenten. Die gemeente moet wel bereid zijn daar zelf ook financieel aan bij te dragen.

De Katwijkse gemeenteraad heeft juist deze maand aan de provincie laten weten het beweegbaar houden van de bruggen over de Oude Rijn van groot belang te vinden voor de economie van Katwijk. Het water is namelijk een belangrijke vaarroute voor een aantal Katwijkse bedrijven, zo werd tijdens de raadsvergadering nog eens benadrukt door Peter Jongejan, voorzitter van de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV).
Verder lezen…

Flora Holland krijgt een eigen aansluiting op de A44, via afrit Oegstgeest/Rijnsburg. Gemeente Katwijk, Rijkswaterstaat, gemeente Oegstgeest, Flora Holland en de provincie Zuid-Holland werken samen om deze aansluiting te realiseren.
Flora Holland
De partijen hebben hiervoor een uitvoerings- en financieringsovereenkomsten gesloten. Tegen het door gemeente Oegstgeest in dit kader genomen verkeersbesluit was een beroep aangetekend. Dit beroep is onlangs door de rechter afgewezen. Voor de aansluiting van Flora Holland op de A44 zijn er met deze uitspraak nu geen obstakels meer.

Aanbesteding
Rijkswaterstaat, de trekker van het project, is inmiddels gestart met de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de aansluiting. Volgens de huidige planning kan in april de gunning plaatsvinden, en kan nog vóór de zomer begonnen worden met de voorbereidende werkzaamheden. Het werk moet uiterlijk 1 oktober 2016 opgeleverd worden.
Verder lezen…

Door de gemeenteraad is positief geadviseerd om in te stemmen met het realiseren van een gedeeltelijke op en afrit voor Flora Holland op de A44.
Het stond in ons verkiezingsprogramma, dus een punt dat voor de ChristenUnie belangrijk is!
Flora Holland
Door deze oplossing komen er minder vrachtwagens over Rijnsburgs grondgebied naar de veiling toe. De geluidshinder vermindert sterk net als de
luchtverontreiniging. De leefbaarheid wordt versterkt en daarnaast is het voor ondernemers een verbetering van de bereikbaarheid van een van de grootste
werkgevers in onze regio.

Er moet nog wel een definitief besluit worden genomen, dat gebeurt donderdag 11 juli. Uiteraard zal de ChristenUnie voor stemmen!

Afgelopen maand zijn er in de media diverse berichten verschenen over de afrit voor Flora Holland bij de A44. Graag informeer ik u over de zin en onzin van die berichten.

Voor de gemeente Katwijk is het van belang dat er voor Rijnsburg een aantal verkeersoplossingen komen. Een van deze oplossingen is een afrit (en wellicht een oprit) op de A44 voor Flora Holland. Hierdoor komen er minder vrachtwagens door het dorp en vermindert de geluids/trillingshinder. Daarnaast verbetert de luchtkwaliteit in Rijnsburg.
Verder lezen…