Vandaag ondertekenden Floor Vermeulen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Klaas Jan van der Bent (wethouder Katwijk) en Jan Nieuwenhuis (wethouder Oegstgeest) de Uitvoeringsovereenkomsten voor de N206 Ir. G. Tjalmaweg. Met Katwijk is daarnaast de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Wethouder Klaas Jan van der Bent en gedeputeerde Floor Vermeulen ondertekenden de Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst voor de aanleg van het tracédeel Tjalmaweg van de Rijnlandroute.

Daarmee is weer een stap gezet in het verbeteren van de bereikbaarheid van regio Holland Rijnland. De volgende stap is het selecteren van een aannemer. Het project wordt naar verwachting in de zomer van 2019 gegund, de werkzaamheden starten in de loop van 2019. De afronding van de Tjalmaweg staat gepland voor eind 2021.

Floor Vermeulen, gedeputeerde Zuid-Holland: “De Tjalmaweg is het tweede project van de RijnlandRoute dat wordt uitgevoerd en levert een belangrijke bijdrage aan de regionale bereikbaarheid van regio Holland Rijnland. Met de Tjalmaweg wordt tevens Project Locatie Valkenburg ontsloten. De RijnlandRoute draagt bij aan onze ambitie om van Zuid-Holland de best bereikbare provincie te maken.”
Wethouder Klaas Jan van der Bent, gemeente Katwijk geeft aan: “na jaren van planvorming en voorbereiding is dit een belangrijke mijlpaal. De RijnlandRoute lost voor Katwijk een groot bereikbaarheidsknelpunt op en maakt gewenste economische en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Dit is een mooie basis voor het verder optimaliseren van de regionale bereikbaarheid. Ik ben zeer verheugd dat wij nu het startsein voor de aanleg geven.” Jan Nieuwenhuis, wethouder van Oegstgeest, sluit zich hierbij aan: “Oegstgeest is heel tevreden met de voortgang en is blij dat deze overeenkomst voldoende handvatten biedt voor een goede samenwerking nu en in de toekomst.”
Verder lezen…

Afgelopen donderdag was de laatste gemeenteraadsvergadering voor de verkiezingen. En het werd laat, erg laat. Maar niet te laat voor Pim Duindam van Surfschool-Katwijk. Wij, ChristenUnie Katwijk, dienden namelijk samen met De Lokalen een motie in voor het behoud van de Surfschool in Katwijk.

Deze school moet noodgedwongen verhuizen op het strand. Het was tot dusver niet gelukt om met de gemeente een oplossing voor een alternatieve locatie te vinden. Voor ChristenUnie aanleiding om actie te ondernemen. Wethouder Klaas Jan van der Bent (ChristenUnie) tijdens de vergadering: “Op zich zijn er meerdere mogelijkheden om een uitzondering te maken, alleen is de vraag of en hoe je die wilt inzetten.” De raad sprak per motie uit dat ze deze organisatie op het strand wilde behouden. De wethouder deed de toezegging in het college te bespreken hoe de motie uitgevoerd kon worden. De motie werd door steun van VVD, CDA en HvK aangenomen en gisterenmiddag kreeg Pim Duindam te horen dat er een oplossing is: een tijdelijke ontheffing en de toezegging dat men aan de slag gaat voor een structurele oplossing.
Verder lezen…

De gemeente Katwijk gaat onderzoeken of zelfrijdende voertuigen zonder chauffeur ingezet kunnen worden voor het laatste stukje vervoer vanaf een OV knooppunt naar de bedrijven en eerste woningen op locatie Valkenburg.

Een voorbeeld van zelfrijdend vervoer zonder chauffeur. (Foto: Aron Urb, EU2017EE)

Technisch is steeds meer mogelijk. De overstap naar automatisch rijden biedt veel kansen. De eerste stap voor Katwijk is het maken van een snelle haalbaarheidsanalyse. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “In de komende jaren is de OV verbinding naar Unmanned Valley en de eerste woningen op Locatie Valkenburg nog beperkt. Zelfrijdend vervoer kan hiervoor een uitkomst bieden. En dergelijke onbemande vervoersoplossing past natuurlijk perfect bij Unmanned Valley Valkenburg en de duurzame ontwikkeling van de locatie”.
Verder lezen…

Op initiatief van de ChristenUnie is zaterdag 10 maart jl. het lokaal actieplan ‘Waardig ouder worden’ ondertekend tijdens de High Tea voor ouderen georganiseerd door de ChristenUnie in De Zwanenburg. De ChristenUnie wil met dit actieplan een betere ondersteuning van mantelzorgers, eenzaamheid tegengaan en de bouw realiseren van goede woonvormen voor ouderen dicht bij zorg. Een integrale aanpak is onmisbaar. Samen met de ouderenbonden AOBK, PCOB Rijnsburg/Valkenburg, zorgaanbieders DSV, Curadomi en de SHD gaat de ChristenUnie hier de komende periode aan werken.

“In de landelijke politiek wordt er gesproken over de wet ‘voltooid leven’. De ChristenUnie is daar tegen. Want, als ouderen het gevoel hebben dat ze niet meer van waarde zijn, is dat niet alleen hun probleem, maar bovenal het probleem van ons als samenleving die ouderdom te weinig waardeert. Juist voor die mensen wil ik er zijn. Voor die mensen wil de ChristenUnie er zijn. Om zo geloof een stem te geven in de politiek”, aldus fractievoorzitter Gerard Mostert.
Verder lezen…

Overeenkomst met gemeente Katwijk getekend
De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een mbo-vakschool waar studenten zich specialiseren in de precisietechniek: het bedenken, ontwerpen, testen en toepassen van fijnmechanische technieken. Een onmisbaar vakgebied voor onbemande systemen en aanverwante technologieën.

Wethouder Klaas Jan van der Bent (ChristenUnie) en Dick Harms, directeur Leidse Instrumentmakers School

De gemeente Katwijk ontwikkelt onder de noemer Unmanned Valley Valkenburg in samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen en de sector een innovatieve testomgeving op het gebied van onbemande toepassingen (drones) en technologieën als sensortechnologie en big data analyse. De kennis en faciliteiten van de LiS en het Fieldlab Unmanned Valley Valkenburg sluiten goed op elkaar aan en zijn waardevol voor de verdere ontwikkeling van een Unmanned Valley. Samenwerking tussen beide partijen draagt ook bij aan het realiseren van hoogwaardige kennisintensieve werkgelegenheid in Katwijk en de regio.
Verder lezen…

De wijken ’t Duyfrak (Valkenburg) en Oegstgeest aan de Rijn worden eind dit jaar met elkaar verbonden door middel van een beweegbare fiets-/voetgangersbrug over de Oude Rijn. Achter de schermen wordt al flink aan de brug gewerkt en ook op de locatie waar de brug komt te liggen, zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Binnenkort begint het ‘echte’ werk op de oever en in de Oude Rijn, en zal de brug steeds meer zichtbaar worden. Op donderdag 8 maart verrichtten wethouder Klaas Jan van der Bent (gemeente Katwijk) en wethouder Jan Nieuwenhuis (gemeente Oegstgeest) onder luid applaus gezamenlijk de starthandeling voor de bouw van de brug door het bouwbord bij de Dorpsweide te onthullen.

Wethouder Klaas Jan van der Bent heeft lang uitgekeken naar dit moment: ‘Deze voor onze gemeente belangrijke fietsbrug heeft een lang voortraject gehad. Ik ben enorm verheugd dat er nu vaart in het proces zit, en dat de bouw van de brug nu echt begonnen is. In november van dit jaar kunnen we naar de overkant fietsen, fantastisch!’ Ook wethouder Jan Nieuwenhuis van gemeente Oegstgeest is blij met de start van de bouw. ‘Hoewel de fietsbrug voor mij een nieuw dossier is, weet ik hoe hard er van alle kanten aan dit project gewerkt is. Maar het resultaat mag er zijn: een prachtig ontwerp dat onze beide gemeentes op een mooie manier gaat verbinden.’
Verder lezen…

Het is al vele jaren de wens van de gemeente om aan de zuidkant van Katwijk een hoogwaardige fietsverbinding naar de kust te realiseren. Voor een betere ontsluiting van de badplaats is een snelle, veilige en aantrekkelijke fietsverbinding nodig vanaf de zee langs de duinen, die aansluit op de toekomstige snelfietsroute langs de Ir. G. Tjalmaweg, die in het kader van de RijnlandRoute wordt aangelegd. Op 6 maart heeft het college van B&W groen licht gegeven voor de uitwerking van dit fietspad, dat tussen de Laan van Nieuw Zuid en de verlengde Westerbaan moet komen.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Deze verbinding is echt hard nodig. Het verbetert de bereikbaarheid van Katwijk aan Zee, de fietsstructuur in Katwijk en de regio en het geeft onze bewoners meer gelegenheid het duingebied te beleven. En op deze plek wordt het natuurlijk het mooiste fietspad van Katwijk!’
Verder lezen…

Van verschillende kanten kreeg de ChristenUnie signalen dat er meer fietsongevallen zouden plaatsvinden op de Boulevard en dat de opstaande stoeprand de oorzaak zou zijn. Naar aanleiding hiervan is de ChristenUnie in gesprek gegaan met de hulpdiensten die geregistreerde cijfers van ongevallen kon geven. Dit was reden voor de ChristenUnie om vragen te stellen aan de gemeente over het aantal, de oorzaak en de veiligheid van het fietspad op de Boulevard.

Het antwoord van het College geeft aan dat wordt nagedacht over vergevingsgezind ontwerpen, dat een kwaliteitsteam wordt ingesteld (BVO-Brede Verkeersoverleg) die met optimalisatie voorstellen kan komen en dat een goede analyse naar aard en oorzaak in gang wordt gezet van geregistreerde gevallen. Het resultaat wordt meegenomen bij de optimalisatie voorstellen van het BVO.

Prima voorstellen, maar intussen melden zich inwoners die op de Boulevard zijn gevallen met hun fiets bij de ChristenUnie met de vraag waar zij zich moeten melden. Dat kan op de site: https://fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/nieuw-probleem
Verder lezen…

Vandaag was het campagne voeren in de sneeuw. Koud, maar gezellig. Om 10.00 startte een groep in Valkenburg. De wijk in, huis aan huis en in gesprek met bewoners over de plannen van de ChristenUnie voor Valkenburg. 

 

Op naar de volgende actie: Ton de Vries nam deel aan een radio debat in het Dorpshuis. Even uit de kou en geluisterd naar het debat.

De tweede groep stond in Rijnsburg in de Hoftuin. Flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd. We kijken terug op een prachtige campagne dag. Volgende week onze volgende actie in Katwijk. Op naar 21 maart en stem ChristenUnie

 

 

Een primeur op de Katwijkse boulevard afgelopen zaterdag 24 februari. Op deze zonnige ochtend reikte de ChristenUnie haar verkiezingsprogramma uit, maar deze was niet opgesteld in de Nederlandse taal. Speciaal voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de partij het programma geschreven in het Katteks. Vissersvrouw Coby van Duijn en voormalig nieuwsbrenger en omroeper Bas Vlieland waren de gelukkigen die de eerste exemplaren in ontvangst mochten nemen. Bas Vlieland gebruikte, net als vroeger, zijn klink om het unieke verkiezingsprogramma aan te kondigen.

Maar niet alleen Coby en Bas waren aanwezig op de boulevard ter hoogte van de kraam van Hartevelt Vis. Een vijftal mannen die vaak op deze plek samenkomen om te praten over alles wat er in Katwijk gebeurt, waren nieuwsgierig naar dit speciale Kattekse verkiezingsprogramma.

Thema’s als onderwijs en economie komen aan bod in het programma. Zo was Coby van Duijn blij met het thema economie, want ‘daar houden Kattekers van’. Maar de zorg is ook een belangrijk thema voor de partij: ‘De ChristenUnie wul de zùrreg nog beterder maeke dan die al is, maer òòk d’r-voor zùrrege tot-te mense ’t nog kenne betaele òòk’.

Op de boulevard hing een ontspannen en gezellige sfeer. Het benoemen van het Kattekse dialect viel goed bij iedereen die het programma kreeg uitgereikt. ‘Ik neem dit mee, want ik heb nog nooit een verkiezingsprogramma in het Katteks gezien of gekregen’, zei Coby van Duijn. ‘Dit wordt bewaard.’

Bent u zelf ook nieuwsgierig naar dit unieke Kattekse verkiezingsprogramma? Neem dan een kijkje op http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2018/02/Verkiezingsprogramma-CU-Katteks.pdf