Gert Varkevisser

foto Gert Varkevisser

Woonplaats: Katwijk

Geboortedatum: 19 oktober 1978

Commissie: Welzijn

E-mail: gert@christenuniekatwijk.nl

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Berichten van Gert Varkevisser:

  Veilig Thuis snel op orde

  Vanavond spreekt de gemeenteraad over en met Veilig Thuis. De ChristenUnie heeft gevraagd om met deze organisatie in gesprek te komen. Gert Varkevisser: “Veilig Thuis is een nieuwe organisatie met een heel belangrijke taak: optreden als er signalen of meldingen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. We hebben signalen dat Veilig Thuis niet goed functioneert. Ik wil daarom weten wat ze gaan doen om kinderen, volwassenen en ouderen die mishandeld (dreigen te) worden, te beschermen en een veilige woonomgeving te bieden.”

  img_0547

  Wachtlijsten
  In oktober 2015 constateerde de rijksinspectie dat een aantal zaken bij Veilig Thuis niet goed was geregeld. Op basis van signalen en meldingen werden onderzoeken naar bedreigende situaties niet op tijd gestart en niet op tijd afgerond. Daardoor ontstonden wachtlijsten. In juni 2016 was de situatie een stuk verbeterd maar de wachtlijsten waren nog niet weg. Varkevisser: “Ik hoop vanavond te horen dat dit nu wel geregeld is. Het is onbestaanbaar en onacceptabel dat kwetsbare mensen niet tijdig hulp en bescherming krijgen.”

  Scholen
  De ChristenUnie heeft begin deze week navraag gedaan bij een aantal directeuren van basisscholen naar hun ervaringen met Veilig Thuis. Uit landelijk onderzoek bleek namelijk dat veel scholen weinig vertrouwen hebben in het meldsysteem kindermishandeling van Veilig Thuis. De helft van de ruim 500 onderzochte basisscholen vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. Scholen ervaren hoge drempels bij het melden. Zo zegt ruim 44 procent niet altijd terugkoppeling te krijgen en dus niet te weten wat er gebeurt na hun melding. Dat is opmerkelijk want Veilig Thuis is wettelijk verplicht om een terugkoppeling te doen naar docenten. Slechts 1 op 5 ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan.
  Katwijkse schooldirecteuren bevestigen dat Veilig Thuis nog niet naar behoren functioneert. Varkevisser: “Ik lees in de reacties van de scholen dat meldingen niet worden beantwoord, dat scholen er zelf achteraan moeten blijven gaan, dat hulp niet of laat tot stand komt en dat er weinig actiegerichtheid is bij Veilig Thuis. Ik vind dat ernstig en zal dat bij Veilig Thuis aan de orde stellen.”

  Huisartsen
  Ook de zorggroep Katwijk is door de ChristenUnie gevraagd om een reactie. Onder de huisartsen zijn zowel positieve als minder positieve ervaringen te beluisteren, antwoord een huisarts namens zorggroep Katwijk. De zorggroep is graag bereid om mee te helpen bij het verbeteren van het functioneren van de “lerende organisatie” Veilig Thuis.

  Gemeente gaat openbare toiletten verbeteren

  Op aandringen van de ChristenUnie gaat de gemeente de toegankelijkheid en de herkenbaarheid van de toiletten in het Centrum van Katwijk verbeteren. De toiletten in de parkeergarage aan de Boulevard worden voor iedereen opengesteld en beter zichtbaar gemaakt. Dat laatste geldt ook voor de toiletten bij de viskiosk op het Andreasplein.

  toilet

  ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser: “Ik ben blij dat de gemeente overstag gaat. Het is niet uit te leggen dat in het Centrum wel fors wordt geïnvesteerd in stenen en lantaarnpalen, maar dat iemand in een rolstoel niet naar het toilet kan. Bij de ChristenUnie vinden we het belangrijk dat er in onze gemeente voorzieningen zijn die voor alle mensen toegankelijk zijn en waar we allemaal wat aan hebben.”

  Ontmoedigingsbeleid
  Vorige maand had Varkevisser de gemeente vragen gesteld over de herkenbaarheid en toegankelijkheid van openbare toiletten in het Centrum van Katwijk. De toiletten bij de viskiosk op het Andreasplein waren niet duidelijk aangegeven en bovendien niet rolstoelvriendelijk. De gemeente antwoordde dat over deze toiletten niet werd gecommuniceerd om overlast te voorkomen. Een dergelijke redenering werd ook gehanteerd voor de toiletten in de parkeergarage aan de Boulevard. Die toiletten waren volgens de gemeente alleen bedoeld voor bezoekers van de parkeergarage. Het openstellen voor ander publiek zou ‘ongewild veel gebruik’ van het toilet inhouden. Dit ging er bij de ChristenUnie totaal niet in. Varkevisser: “De gemeente hanteert een ontmoedigingsbeleid terwijl het ook een gastvrije gemeente wil zijn en een aantrekkelijk Centrum wil creëren voor inwoners en toeristen. Wij wilden echter boter bij de vis.”

  (more…)

  Training brandveilig wonen van start!

  De ChristenUnie is verheugd dat dinsdag 13 september de start is van de campagne voor het verhogen van de brandveiligheid voor kwetsbare groepen. “Ik ben er erg blij mee, het is een goede start”, zegt Gert Varkevisser van de ChristenUnie. “De vergrijzing neemt toe en mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. We weten echter ook dat ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening een verhoogd risico op brand(wonden) hebben. Actie is dan nodig. Niets doen betekent dat het aantal doden en gewonden door brand fors oploopt.”

  image

  Actie gevraagd
  Begin dit jaar vroeg de ChristenUnie aandacht voor brandveilig wonen van kwetsbare doelgroepen. Het College van Burgemeester en Wethouders en ook Dunavie werden opgeroepen tot het nemen van maatregelen. Het College stond toen nog op het standpunt dat de gemeente geen actie hoefde te ondernemen omdat de regionale brandweer aan de slag zou gaan. Echter, dit zou pas in 2018 zijn. Na enig aandringen kreeg Varkevisser in het voorjaar in de gemeenteraad de toezegging dat er met de regionale brandweer zou worden gesproken over het eerder starten met activiteiten te bevordering van brandveilig wonen.

  Voorlichting start
  Eind augustus schreef het College dat in overleg met de Regionale Brandweer de consulenten Zorg, medewerkers van het Team Sociale Ondersteuning (onder andere ouderenadviseurs) en medewerkers uit het Zorgoverleg (multiprobleem-problematiek) zullen worden voorgelicht over de aspecten van brandveiligheid die van belang zijn voor kwetsbare personen. Het doel is dat deze medewerkers brandonveilige situaties kunnen herkennen als zij bij mensen thuis komen. Tegelijkertijd wordt in combinatie met deze deskundigheidsbevordering van medewerkers ingezet op voorlichting over preventiemaatregelen voor ouderen en andere kwetsbare groepen burgers.

  ‘Watersportdag Katwijk een succes!’

  Vandaag op bezoek geweest bij de eerste Watersportdag in Katwijk. Met het schitterende weer, een gezellige sfeer en veel mensen op en rond het water, mag dit nieuwe evenement in onze gemeente wel een succes worden genoemd. Op de Oude Rijn, bij de jachthaven en op het terrein van Hoogheemraadschap Rijnland konden inwoners en toeristen kennis maken met de vele watersportverenigingen en -bedrijven die Katwijk rijk is.

  watersportdag-1

  Bij de jachthaven trof ik een aantal enthousiaste organisatoren, waaronder de initiatiefnemers Jan en Carry Hoek van Skuytevaert. We haalden herinneringen op van anderhalf jaar geleden toen we met een aantal watersportpartijen bijeen kwamen in een zaaltje in het gemeentehuis. We waren het al snel met elkaar eens: in Katwijk moet er meer aandacht komen voor de watersport, de waterrecreatie en het watertoerisme. Water is een van de factoren die Katwijk tot een unieke en prachtige gemeente maakt. De Noordzee, de Uitwatering, de Oude Rijn, ze maken Katwijk bijzonder. De inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kunnen er heerlijk van genieten en ondernemers kunnen het benutten om mensen naar Katwijk te trekken en zodoende werkgelegenheid creëren. Ook de watersportverenigingen en watersportbedrijven zagen kans om elkaar te versterken en sloegen de handen ineen. Eerst kwamen ze enthousiast vertellen tijdens een avond voor de gemeenteraad over de kansen die er lagen om het waterrijke Katwijk beter op de kaart te zetten en niet veel later werden de plannen voor de Watersportdag gesmeed.

  Katwijk Gastvrij? Niet als je moet plassen!

  Katwijk Gastvrij & Verrassend! Met die slogan prijst de gemeente Katwijk zichzelf aan. Dat gastvrije betwijfel ik. Vind maar eens een openbaar toilet in Katwijk. Reden om de gemeente wat vragen te stellen. De antwoorden zijn verrassend! Dat dan weer wel.

  image

  Viskiosk
  Ik wist van het weggefrommelde, openbare toilet bij de Viskiosk op het Andreasplein en bij toeval had ik er twee in de parkeergarage aan de Boulevard ontdekt. Vraag 1: zijn dit de enige openbare toiletten in Katwijk? Antwoord 1: “er is ook een urinepaal op de hoek Tramstraat/Badstraat, deze is alleen op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond beschikbaar.” Tja, je zou maar vrouw zijn en dan moeten…. Vraag 2: waarom zijn deze openbare toiletten niet vindbaar gemaakt door middel van bewegwijzerings- en locatieborden? Antwoord 2: “Met de Viskiosk is afgesproken dat het niet heel uitgebreid wordt gecommuniceerd. Dit om overlast te voorkomen.“ Er is echter niets gecommuniceerd. En kennelijk veroorzaakt plassen overlast. Heel raar! Je bouwt een openbaar toilet, maar vervolgens ontmoedig je het gebruik…
  (more…)

  Beleef het water, kom naar de Watersportdag!

  Zaterdag 10 september is de eerste Watersportdag in de gemeente Katwijk. Heel gaaf! Ik ben er trots op dat zoveel (watersport)verenigingen de handen ineen hebben geslagen om een mooi waterspektakel te organiseren. Tussen 11.00 en 16.00 uur worden tal van activiteiten georganiseerd op de Oude Rijn, tussen de Jachthaven en de Uitwatering. Kom kijken en beleef het water! Check nu alvast het programma op www.watersportdagkatwijk.nl of op Facebook ‘Watersportdag Katwijk’.

  poster watersportdag

  Katwijk is een waterrijke gemeente en toch wordt dat weinig gepromoot. Er is veel aandacht voor strand, zee en duinen, maar de aandacht voor waterrecreatie en watersport is minimaal, constateerde ik vorig jaar. Het was aanleiding om met veel organisaties op gebied van waterrecreatie en watersport in gesprek te gaan. Niet alleen met Katwijkse clubs, maar ook met regionale en landelijke organisaties. Alle organisaties erkenden dat het waterrijke Katwijk meer op de kaart moest worden gezet. Tijdens een door mij georganiseerde avond voor de gemeenteraad over de waterrecreatie en watersport in Katwijk, is door een aantal watersportpartijen de handschoen opgepakt. Het idee voor een watersportdag is toen ontstaan en door een aantal enthousiaste watersporters opgepakt en uitgewerkt. Klasse!

  Provinciale Statenleden bezoeken Katwijk

  Woensdag 13 april werd een afvaardiging vanuit Provinciale Staten door leden van de Katwijkse gemeenteraad ontvangen in de Theaterhangaar op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Het doel was om van gedachten te wisselen over enkele belangrijke onderwerpen die voor zowel Katwijk als voor de provincie van groot belang zijn. Zo kwamen de inpassing van de RijnlandRoute, het vastzetten van de bruggen over de Oude Rijn en de ideeën voor het realiseren van een Unmanned Valley ter sprake.

  unmanned valley

  Aan de hand van een presentatie door wethouder Klaas Jan van der Bent spraken raadsleden en statenleden over het gedeelde dilemma over de ontwikkeling van het voormalig vliegkamp. Aan de ene kant ligt er een woningbouwopgave waarover afspraken zijn gemaakt met de regio. Aan de andere kant liggen er economische kansen in het initiatief voor Unmanned Valley, het realiseren van bedrijvigheid op het gebied van onbemande systemen (drones) en daaraan gerelateerde technologieën.

  Unmanned Valley
  Bij een bezoek aan de bedrijven die het Hangaarterrein nu al gebruiken als testlocatie voor drones kregen de statenleden te horen hoe uniek deze plek is. De locatie ligt heel centraal in de Randstad, gelegen tussen het Space cluster in Noordwijk en het Bio Science park, en met de TU Delft en de Universiteit Leiden in de buurt. Om de economische kansen van Unmanned Valley voor de regio niet verloren te laten gaan moet er snel duidelijkheid komen over de mogelijkheden en gevolgen voor de huidige plannen voor het gebied. De provincie heeft de gemeente gevraagd hier een standpunt over in te nemen.
  (more…)