Gerard Mostert jr.

foto Gerard Mostert jr.

Woonplaats: Rijnsburg

Geboortedatum: 20 juni 1989

Commissie: Ruimte

E-mail: gerardjr@christenuniekatwijk.nl

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 27 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het Rijnsburgse verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en bewaren. Werkgelegenheid is enorm belangrijk, jongeren kunnen nauwelijks aan een baan komen, en wij moeten als gemeente de faciliteiten bieden om nieuwe werkgelegenheid aan te trekken. In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Berichten van Gerard Mostert jr.:

  ChristenUnie: Unmanned Valley van start op Valkenburg

  Nieuwe werkgelegenheid essentieel voor Katwijk

  De ChristenUnie is blij dat Unmanned Valley, als het aan de gemeente Katwijk en de verschillende regiogemeenten ligt, van start kan gaan op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Het voornemen is om naast woningbouw ook een test- en ontwikkellocatie voor drones een plek te geven in het gebied.

  Volgens de partij is het een geweldige mogelijkheid om nieuwe werkgelegenheid naar Katwijk te halen. Fractievoorzitter Gerard Mostert daarover: ‘In Katwijk hebben we veel werk in de bloemen de bouw en de vis. Daar zijn we heel blij mee, maar dat maakt ons ook kwetsbaar. Daarom is de komst van bedrijven die drones testen en ontwikkelen een mooie aanvulling op onze lokale economie. Het is de werkgelegenheid van de toekomst.’ (more…)

  Wisseling in de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie

  In de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2017 zal binnen de fractie van de ChristenUnie een wisseling van raadsleden plaatsvinden. Gert Varkevisser heeft aangegeven te gaan stoppen met het gemeenteraadswerk. Zijn plaats zal worden ingenomen door Jaap Oudes.

  ChristenUnie Katwijk-04-Gert Varkevisser - 300x300

  Gert Varkevisser

  Gert Varkevisser heeft ruim vijf jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad en was daarvoor twee jaar actief als lid van de steunfractie van de ChristenUnie. Vanwege een jong gezin en een drukke baan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie wil Gert een stap terug doen in de politiek. “Met veel plezier en inzet heb ik de lokale gemeenschap gediend. Het werk als gemeenteraadslid doe je er niet zomaar even bij. Ik ben iemand die er vol voor gaat; met half werk neem ik geen genoegen. Op dit moment zit ik echter in het spitsuur van mijn leven en daarin wil ik meer tijd voor mijn gezin.”

  Jaap Oudes

  Jaap Oudes neemt de plaats in van Gert Varkevisser. Jaap is geen onbekende in de lokale politiek. Van 2002 tot en met eind 2005 zat hij voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Rijnsburg en van 2006 tot in 2010 aansluitend in de gemeenteraad van Katwijk. Vanaf de verkiezingen van 2014 maakte Jaap ook deel uit van de steunfractie.

  De ChristenUnie-fractie kijkt met dankbaarheid terug op de tijd dat Gert de fractie heeft versterkt. “We zullen Gert missen. Hij is een gedreven volksvertegenwoordiger en ervaren kracht in de fractie en gemeenteraad. We respecteren echter zijn keuze en zijn blij dat we met Jaap een ervaren raadslid terug krijgen. Zo blijven we op sterkte en kunnen we op volle kracht ons werk voor de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voortzetten”, aldus fractievoorzitter Gerard Mostert jr.

  Iedereen energiezuinig in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

  Katwijk energieneutraal. Dat is wat de ChristenUnie graag wil. Door het stimuleren van energiebesparende maatregelen komt deze doelstelling steeds dichterbij. Afgelopen raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met een voorstel om duurzaamheidsleningen te verstrekken aan inwoners die hun woning, bedrijfs- of verenigingsgebouw energiezuinig willen maken of daarbij zelf energie willen opwekken.Zonnepanelen

  Energiebesparende maatregelen worden steeds goedkoper en verdienen zichzelf terug. Toch zijn de aanschafkosten voor veel mensen een drempel om hun woning aan te passen. Daarom heeft de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma een speerpunt gemaakt van een duurzaam Katwijk. Een van de voorstellen uit het verkiezingsprogramma waren de duurzaamheidsleningen. Deze komen er nu dus!

  ‘We zijn blij met deze stap. Het past binnen onze visie om goed te zorgen voor onze schepping. Tegelijkertijd is dit goed voor de portemonnee van onze inwoners en bedrijven. Na de investering in de woning wordt er minder energie verbruikt en kan er zelfs energie worden opgewekt. Zo kan de energierekening verder omlaag. Tegelijkertijd is het goed voor de toekomst van onze kinderen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om goed om te gaan met Gods schepping en de aarde netjes achter te laten voor onze kinderen.’ Aldus fractievoorzitter Gerard Mostert. (more…)

  Samenleven, samenbrengen en samenbinden

  Algemene beschouwingen 2016

  Voorzitter,

  Deze algemene beschouwingen gaan over hoop op een gezamenlijke toekomst. De ChristenUnie kijkt met vertrouwen naar die toekomst. Een toekomst waarin we samenleven, samenbrengen en samenbinden.

  Daarom zitten wij in de politiek, om als navolgers van Jezus Christus de samenleving te dienen. Om samen te zorgen voor wat kwetsbaar is, de zorg voor de schepping serieus te nemen en de kracht van de samenleving verder te benutten. Dat vraagt politieke bescheidenheid. Maar tegelijkertijd ook om daadkrachtig optreden en beslissingen nemen. Zo willen wij politiek bedrijven.Bloeiende boom

  Kloven

  Voorzitter, we leven echter in een tijd waarin de discussie over de identiteit van ons land en ons dorp onderwerp van gesprek is. Een tijd waarin landelijke politieke partijen zich opmaken voor verkiezingen en waarin we steeds scherper de verschillen tussen bevolkingsgroepen zien. Discussies over zwarte piet of niet, AZC ja of nee, zondag winkels open of dicht. Het lijken soms discussies die gevoerd worden om de verschillen te benadrukken en de kloof verder te verbreden. Mensen staan tegenover elkaar omdat ze het niet eens zijn. De één is voor een AZC de ander is tegen. De één wordt op social media als een landverrader weggezet en de ander als een asociaal. Als wij onze zorgen uitspreken over Halloween worden we weggezet als christengekkies en andersom kan de indruk ontstaan dat we de organisatoren wegzetten als de grootst mogelijke heidenen zijn die we sinds de komst van Willibrord gekend hebben.

  Het vertrouwen in die gezamenlijke toekomst kan zomaar verdwijnen nu er zoveel kloven ontstaan zijn. Natuurlijk moeten we met elkaar blijven discussiëren maar wel met het doel om samen te zoeken naar wat goed is voor onze gemeente.

  (more…)

  Gemeenteraad vraagt wensen bevolking voor nieuwe burgemeester

  Denk mee over wat de nieuwe burgemeester van Katwijk moet kunnen en waar hij of zij zich voor moet inzetten. Stuur een e-mail naar nieuweburgemeester@katwijk.nl. De voorzitters van de gemeenteraadfracties gebruiken uw bijdrage bij het opstellen van de profielschets van de nieuwe burgemeester.

   Nieuwe burgemeester

  Tot en met vrijdag 16 september kunt u uw antwoorden op onderstaande twee vragen sturen. De fractievoorzitters zijn zeer benieuwd.

  1.       Wat moet de nieuwe burgemeester kunnen?

  2.       Waar moet de nieuwe burgemeester zich voor inzetten?

  De reacties worden door de fractievoorzitters gebruikt bij hun afwegingen over de vaardigheden en de invulling van taken en rollen die in de profielschets terechtkomen. Alle reacties worden geanonimiseerd in een bijlage toegevoegd bij het voorstel voor een profielschets aan de gemeenteraad.

  De fractievoorzitters hopen dat veel inwoners hun reactie gaan geven. Vermeld bij uw reactie uw naam en adres, zodat duidelijk is dat de reacties van inwoners van de gemeente Katwijk afkomstig zijn. Kunt u niet per e-mail reageren, stuur dan een reactie per post naar Nieuwe Burgemeester t.a.v. de griffier, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. De inventarisatie van wensen eindigt op 16 september. Kijk na 16 september opwww.katwijk.nl/nieuweburgemeester voor informatie over het vervolg.

  Bron: Gemeente Katwijk

  Gemeente geeft duurzame goede voorbeeld

  De gemeente gaat het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid. Vorig jaar diende de ChristenUnie twee moties en een amendement in om de ambitie ‘Katwijk energieneutraal’ waar te maken.

  Voor de ChristenUnie is duurzaamheid erg belangrijk. “De schepping is kwetsbaar en de aarde wordt te veel belast. Daarom moeten we duidelijke doelstellingen neerzetten die ons scherp houden om deze goed met de schepping om te blijven gaan.” Aldus raadslid Gerard Mostert jr.duurzaamheid CU

  Door een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie gaat de gemeente het geld dat verdiend wordt met de besparingen op energie investeren in nieuwe duurzame maatregelen. Veel van deze maatregelen verdienen zichzelf terug. Het geld dat de gemeente daarmee verdient moet nu geïnvesteerd worden in andere en nieuwe duurzame maatregelen. Een amendement van de ChristenUnie die deze norm vastlegt wordt nu dus uitgevoerd.

  De inkoop voor de gemeentelijke energie gebeurt in samenwerking met andere gemeenten. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de kosten voor energie lager zijn. De huidige energieleverancier voldoet echter niet aan de door de ChristenUnie gestelde eisen. De ChristenUnie heeft vlak voor de zomervakantie in een motie de ander gemeenteraden opgeroepen ook het goede voorbeeld te geven en te kiezen voor een groene energieleverancier die alleen investeert in groene energie en die alleen groene energie uit Nederland levert. Zo geven we als overheid het goede voorbeeld.

  Gert-Jan Segers bezoekt Katwijk

  Afgelopen vrijdag bezocht ChristenUnie partijleider Gert-Jan Segers ‘Binders’ in Katwijk. Bij ‘Binders’ werken mensen met een beperking. Zij leveren een vitale bijdrage aan de maatschappij door werk in de wijk te doen die de leefbaarheid en de sociale cohesie bevordert.
  IMG_4002
  IMG_3992
  Segers wil laten zien dat ieder leven waardevol is en zet door zijn bezoek zijn pleidooi voor een inclusieve samenleving kracht bij. Samen met een van de deelnemers van ‘Binders’, Koos, bezocht hij de Willem van Veenschool. Koos werkt aan het onderhoud van het groene schoolplein. Ook ging Segers in gesprek met de school over de verbinding die ‘Binders’ legt met de omgeving en welke meerwaarde dit heeft voor de school en de scholieren. ‘Hiermee laten we als samenleving zien: je hoort er bij, je mag meedoen, je bent waardevol, welke talenten en beperkingen je ook hebt. De mensen van Binders zijn ook verbinders: ze brengen mensen samen en vergroten de wederzijdse betrokkenheid,’ aldus Gert-Jan Segers.
  (more…)