Claudia Noort-Verhoeff

foto Claudia Noort-Verhoeff

Woonplaats: Rijnsburg

Geboortedatum: 30 maart 1972

Commissie: Bestuur

E-mail: claudia@christenuniekatwijk.nl

Claudia Noort-Verhoeff is bestuurskundige, is getrouwd en heeft twee dochters. De afgelopen twee jaar was ze als raadslid actief binnen de commissie welzijn. Overtuigd dat de politiek echt bij haar past wil ze met de ervaring die ze nu al heeft graag de komende jaren binnen de gemeente Katwijk opbouwen en uitbouwen met de nodige creativiteit.

Berichten van Claudia Noort-Verhoeff:

  ChristenUnie pleit voor sloepen bij Zwaaikom

  Sinds jaar en dag zoekt de ChristenUnie – en het merendeel van de gemeenteraad – naar meer afmeervoorzieningen voor recreatievaart, zoals sloepen. Het Prins Hendrikkanaal is zeer geschikt voor afmeervoorzieningen, vooral bij de Zwaaikom.

  zwaaikom katwijk

  De reden dat ze op deze plek nooit zijn gerealiseerd, is dat de boten van Rederij Triton ook door het kanaal moeten. Deze boten zijn zo groot en lang dat het gevaarlijk is om daarnaast sloepen en andere boten te laten varen. En veiligheid gaat natuurlijk voor. Maar omdat Rederij Triton sinds de zomer van 2013 nog maar met één boot (voorheen drie) door het kanaal vaart, komen mogelijkheden dichterbij. Reden om in gesprek te gaan met de rederij om te kijken of recreatieve voorzieningen aan de kop van het kanaal gerealiseerd kunnen worden.
  (more…)

  Opfrisplannen voor winkelcentrum De Hoftuin

  Winkelcentrum De Hoftuin is er hard aan toe eens flink opgefrist te worden! De afgelopen jaren kwam het college meerdere malen met plannen voor de Hoftuin. Het ene plan met wat meer ambitie dan het andere, maar tot echte actie kwam het niet.

  Winkelcentrum Hoftuin Rijnsburg

  In de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd opnieuw een plan voor de Hoftuin besproken. Een voor de ChristenUnie realistisch plan, waarbij voldoende oog is geweest voor de wensen en (on)mogelijkheden voor de betrokken Rijnsburgse ondernemers en omwonenden. Het streven is om het winkelcentrum op te knappen, een meer eigentijdse uitstraling te geven, met enige ruimte voor vernieuwing en uitbreiding.
  (more…)

  Kaders in de Kadernota: ideeën voor 2014

  In de afgelopen twee raadsvergaderingen spraken we over de zogeheten Kadernota. In de Kadernota – de naam verklapt het al – worden de kaders beschreven voor de begroting van 2014, die na de zomer komt. Het is dus een soort voorontwerp. Komende donderdag 11 juli wordt er in de laatste raadsvergadering voor de zomer voor de derde en laatste keer gesproken over de Kadernota. De ChristenUnie heeft haar belangrijkste uitgangspunten en ideeën bij de Kadernota op een rijtje gezet.

  almond-blossom

  We zien voor komend jaar nog niet de noodzaak om de OZB belasting te verhogen, gelukkig niet! Op lange termijn ontkomen we er misschien niet aan, maar de ChristenUnie gaat ervoor om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen. We zijn er trots op dat de belastingen in Katwijk ten opzichte van andere gemeenten in Nederland laag zijn. Verder is het voor de ChristenUnie heel belangrijk dat organisaties die het sinds de vorige  bezuinigingsronde “Scherp aan de Wind” met minder geld moeten, in de komende bezuinigingsronden worden ontzien. Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er op het onderhoud op de scholen niet wordt bezuinigd.

  Het college stelt voor om de komende jaren een extra reserve op te bouwen, om weerstand te kunnen bieden tegen wellicht nóg meer bezuinigingen. De ChristenUnie vindt dat Katwijk een behoorlijk weerstandvermogen heeft en stelt voor om de helft van de opbouw van deze extra reserve te gebruiken om iets voor bedrijven te doen. In deze tijd is het belangrijk om de economie, waar mogelijk, te stimuleren. De ChristenUnie wil de OZB-belasting voor bedrijven verlagen, om ze zo een steuntje, of liever gezegd, een duw in de rug te geven. Door deze impuls blijft en wordt het  aantrekkelijk om in Katwijk te ondernemen. We trekken misschien wel nieuwe ondernemingen aan, wat ook weer goed is voor de werkgelegenheid.

  (more…)

  Meer rust in cijfers

  Op 13 juni jl. besprak de gemeenteraad de jaarstukken en de meerjarenbegroting grondexploitatie.

  cijfers

  De ChristenUnie benadrukte in deze vergadering dat ze bewondering heeft voor de manier waarop de wethouder financiën het hoofd boven water weet te houden in deze sobere tijden. Alle lof voor de manier waarop hij en het college het klaar spelen om Katwijk financieel goed gezond te houden!

  Bijna alle gemeenten van Nederland hebben te kampen met  dalende grondprijzen,  dit geldt ook voor Katwijk. Het niet afschrijven van verliezen, betekent problemen voor je uitschuiven, iets waar de ChristenUnie absoluut tegen is.
  (more…)

  ChristenUnie bezoekt Stoomtrein Valkenburgse Meer

  Op donderdag 23 mei jl. bracht een afvaardiging van de ChristenUnie een bezoek aan de Stoomtrein Valkenburgse Meer, ofwel het Nationaal Smalspoormuseum. De ChristenUnie, en ook andere leden van de gemeenteraad van Katwijk waren daar op uitnodiging, vanwege de recente opening van het nieuwe station in oude stijl.

  stoomtrein valkenburgse meer katwijk

  Meer dan 300 voertuigen, waarvan 93 locomotieven behoren tot de collectie van het museum. Ruim 100 vrijwilligers hebben de afgelopen jaren ongelofelijke prestaties geleverd. Zo werd er niet alleen in korte tijd 3,5 kilometer smalspoor aangelegd, maar werd ook een aantal locomotieven en wagons prachtig opgeknapt. En alles is te zien, de rijklare voertuigen en wagons, de loods bomvol met onderdelen, die wellicht ooit nog handig zijn, en op het buitenterrein de machines die vroeger werden gebruikt, zoals de stoomheistelling.

  Uiteraard waren een ritje met de stoomlocomotief en een ritje met de motorlocomotief onderdelen van het bezoek. Het bestuur van het museum legde aan de gemeenteraad een aantal mooie ideeën voor over de plek van het museum binnen de toekomstplannen van de gemeente Katwijk. Maar eerst zal de komende tijd wordt getracht een langgekoesterde wens van velen in vervulling te laten gaan: de realisatie van het laatste stuk spoor langs het Valkenburgse Meer, zodat eindelijk een echt rondje gereden kan worden. De ChristenUnie draagt dit unieke museum een warm hart toe!

  ChristenUnie in gesprek met de wijkraad van Katwijk aan de Rijn

  Op woensdag 17 april 2013 bracht een afvaardiging van de fractie van de ChristenUnie een bezoek aan de wijkraad van Katwijk aan de Rijn in de Roskam. In een open sfeer sprak de wijkraad met de ChristenUnie over belangrijke onderwerpen van de wijk.

  bezoek christenunie katwijk aan wijkraad katwijk aan den rijn

  De wijkraad maakt zich zorgen over de plannen voor de N206. Wat is het beste plan, en hoe past de verkeersveiligheid en de bestaande wijken hierin? Er zijn ideeën om van de Roskam een gemeenschapshuis te maken, maar hoe reëel zijn die plannen? Daarnaast is de wijkraad op dit moment aan het nadenken over hoe een biebfunctie te realiseren, en is er een grote voorstander van dat er in ieder geval een servicepunt komt. Ook pleit de wijkraad voor blijvend voldoende voorzieningen bijvoorbeeld in de vorm van winkels.
  (more…)

  Een twintig miljoen euro buffer

  Afgelopen donderdag 20 december 2012 namen we als raad de beslissing over de Nota Voorzieningen en Reserves. Een mooi overzicht van al het geld wat we in de vorm van reserves en voorzieningen hebben als gemeente.

  takendiscussie bezuinigingen

  De ChristenUnie had ook zo met deze nota in kunnen stemmen als er niet iets raars aan de hand was. Het college stelde namelijk voor om gelijk met de nota ook in te stemmen om een enorm bedrag apart te zetten als buffer: € 20 miljoen voor tegenvallers bij onder andere grondexploitatie. Dit enorme bedrag werd gehaald uit de pot die bedoeld is voor strategische investeringen in de gemeente, een niet echt logische zet dus.
  (more…)