Atie Kuijt

foto Atie Kuijt

Woonplaats: Katwijk

Geboortedatum: 5 mei 1954

Commissie: Welzijn

E-mail: atie@christenuniekatwijk.nl

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Berichten van Atie Kuijt:

  Wat voor samenleving wil je in Katwijk?

  De ChristenUnie kiest voor een waardevolle samenleving:
  – waar goede zorg voor jong en oud voorop staat
  – waar we knokken voor kwetsbaren
  – waar we gezinsvriendelijk beleid voeren
  – waar we samen zorgen voor Gods schepping
  – waar winkels op zondag gesloten blijven
  – met passende en betaalbare woningen

  Maak het verschil en stem 21 maart op een van de kandidaten van de ChristenUnie!

  Nieuwe bibliotheek

  In verkiezingsdebatten en in de gesprekken op straat komt regelmatig de bibliotheek aan de orde. Het standpunt van de ChristenUnie Katwijk ten aanzien van de bibliotheek is helder. De eerste voorkeur van de ChristenUnie voor een toekomstgerichte bibliotheek ging uit naar het Baljuwplein. Daarvoor was echter geen draagvlak in de gemeenteraad.

  bibliotheek

   

  Toen de keuze (bijna raadsbreed) viel op de Noordzeepassage heeft de raad als eis gesteld dat er een grondig onderzoek moet plaatsvinden en dat de kosten niet boven de € 11 miljoen mogen uitkomen. Daarover is een motie ingediend, bijna door de hele raad ondersteund. De ChristenUnie heeft het resultaat van onderzoeken nauwlettend en vanuit onze controlerende taak kritisch gevolgd. Er zijn bij de ChristenUnie twijfels of het nu voorliggende plan wel binnen het budget kan worden gerealiseerd. De wethouder heeft mede daarom toegezegd om een zgn. ‘second opinion’ te laten uitvoeren om te toetsen of de bouwkosten realistisch zijn begroot. Als zou blijken dat de bouwrealisatie binnen het budget niet haalbaar is of dat er andere onoverkomelijke problemen aan dit plan in de Noordzeepassage kleven, moet er naar een andere locatie worden gekeken.

  Goed nieuws voor Surfschool-Katwijk.

  Afgelopen donderdag was de laatste gemeenteraadsvergadering voor de verkiezingen. En het werd laat, erg laat. Maar niet te laat voor Pim Duindam van Surfschool-Katwijk. Wij, ChristenUnie Katwijk, dienden namelijk samen met De Lokalen een motie in voor het behoud van de Surfschool in Katwijk.

  Deze school moet noodgedwongen verhuizen op het strand. Het was tot dusver niet gelukt om met de gemeente een oplossing voor een alternatieve locatie te vinden. Voor ChristenUnie aanleiding om actie te ondernemen. Wethouder Klaas Jan van der Bent (ChristenUnie) tijdens de vergadering: “Op zich zijn er meerdere mogelijkheden om een uitzondering te maken, alleen is de vraag of en hoe je die wilt inzetten.” De raad sprak per motie uit dat ze deze organisatie op het strand wilde behouden. De wethouder deed de toezegging in het college te bespreken hoe de motie uitgevoerd kon worden. De motie werd door steun van VVD, CDA en HvK aangenomen en gisterenmiddag kreeg Pim Duindam te horen dat er een oplossing is: een tijdelijke ontheffing en de toezegging dat men aan de slag gaat voor een structurele oplossing.
  (more…)

  ChristenUnie lanceert actieplan ‘Waardig ouder worden’

  Op initiatief van de ChristenUnie is zaterdag 10 maart jl. het lokaal actieplan ‘Waardig ouder worden’ ondertekend tijdens de High Tea voor ouderen georganiseerd door de ChristenUnie in De Zwanenburg. De ChristenUnie wil met dit actieplan een betere ondersteuning van mantelzorgers, eenzaamheid tegengaan en de bouw realiseren van goede woonvormen voor ouderen dicht bij zorg. Een integrale aanpak is onmisbaar. Samen met de ouderenbonden AOBK, PCOB Rijnsburg/Valkenburg, zorgaanbieders DSV, Curadomi en de SHD gaat de ChristenUnie hier de komende periode aan werken.

  “In de landelijke politiek wordt er gesproken over de wet ‘voltooid leven’. De ChristenUnie is daar tegen. Want, als ouderen het gevoel hebben dat ze niet meer van waarde zijn, is dat niet alleen hun probleem, maar bovenal het probleem van ons als samenleving die ouderdom te weinig waardeert. Juist voor die mensen wil ik er zijn. Voor die mensen wil de ChristenUnie er zijn. Om zo geloof een stem te geven in de politiek”, aldus fractievoorzitter Gerard Mostert.
  (more…)

  ChristenUnie: meldpunt fietsongevallen Boulevard

  Van verschillende kanten kreeg de ChristenUnie signalen dat er meer fietsongevallen zouden plaatsvinden op de Boulevard en dat de opstaande stoeprand de oorzaak zou zijn. Naar aanleiding hiervan is de ChristenUnie in gesprek gegaan met de hulpdiensten die geregistreerde cijfers van ongevallen kon geven. Dit was reden voor de ChristenUnie om vragen te stellen aan de gemeente over het aantal, de oorzaak en de veiligheid van het fietspad op de Boulevard.

  Het antwoord van het College geeft aan dat wordt nagedacht over vergevingsgezind ontwerpen, dat een kwaliteitsteam wordt ingesteld (BVO-Brede Verkeersoverleg) die met optimalisatie voorstellen kan komen en dat een goede analyse naar aard en oorzaak in gang wordt gezet van geregistreerde gevallen. Het resultaat wordt meegenomen bij de optimalisatie voorstellen van het BVO.

  Prima voorstellen, maar intussen melden zich inwoners die op de Boulevard zijn gevallen met hun fiets bij de ChristenUnie met de vraag waar zij zich moeten melden. Dat kan op de site: https://fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/nieuw-probleem
  (more…)

  ChristenUnie voert campagne in de sneeuw

  Vandaag was het campagne voeren in de sneeuw. Koud, maar gezellig. Om 10.00 startte een groep in Valkenburg. De wijk in, huis aan huis en in gesprek met bewoners over de plannen van de ChristenUnie voor Valkenburg. 

   

  Op naar de volgende actie: Ton de Vries nam deel aan een radio debat in het Dorpshuis. Even uit de kou en geluisterd naar het debat.

  De tweede groep stond in Rijnsburg in de Hoftuin. Flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd. We kijken terug op een prachtige campagne dag. Volgende week onze volgende actie in Katwijk. Op naar 21 maart en stem ChristenUnie

   

   

  Unmanned Valley Valkenburg: samen de schouders eronder

  In het afgelopen jaar zijn diverse nieuwe stappen gezet die het voor bedrijven aantrekkelijk maken om op Valkenburg aan de ontwikkeling van drones en onbemande systemen te werken. De gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Zuid-Holland, onderwijsinstellingen en bedrijven werken samen om de locatie te laten groeien naar een hotspot voor ontwikkelingen op het gebied van drones en onbemande technologie. Wethouder Klaas Jan van der Bent:” Het is mooi om te zien dat door de energieke samenwerking tussen alle betrokken partijen de innovatie drone sector op Valkenburg echt begint te draaien”. Tijdens een evenement in de TheaterHangaar op Locatie Valkenburg vertelden deskundigen de ruim 100 genodigden over de stappen die gezet zijn in de sector van dronetechnologie en onbemande systemen en het belang van samenwerken.

  Gemeente Katwijk en de TU Delft, partners in de stichting Unmanned Valley Valkenburg, hebben samen met de overheid en kennis- en onderwijsinstellingen een programma opgezet voor de ontwikkeling van het fieldlab Unmanned Valley. Inmiddels zijn 20 projecten gestart en deze worden ondersteund met kennis, ervaring en financiering vanuit ruim 20 partners. Een fieldlab is een locatie waar bedrijven en scholen elkaar ontmoeten om nieuwe technologische oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, testen en toe te passen. (more…)