Ton de Vries

foto Ton de Vries

Woonplaats: Valkenburg

Geboortedatum: 22 januari 1959

Commissie:

E-mail: ton@christenuniekatwijk.nl

Mijn naam is Ton de Vries. Verantwoordelijkheid nemen en het goede zoeken voor mensen en hun leefomgeving zie ik als opdracht. Mijn geloof in God en visie op zijn schepping zijn belangrijk voor mijn houding en inzet op politiek terrein. Voor mij zijn vooral verkeer en openbaar vervoer, erfgoed en sport onderwerpen waar ik in de goede richting wil sturen, en op aanspreekbaar wil zijn.

Berichten van Ton de Vries:

  ChristenUnie en CDA: Stop vandalisme bij onze sportclubs

  De situatie op sportpark de Middelmors gaat de laatste weken zienderogen achteruit. Het vandalisme dat tijdens onbemande uren plaatsheeft, brengt steeds meer schade aan de thuishaven van Rijnsburgse Boys aan. Naast het gebroken glaswerk en scootersporen op de velden en de vernielingen daaromheen worden er steeds meer lege zakjes marihuana en sinds kort ook lachgaspatronen gevonden.

  Laatst probeerden enkele hangjongeren zelfs de daken van het kantinegebouw te betreden. “Een volslagen onwenselijke situatie”, aldus CDA-fractievoorzitter Barend Tensen. “Het voetbalseizoen staat weer voor de deur. Normaal gesproken een vreugdevolle periode voor jong en oud, nu maakt de club zich terecht zorgen. Eerder meldden ook de buren, korfbalvereniging Madjoe en de Rijnsburgse IJsclub, overlast en schade van ongewenste bezoekers. Zeker nu het weer eerder donker gaat worden ontstaat het risico dat er overlap ontstaat met de vertrekkende jeugd nadat ze getraind hebben en het moment dat de hangjongeren aankomen.” Op dit moment voelen bestuursleden zelfs de noodzaak om per toerbeurt het terrein, in ieder geval tot 21:00 uur ‘s avonds, te controleren. Dit heeft gelukkig effect, toch zoekt de vereniging druk naar een permanente oplossing. Het afgelegen karakter van het terrein blijft ernstig vandalisme in de hand werken.

  Enkele weken terug vroeg het CDA er samen met ChristenUnie al aandacht voor bij het college. Specifiek worden er vragen gesteld over de mogelijkheden om een permanente beheerder in de leegstaande ruimte boven de kantine te vestigen, een initiatief van Rijnsburgse Boys zelf. Het is nog even afwachten op de reactie van het college. Ton de Vries (fractievoorzitter CU): “Hoe dan ook is het noodzakelijk dat hier snel een oplossing voor komt. Veiligheid is een absolute basisvoorwaarde en van de sportaccommodaties in onze gemeente blijf je gewoon af.”

   

  Unieke uitreiking op de wurft van Katteks verkiezingsprogramma

  Een primeur op de Katwijkse boulevard afgelopen zaterdag 24 februari. Op deze zonnige ochtend reikte de ChristenUnie haar verkiezingsprogramma uit, maar deze was niet opgesteld in de Nederlandse taal. Speciaal voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de partij het programma geschreven in het Katteks. Vissersvrouw Coby van Duijn en voormalig nieuwsbrenger en omroeper Bas Vlieland waren de gelukkigen die de eerste exemplaren in ontvangst mochten nemen. Bas Vlieland gebruikte, net als vroeger, zijn klink om het unieke verkiezingsprogramma aan te kondigen.

  Maar niet alleen Coby en Bas waren aanwezig op de boulevard ter hoogte van de kraam van Hartevelt Vis. Een vijftal mannen die vaak op deze plek samenkomen om te praten over alles wat er in Katwijk gebeurt, waren nieuwsgierig naar dit speciale Kattekse verkiezingsprogramma.

  Thema’s als onderwijs en economie komen aan bod in het programma. Zo was Coby van Duijn blij met het thema economie, want ‘daar houden Kattekers van’. Maar de zorg is ook een belangrijk thema voor de partij: ‘De ChristenUnie wul de zùrreg nog beterder maeke dan die al is, maer òòk d’r-voor zùrrege tot-te mense ’t nog kenne betaele òòk’.

  Op de boulevard hing een ontspannen en gezellige sfeer. Het benoemen van het Kattekse dialect viel goed bij iedereen die het programma kreeg uitgereikt. ‘Ik neem dit mee, want ik heb nog nooit een verkiezingsprogramma in het Katteks gezien of gekregen’, zei Coby van Duijn. ‘Dit wordt bewaard.’

  Bent u zelf ook nieuwsgierig naar dit unieke Kattekse verkiezingsprogramma? Neem dan een kijkje op http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2018/02/Verkiezingsprogramma-CU-Katteks.pdf

  ChristenUnie blij met onderzoek vrachtwagenverbod Brouwerstraat

  De gemeente Katwijk start een onderzoek naar een verbod voor vrachtverkeer in de Rijnsburgse Brouwerstraat. In de Brouwerstraat wordt nog steeds te hard gereden. Daarnaast zorgen de vele vrachtwagens door de straat voor overlast en een onveilig gevoel. Met de aanleg van de rotonde op de Noordwijkerweg, pas geopend door wethouder Klaas Jan van der Bent, is dit het juiste moment voor het onderzoek naar een vrachtwagenverbod, dat een verbetering van de verkeerssituatie dichterbij moet brengen.

  ‘De ChristenUnie vindt een goede verkeersdoorstroming belangrijk. Dat mag echter niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Door nu een vrachtwagenverbod te onderzoeken werken we aan een veilig en bereikbaar Rijnsburg’ aldus raadslid Ton de Vries.

  Belangrijk bij het onderzoek naar een vrachtwagenverbod door de Brouwerstraat is dat ook ondernemers en omwonenden worden meegenomen in het onderzoek. Samen kunnen we Rijnsburg veilig maken!

  Aanbestedingsvoordeel Rijnlandroute inzetten voor beweegbare bruggen

  De provincie Zuid-Holland heeft de aanleg van de eerste fase van de Rijnlandroute (tussen de A4 en de A44) gegund aan de aannemerscombinatie Comol5. Uit de aanbesteding blijkt een financieel voordeel van 11% op de geschatte plankosten voor dit deel van de route, dat de Katwijkse gemeentegrond alleen raakt bij de grens van Valkenburg en Leiden.

  De provincie heeft in eerder stadium al toegezegd eventuele voordelen bij de aanbesteding te willen aanwenden voor inpassingswensen die leven bij de betrokken gemeenten. Die gemeente moet wel bereid zijn daar zelf ook financieel aan bij te dragen.

  De Katwijkse gemeenteraad heeft juist deze maand aan de provincie laten weten het beweegbaar houden van de bruggen over de Oude Rijn van groot belang te vinden voor de economie van Katwijk. Het water is namelijk een belangrijke vaarroute voor een aantal Katwijkse bedrijven, zo werd tijdens de raadsvergadering nog eens benadrukt door Peter Jongejan, voorzitter van de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV).
  (more…)

  Hoofdstraat is Schoolzone

  De noodkreet van de Valkenburgse scholen over de veiligheid op de Hoofdstraat is niet onbeantwoord gebleven. Ook de ChristenUnie heeft, bij monde van Ton de Vries, hiervoor aandacht gevraagd. In de nabije toekomst worden Hoofdstraat en Voorschoterweg ingericht als 30-km zone. Maar eerdere maatregelen kunnen niet uitblijven. In onderstaand persbericht van de gemeente kunt u lezen hoe een serieuze poging wordt gedaan de verkeersveiligheid voor schoolkinderen te verbeteren.

  Hoofdstraat Schoolzone

  Gemeente, scholen en kinderen pakken verkeersveiligheid aan

  Maandag 22 augustus zijn de scholen weer begonnen. Voor de leerlingen van de Valkenburgse scholen De Burcht en De Dubbelburg betekent dat fietsen naar het Duyfrak waar hun nieuwe schoolgebouw staat. De route daar naartoe loopt via de Hoofdstraat en daar is het uitkijken geblazen omdat het autoverkeer er druk is en er regelmatig te hard wordt gereden. Dit schooljaar worden er meer groepen ondergebracht in het nieuwe gebouw, dus het aantal fietsende kinderen neemt toe. Reden voor de scholen om samen met de gemeente naar de verkeersveiligheid te kijken. Op verzoek van de scholen wordt de Hoofdstraat een ‘schoolzone’.
  (more…)

  ChristenUnie stelt vragen over fietskruising Hoorneslaan – N206

  De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de fietskruising op de Hoorneslaan bij de afrit van de N206. Wie met de auto vanuit Noordwijk de Hoorneslaan rechts of links wil opdraaien, krijgt pas heel laat zicht op het fietsverkeer vanuit Katwijk aan Zee. Op de plek zelf is te zien dat veel automobilisten hun aandacht totaal vestigen op het verkeer van links (uit ’t Heen) en het fietspad met tweerichtingsverkeer niet opmerken.

  Fietskruising Hoornes2 (640x478)

  Dit leidt tot talloze gevaarlijke situaties waarbij het fietsverkeer wel voorrang heeft maar niet krijgt. Het CDA heeft eerder dit jaar al vragen over dit kruispunt gesteld, maar te horen gekregen dat op deze plek nauwelijks aanrijdingen worden geregistreerd. Het zou wel worden besproken met de provincie, die verantwoordelijk is voor de afrit N206.

  De ChristenUnie wil nu weten wat dit overleg heeft opgeleverd en is benieuwd welke cijfers van ongevallen en aanrijdingen over langere tijd zijn gemeten.

  Slingeroplossing

  Door een buurtbewoner is het idee aangedragen om een slinger in het fietspad aan te leggen. Er is ter plekke ruimte voor, het fietsverkeer wordt gedwongen snelheid te minderen en zowel automobilisten als fietsers krijgen meer reactietijd en ruimte om elkaar op te merken. Bij de aansluiting van het duinfietspad uit Wassenaar op de Sportlaan is ook uit veiligheidsoverwegingen voor een slinger in het fietspad gekozen.

  De ChristenUnie wil weten of dit al eerder is overwogen en of het college bereid is de slingeroptie te onderzoeken en uit te werken. Het antwoord wordt verwacht na het zomerreces, eind augustus.

  Lessen trekken uit wat mis ging in Haven fase 2 Zuid

  Het terrein aan de oostkant van de Prins Hendrikkade heeft een transformatie ondergaan van havengebied met industrie naar een woonwijk. Het is een langlopend en complex project, waarbij de gemeente de grond bouwrijp en de wijk woonrijp moet opleveren. Ook het rioleringsstelsel is volledig vernieuwd en gemoderniseerd aangelegd. Inmiddels wordt er gebouwd aan een fraaie woonwijk op een attractieve locatie in het centrum van Katwijk aan Zee.

  Haven2Z site
  De gemeenteraad is echter geconfronteerd met forse overschrijdingen van de beschikbaar gestelde financiën en zal reserves moeten aanspreken om de gaten te dichten. Meerwerk, vertragingen, onvoorziene kosten die deels voorzien konden worden, tegenvallers door pech, een lastige aannemer, de uitvoering van het project rammelde aan alle kanten.
  De oppositie had er een motie van wantrouwen voor over en stelde daarmee voor om het vertrouwen in het college op te zeggen. De motie kreeg geen meerderheid in de gemeenteraad.

  Nu zijn de kosten werkelijk de pan uitgerezen door slechte voorbereiding (bestek) en ontbrekende regie, onder verantwoordelijkheid van gemeentelijke afdelingen. Een onderzoeksrapport van het bureau Witteveen + Bos toonde dat overtuigend aan. Over de conclusies van dat rapport waren raad en college het roerend eens. Ton de Vries noemde die conclusies namens de ChristenUnie zelfs schrikbarend.
  (more…)