Henk Noordhuis

foto Henk Noordhuis

Woonplaats: Katwijk

Geboortedatum: 25 december 1949

Commissie: Bestuur

E-mail: henk@christenuniekatwijk.nl

Ik werk al 29 jaar bij de Universiteit van Leiden bij de faculteit Rechtsgeleerdheid. Als leidinggevende in de onderwijsorganisatie heb ik met veel mensen te maken. Dat is ook wat me het meeste boeit. Ik wil graag van u horen hoe u over gemeentezaken denkt of wat u wilt voorstellen want dat komt het raadswerk ten goede. U kunt me persoonlijk benaderen en mag op mijn luisteren rekenen. De Christen Unie is er voor u.

Berichten van Henk Noordhuis:

  Cameratoezicht? Het werkt!

  Vorige week bezocht ik met de commissie Bestuur de locatie waar camerabeelden uit o.a. Katwijk worden bekeken.

  cameratoezicht

  De ChristenUnie is altijd voorstander geweest om camera’s te plaatsen in Katwijk om mee bij te dragen aan een veiliger centrum. De camera’s staan er inmiddels en de ervaringen zijn tot nu toe zeer positief. Door “live” mee te kijken kan een politie-eenheid of andere hulpverlening snel naar een plaats van onheil worden gedirigeerd. Wordt niet “live” meegekeken dan kunnen eventueel later ook opnamen, b.v ter ondersteuning van opsporing, worden bekeken. Het is goed om te zien dat deze investering in veiligheid voor de gemeente zo goed uitpakt. Cijfers over de periode vóór de installatie van de camera’s en cijfers van erna zullen worden vergeleken en voorgelegd aan de raad. We houden u op de hoogte.

  Commotie om een motie

  Op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen discussieerden we in de commissie vergadering van 12 april over het steunen van een motie van de gemeente Langedijk. Belangrijkste punt in de motie was het verzoek aan de tweede kamer om voor een kind dat al lang in Nederland is als asielzoeker deze een verblijfsvergunning te geven.

  Geen onbekend verzoek want in de tweede kamer, waar over deze wetten wordt gesproken en beslist zijn de fracties van de ChristenUnie en de PvdA al met wetswijzigingsvoorstellen gekomen die humane behandeling van kinderen voorstaat.
  De fracties in onze gemeenteraad, met uitzondering van de VVD, staan positief tegenover voorstellen om beter om te gaan met kinderen in de asielzoekersprocedures. Ook de gemeenteraadsfractie van het CDA bepleitte deze verbetering. Wat was dan nog de discussie?
  (more…)

  Asiel en ellende

  Graag kom ik nog even terug op de discussie in de commissie bestuur in afgelopen februari over het asielzoekerscentrum op Valkenburg.

  azc katwijk

  Inderdaad, en wij ontkennen dat ook niet, was er de afspraak dat het centrum slechts voor vijf jaar plaats zou worden gegund in Katwijk en dan verdwijnen. Alles rond deze afspraak had te maken met de bouw en ontwikkelingsplannen van het voormalige vliegveld. Nu is niemand onbekend met de sterk gewijzigde omstandigheden. Bouwen is er voorlopig op Valkenburg nog niet bij. Wat dan te doen met de vraag van de landelijke overheid om nog langer met het centrum (maximaal drie jaar) op Valkenburg te mogen blijven. Onze overwegingen waren dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur door van de eerdere afspraak af te wijken als blijkt dat de omstandigheden waarop de afgesproken termijn gebaseerd was compleet zijn veranderd. 
  (more…)

  Campers

  Een bijzondere en groeiende groep van kampeerders zijn de camper reizigers. Met name heel wat ouderen hebben deze vorm van kamperen omarmt.

  Als je kamperen niet meteen kramperen noemt, dan is met een camper reizen een luxe manier van kamperen. Ook in Katwijk zijn er velen die een camper bezitten en hiermee reizen. Nu zult u zeggen wat heeft dat met de politiek te maken. Wel de Katwijkse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kende tot voor kort geen mogelijkheden tot kort parkeren van deze grote voertuigen voor het in- en uitladen. Caravans daarentegen mochten en mogen maximaal drie dagen aaneen parkeren op dezelfde plek.
  (more…)

  Later geeft grotere kater

  De discussie in de commissie bestuur betrof het evenementenbeleid voor de komende jaren. Speerpunt in de discussie was de mogelijke verlenging van tijd voor evenementen op de Boulevard.

  Dat overlast van evenementen en plezier van optredens een breekbare balans is werd ook in de discussie helder. De Christenunie stelt zich op het standpunt dat je het broze evenwicht tussen woongenot en evenementenplezier moet bewaken. Op een doordeweekse dag tot laat in de nacht een feest voor je deur met een hoop geluid moet je niet willen. Er kan best veel in Katwijk maar tevredenheid met wat er is en nu al kan is soms ver te zoeken. Wij hebben onze hoop gevestigd op de ontwikkeling van een nieuw strandplein waar voorzieningen worden getroffen zodat evenementen met een minimum aan overlast daar kunnen worden gehouden. Enig geduld tot dit wordt uitgevoerd is toch wel op te brengen? Wij vinden van wel.

  Veilig beleid

  Veiligheidsbeleid voor de periode 2012 tot 2016 stond op de agenda van de commissie bestuur. De nota die werd gepresenteerd was echter niet van deze tijd.

  Er stond niets in waar de raad iets mee kan. Na de hoorzitting, die de raad zelf heeft gehouden over veiligheid, was de verwachting dat we een plan zouden krijgen met termijnen waarop zaken worden gerealiseerd, indicatoren waaraan je kunt aflezen of je inzet werkt en voorstellen voor verkeersveiligheid. Jammer zo’n stuk. Veilig is het wel. Als het zou worden aangenomen door de raad valt niemand een buil of juist iedereen. De commissie heeft het stuk teruggestuurd om het over te doen.

  Camera toezicht

  Als normaal mens heb je al ogen in voor- en achterhoofd nodig. Dat geldt in het bijzonder voor politiemensen. In de vergadering van de commissie bestuur op 8 december 2011 is het voorstel aan de orde geweest om in het centrum van Katwijk camera’s op te
  hangen.

  cameratoezicht

  De Christenunie juicht het positieve besluit dat hierover is genomen toe. Al langer vraagt de Christenunie aandacht voor de situatie van woongebied en uitgaansgebied dat in het Katwijkse centrum samen moet gaan. Goede controle op de regels en snel optreden bij misdragingen is voor een goed leefklimaat een vereiste. De extra camera’ogen’ zien we dan ook liever morgen als overmorgen ‘open gaan’.
  (more…)