Geesje Haasnoot-de Mooij

foto Geesje Haasnoot-de Mooij

Woonplaats: Katwijk

Geboortedatum: 27 februari 1988

Commissie:

E-mail: geesjehaasnoot@gmail.com

Berichten van Geesje Haasnoot-de Mooij:

  ChristenUnie maakt zich sterk voor huisvesting voedselbank

  De fractie van de ChristenUnie heeft van het bestuur van Stichting Voedselbank Katwijk (VBK) vernomen dat zij haar onderkomen in de loop van 2019 zal kwijtraken. Als gevolg van wijkvernieuwing zal de huidige locatie aan de Petronella van Saxenstraatin Rijnsburg worden gesloopt. Er is op dit moment nog geen zicht op nieuwe huisvesting. De ChristenUnie heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

  Voedselbank Katwijk voorziet iedere week tussen de 135 en 155 Katwijkse gezinnen die leven onder de armoedegrens van een voedselpakket. In tegenstelling tot veel andere voedselbanken kan Voedselbank Katwijk iedere week verse groente en fruit meegegeven aan hun klanten. Er zijn 10 kappers verbonden aan Voedselbank Katwijk die eens in de 6-8 weken een gratis knipbeurt aanbieden. Daarnaast verstrekt VBK klein huisraad en kleding. Dit particuliere initiatief draait op de inzet van 80 vrijwilligers en op ondersteuning door middel van donaties, giften en subsidie. De Voedselbank werkt in het kader van de schuldhulpverlening nauw samen met diverse partners zoals gemeente Katwijk, Kwadraad, Grip op de Knip, huisartsen en wijkteams.  

  Sinds 2009 heeft woningbouwvereniging Dunavie in de huisvesting van de voedselbank voorzien tegen een sterk gereduceerde huur. Dunavie heeft echter geen geschikt aanbod dat past bij de behoeften van de Voedselbank om hen opnieuw in huisvesting te kunnen voorzien. In de particuliere verhuur is er momenteel geen huuraanbod dat binnen de financiële armslag van de voedselbank past. De huidige locatie is de derde locatie van Voedselbank Katwijk. Eind 2019 moet het huidige gebouw worden verlaten. Het bestuur van de Voedselbank is op zoek naar een locatie waar ze minimaal zo’n 10 jaar kunnen blijven.

  ChristenUnie raadslid Ben van der Plas heeft het college gevraagd of het bereid is de Voedselbank Katwijk actief te ondersteunen bij hun zoektocht naar geschikte huisvesting.  Naast het behartigen van de belangen van de Voedselbank binnen de Katwijkse politiek onderschrijft de ChristenUnie de oproep aan Katwijkse ondernemers en burgers om mee te denken.

  Ton de Vries gekozen als fractievoorzitter ChristenUnie Katwijk

  De fractie van de ChristenUnie heeft Ton de Vries gekozen als voorzitter. De vacature was ontstaan door het vertrek van Gerard Mostert jr, die donderdag 5 juli als wethouder namens de ChristenUnie zal toetreden tot het nieuwe college. Valkenburger De Vries (59) is sinds 2014 lid van de gemeenteraad en wil zich als fractievoorzitter inzetten voor een blijvend herkenbare, stabiele en betrokken ChristenUnie in de Katwijkse samenleving.

  De ChristenUnie heeft 5 zetels in de gemeenteraad en maakt evenals vorige periode deel uit van het college van B&W. Als fractielid wordt Mostert opgevolgd door Ben van der Plas (45) die staat te trappelen om zich in te zetten voor de Katwijkers en hun leefomgeving.

   

  ChristenUnie blauw kleurt de markt

  Op de Katwijkse vrijdag markt is het campagneteam enthousiast bezig de kiezers te informeren over de speerpunten van de ChristenUnie. Zorg en onderwijs moeten goed en dichtbij zijn. Knokken voor kwetsbaren. Voldoende passende en betaalbare woningen. Beschermen en onderhouden van de schepping en de zondagsrust. Allemaal onderwerpen die aan bod komen in de gesprekken.

  Het campagneteam krijgt veel bijval van kiezers die op de ChristenUnie gaan stemmen. Twijfelende kiezers laten zich informeren. Ook gesprekken met mensen die kritisch staan tegenover de Katwijkse politiek. Juist door in gesprek te gaan met kiezers worden verbindingen gelegd. De CU-pennen en pepermuntjes vinden ook gretig aftrek bij de bezoekers van de markt. Het is tenslotte een warenmarkt.

   

  ChristenUnie: veilig spelen op de Haringkade

  Bij de realisatie van de nieuwbouw woningen aan de Haringkade is een speeltuin aangelegd. Door de hoge kade en de open verbinding met het water, direct grenzend aan de speelplek, wordt deze als onveilig ervaren door ouders.

  De speeltuin is bedoeld voor kinderen van 8 jaar en ouder, maar trekt logischerwijs ook jonge kinderen uit de wijk aan. ChristenUnie raadslid Geesje Haasnoot: “Kinderen spelen graag met andere kinderen. Daarvoor zijn speelplaatsen een soort verzamelplek. Er moet daarom goed worden nagedacht over de veiligheid rond een speelplek. In dit geval is zowel voor het hoogteverschil tussen de kade en de stoep als voor de waterkant geen veilige afscheiding gerealiseerd. Voor jonge kinderen leidt dit tot gevaarlijke situaties.”


  Omwonenden hebben verschillende keren contact gehad met de gemeente en hun zorgen geuit. Ook de wijkagent is langs geweest om de situatie te bekijken. Dit heeft tot dusver niet geleid tot aanpassing van de situatie. De ChristenUnie heeft vragen gesteld om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken met bewoners in gesprek te gaan en de veiligheid rond de speelplek te verbeteren.

  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen buiten spelen. “Buiten spelen is heel gezond en goed voor de ontwikkeling van kinderen. Natuurlijk hebben jonge kinderen hierbij toezicht nodig. Dat neemt niet weg dat de gemeente moet zorgen voor een veilige omgeving rond aangelegde speelplaatsen.” Aldus Geesje Haasnoot.

  ChristenUnie lanceert verkiezingsprogramma ‘Waardevol voor Katwijk’

  De ChristenUnie heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Onder de titel ‘Waardevol voor Katwijk’ wil de ChristenUnie geloof een stem geven. ‘We hebben drie speerpunten voor de komende verkiezingen’, aldus lijsttrekker Gerard Mostert jr. “Ten eerste willen we dat de zorg in Katwijk de komende jaren goed en dichtbij is. Dat mag wat ons betreft best geld kosten. Daar doen we niet benauwd over.” Een ander speerpunt van de partij is de schepping. “We hebben de aarde in bruikleen gekregen en daar moeten we goed voor zorgen.” Derde speerpunt is het bouwen van woningen voor jongeren en ouderen, voor gezinnen en alleenstaanden. “Door dat slim en duurzaam te doen, bouwen we aan een sterke samenleving. Nu en in de toekomst.”


  Verschil maken
  Volgens Mostert jr. stemmen mensen ChristenUnie omdat de partij de afgelopen jaren heeft laten zien dat het een betrouwbare, christelijke partij is en bereid om verantwoordelijkheid te dragen. “Wij kunnen het verschil maken in de Katwijkse samenleving.” De ChristenUnie zorgt er volgens Mostert voor dat Katwijk zichzelf blijft, dat de gemeente niet stil blijft staan en klaar is voor de toekomst van onszelf en die van onze kinderen. “We willen een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Waar tijd en ruimte is om te zorgen voor familie en naasten.”

  Luisteren
  De ChristenUnie heeft twee sterke wethouders en goede raadsleden geleverd na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. “We hebben een goede lijst met bekwame mensen voor de nieuwe raadsperiode’’. In de komende maanden gaat de partij naast het gewone raadswerk, een drukke campagneperiode tegemoet. Met veel debatten en ruimte voor gesprek met de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. “Dit doen we niet alleen om mensen te overtuigen op de ChristenUnie te stemmen, maar juist ook om naar hen te luisteren”, aldus Mostert jr. “Wij hebben veel zin in de campagne.”

  Lees het volledige verkiezingsprogramma hier: verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de ChristenUnie “Waardevol voor Katwijk”. Aantal downloads: 633

  Buitenruimte Aquamar: over burgers en bomen

  Nu de voltooiing van het nieuwe zwembad Aquamar steeds dichterbij komt, moet ook de herinrichting van de omgeving van Aquamar geregeld worden. Het gaat dan over het marktplein, de entree naar het zwembad en de Triumfatorkerk, horeca en een fraaie speeltuin. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag hiervoor “groen licht” gegeven. Jaap Oudes van de ChristenUnie zegt: “Met dit besluit komt er concreet zicht op wat een mooi stukje Katwijk gaat worden, een impuls voor de wijk. Ons nieuwe zwembad – op zichzelf al een prachtige voorziening – gaat ingebed worden in een mooie omgeving die voor veel doelen gebruikt kan worden.”

  De ChristenUnie had wel enkele kritische noten. Ondanks veel aandacht van de gemeente voor participatie van burgers, kregen bewoners van de Piet Heinlaan t.o. het marktplein onvoldoende ruimte om voor hun belangen op te komen. Zij willen geen bomen tegenover hun huizen en zijn bang voor schaduwwerking. Op verzoek van de gemeenteraad kreeg het overleg een nieuwe impuls, waardoor mogelijk nog wat extra aan de bezwaren van deze bewoners tegemoet kan worden gekomen. Overigens koos de ChristenUnie wel voor een met mooie, groene bomen omzoomd marktplein om het zo de gewenste indrukwekkende uitstraling mee te geven.


  Samen met Gemeentebelangen heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om vijf 40 jaar oude zwarte dennen te behouden. De gemeente was van plan deze dennen te kappen omdat ze niet in het inrichtingsplan zouden passen. De ChristenUnie vindt dat met dergelijke markante bomen die nog generaties mee kunnen veel nadrukkelijker rekening had moeten worden gehouden in het inrichtingsplan. De voltallige gemeenteraad steunde dit initiatief en gaf de wethouder opdracht om met een alternatieve inrichtingsschets te komen waarbij de dennen behouden blijven.

  Kandidatenlijst ChristenUnie combinatie van ervaring en nieuw bloed

  Onlangs maakte de ChristenUnie Katwijk bekend dat Gerard Mostert jr. de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gaat aanvoeren. Nu is ook de volledige kandidatenlijst bekend gemaakt. Het bestuur en de leden van de ChristenUnie hebben gekozen voor een kandidatenlijst met ervaring en nieuw bloed. De lijst bestaat uit getalenteerde mannen en vrouwen met herkenbaarheid in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.


  Atie Kuijt is op plaats 2 de eerste vrouw op de lijst. Zij combineert haar politieke ervaring met veel kennis van zaken over zorg, onderwijs en vrijwilligerswerk in onze gemeente. Nieuw op de lijst, op nummer 3, is politiek talent Robert Haasnoot. Hij is financieel specialist en lid van de schaduwfractie. Rasechte Valkenburger en raadslid Ton de Vries staat op plaats 4. Raadslid Geesje Haasnoot-de Mooij volgt op plek 5. Op plaats 6 en 7 staan nieuwkomers Ben van der Plas (werkzaam in de zorg, actief in de ondernemingsraad en lid schaduwfractie) en Robert-Jan van Rijn (huisarts en lid CU-denktank). Machiel van der Bent staat op plaats 8. Hij is projectmanager en campagnecoördinator voor de partij. Op plaats 9 en 10 staan Aad Rasenberg en Gerben Huisman uit Rijnsburg. Zij zijn respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van ChristenUnie-Katwijk. Op plaats 11 staat Mirjam Klok uit Rijnsburg. Zij is op diverse vlakken actief in het verenigingsleven van onze gemeente. De zittende raadsleden Jaap Oudes en Claudia Noort-Verhoef hebben de voorkeur gegeven aan een niet-verkiesbare plaats op de lijst.

  De volledige kandidatenlijst kunt u hier inzien: lijst CU GR2018 website