Atie Kuijt

foto Atie Kuijt

Woonplaats: Katwijk

Geboortedatum: 5 mei 1954

Commissie: Welzijn

E-mail: atie@christenuniekatwijk.nl

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Berichten van Atie Kuijt:

  CHRISTENUNIE DEELT BLAUWE LINTJES UIT AAN WAARDEVOLLE OUDEREN

  Een samenleving waarin ouderen gezien en gewaardeerd worden. Dat is het ideaal van de ChristenUnie. Daarom hebben Eppo Bruins en Joel Voordewind afgelopen zaterdag een blauw lintje uitgedeeld aan mevrouw Ruwaard in Katwijk.  Met hulp van familie en Curadomi  is deze geliefde 92 jarige mevrouw nog steeds van waarde voor allen die om haar heen staan. Atie Kuijt: “Met deze actie laten we zien dat we geloven in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen.’’

   

   

  De ChristenUnie kan het verschil maken

  De verkiezingen komen eraan en dat betekent voor Gerard Mostert een drukke tijd. De 27-jarige fractievoorzitter van ChristenUnie Katwijk staat ook op de lijst voor de landelijke verkiezingen. “Ik wil in Katwijk laten zien dat de ChristenUnie het verschil kan maken, ook in Den Haag.”

  Als kind groeide Mostert op in een gezin met negen kinderen. Het leerde hem verantwoordelijkheid te nemen voor anderen. Met een vader als wethouder ging het thuis ook over politiek. “Er werd ons geleerd: Je kunt wel aan de zijlijn staan roepen over hoe het allemaal moet, maar je kunt beter jezelf inzetten om verbetering te brengen. Nou dat heb ik gedaan, ik ben politiek actief geworden. Zo ben ik op de lijst gekomen en uiteindelijk raadslid geworden.”

  Sinds ruim een jaar is Mostert fractievoorzitter van de ChristenUnie Katwijk. Hij maakt zich sterk samen met zijn fractie voor goede woningen voor starters en ouderen, hij komt op voor waardevol leven en zet zich in voor duurzaamheid. “Goed zorgen voor de schepping is één van de speerpunten van de ChristenUnie. We hebben de aarde gekregen van God en dus moeten we heel zorgvuldig met de schepping omgaan. We moeten niet afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, maar moeten nú investeren in duurzame energie. Dat is goed voor de schepping, maar ook voor onze portemonnee. Het isoleren van je woning en het plaatsen van zonnepanelen verdienen zichzelf uiteindelijk terug” (more…)

  ChristenUnie deelt groene kaarten uit in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

   

  Zorg voor schepping is een van de kernwaarden van de ChristenUnie, die zich al jaren sterk maakt voor een betere toekomst voor de schepping en aandacht vraagt voor duurzame initiatieven. 

  De ChristenUnie is begonnen met het uitreiken van de eerste groene kaart, die is gegaan naar het bedrijf KlusWijs in Katwijk aan de Rijn. Dit bedrijf zet duurzaamheid op de eerste plaats. Naast eigen zonnepanelen op het dak verkopen ze ook zonnepanelen en adviseren ze klanten bewust duurzaam.  Ook wordt bij KlusWijs nagedacht het gebruik van gas te verminderen/te vervangen  en wordt onderzocht of het mogelijk is een warmtepomp te installeren.  Complimenten voor de duurzame inzet van dit bedrijf.

  Dergelijke initiatieven wil de ChristenUnie voor het voetlicht brengen. Het lijken misschien druppels op een gloeiende plaat, maar op deze manier kunnen we de schepping weer een beetje doorgeven aan onze kinderen. “Gezamenlijk dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor de schepping. Met deze initiatieven wordt gestreefd naar een duurzame toekomst, iets wat de ChristenUnie van harte toejuicht en vandaag heeft willen onderstrepen met een groene kaart”, aldus Gerard Mostert.

  ChristenUnie bezoekt een initiatief van hoop.

  In Katwijk is Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen (Stichting Jan) een fantastisch initiatief gestart voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Zij zijn sociaal emotioneel minder ver in hun ontwikkeling dan verstandelijk. Afgelopen vrijdag bezocht de ChristenUnie de projecten van Stichting Jan,  waarin liefde, geduld, veiligheid, warmte, begeleiding en betrokkenheid centraal staan voor mensen die anders tussen wal en schip zouden kunnen raken.

  Het was heel bijzonder om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer Martina Schut van Stichting Jan, een stichting zonder subsidie. Prachtig om te horen en te zien hoe Martina en de betrokken zorgprofessionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen omgaan met hun motto om vooral samen te kijken naar wat er kan. De stichting denkt in mogelijkheden en creëert veilige plekken om te wonen, te werken en geeft op deze manier mensen met een licht verstandelijke beperking de kans om waardig te leven.

  Afgelopen vrijdagmiddag hebben Geesje Haasnoot, Atie Kuijt en Jaap Oudes gezien wat Stichting Jan heeft gerealiseerd: Een ruimte voor beschermd wonen, dagbesteding en werkervaringsplekken. Eerst is een bezoek gebracht aan het pas geopende snoepwinkeltje ’ t Smausje aan de Drieplassenweg. Onder begeleiding  werken hier twee jonge mensen die anders niet zo snel een veilige werkplek in de samenleving zouden krijgen. Voor hen is ook een plek om te wonen gerealiseerd. Met verantwoorde en passende ambulante intensieve woonbegeleiding krijgen zij de kans om zelfstandig te wonen. Trots lieten zij zien waar en hoe zij met hulp en structuur zelfstandig kunnen wonen. En gaven allemaal aan niet meer weg te willen.

  In het beoogde theehuisje aan het Andreasplein was het klussenteam bezig om er iets gezelligs van te maken, om zodra de vergunning is afgegeven, ook daar weer iemand met een licht verstandelijke beperking (onder begeleiding) te laten werken.

  Het laatste bezoek was aan Ons Stekkie aan de Zwaaikom. In deze open-, uitnodigende- en professioneel uitziende  winkel kan je alles kopen wat te maken heeft met hengelsport. Ook hier heeft de ChristenUnie gezien dat er oprechte aandacht en waardering is voor mensen met een verstandelijke beperking.

  De ChristenUnie is blij met dit initiatief van hoop in Katwijk. Veilige plekken voor mensen die niet zelfstandig kunnen werken en wonen, maar juist met begeleiding en veel warmte en liefde toch, met vallen en opstaan, hun plekje in de samenleving hebben. Gaaf om te zien dat niet alleen de mensen die bij stichting Jan werken en wonen gelukkig zijn, maar dat dat stukje geluk ook afstraalt van Martina Schut en allen die bij de stichting betrokken zijn.

  De ChristenUnie hoopt dat er meerdere van dit soort initiatieven van hoop zullen ontstaan, juist in een tijd waarin iedereen moet participeren, maar niet iedereen zelfstandig kan participeren.

  Wethouder Mostert Kwartet in de Week zonder geweld

  Het is de internationale Week zonder geweld. Naar schatting zijn erin Nederland ongeveer dertig duizend ouderen jaarlijks het slachtoffer van financiële uitbuiting en financieel misbruik. Doordat ouderen langer zelfstandig wonen neemt het risico op financieel misbruik toe. Denk bijvoorbeeld aan kind die de pinpas van een ouder voor eigen boodschappen gebruikt of sieraden ontvreemdt. In de gemeente Katwijk is een lokale Alliantie gestart om financieel misbruik te voorkomen door bewustwording en deskundigheidsbevordering. De Lokale Alliantie Katwijk brengt financieel misbruik ouderen deze week extra onder de aandacht door te kwartetten met professionals en ouderen

  gerard-mostert-sr-2.

  De lokale Alliantie wil middels een speciaal kwartetspel ouderen weerbaar maken tegen familie, kennissen en verzorgers die hen financieel proberen te misbruiken. Het ThuisPluis kwartet is speciaal ontwikkeld om spelenderwijs kennis te maken met het onderwerp financiële uitbuiting en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het kwartet wordt in de Week zonder geweld op verschillende plaatsen in het land gespeeld. Op woensdag 23 november was Wethouder Mostert uitgenodigd om samen met de professionals  van lokale Alliantie het Thuispluis kwartet te spelen in Katwijk.

  Onderzoek andere vangnetregelingen voor hulp bij huishouden

  Uitgangspunt blijft: Niemand valt tussen wal en schip

  De vangnetregeling voor mensen met een laag inkomen die hulp bij het huishouden nodig hebben, gaat per 1 juli 2017 mogelijk anders ingevuld worden. Voorop hierbij staat dat inwoners die gebruik maken van de huidige vangnetregeling er niet slechter op worden. De huidige regeling wordt  tot 1 juli voortgezet. Voor inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen via de algemene  voorziening ‘schoon en leefbaar huis’ verandert er wat het college betreft tot 1 juli 2017 niets.  Het college van burgemeester wethouders is er nog steeds van overtuigd dat de gemeente zorgvuldig handelt binnen de kaders die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 stelt, maar is bereid andere mogelijkheden voor het financiële vangnet te onderzoeken.

  staatssecretaris-van-rijn-en-wethouder-mostert

  Om mensen ondersteuning bij hulp bij het huishouden te bieden is er door de gemeente in 2015 een algemene voorziening in het leven geroepen, genaamd ‘schoon en leefbaar huis’. De inwoner betaalt in principe zelf de hulp. Voor inwoners van de gemeente Katwijk die de algemene voorziening echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen, is er een financiële regeling, gebaseerd op de bijzondere bijstand.

  Onduidelijkheid
  De staatssecretaris heeft naar aanleiding van Kamervragen in september aangegeven dat onze gemeente met deze vangnetregeling niet conform de Wmo 2015 zou handelen. De regeling mag volgens hem niet berusten op de bijzondere bijstand vanuit de Participatiewet. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de staatssecretaris en medewerkers van het ministerie. De uitkomsten van deze gesprekken hebben helaas niet voor meer duidelijkheid voor de gemeente gezorgd. Het college van B&W wil niet oneindig in discussie met het ministerie blijven. Daarom heeft het college er voor gekozen te onderzoeken of er alternatieve financiële vangnetregelingen zijn die meer in lijn zijn met de visie van de staatssecretaris.

  Klanten mogen niet de dupe worden
  Uiterlijk 1 juli 2017 moet uit een door de gemeente uitgevoerd onderzoek blijken of we door kunnen gaan met de huidige regeling via de bijzondere bijstand. Andere mogelijkheden die meer in lijn zijn met de visie van de staatssecretaris zijn: een algemene voorziening met kortingsmogelijkheden voor bepaalde (inkomens-) groepen of de invoering van een maatwerkvoorziening. Voor alle drie de opties geldt dat klanten niet de dupe mogen worden.

  Wethouder Gerard Mostert: “Ons uitgangspunt is altijd geweest dat er niemand tussen wal en schip valt. Dat gebeurt ook niet en het is wat mij betreft van groot belang dat dit ook zo blijft. Dit uitgangspunt staat voor mij boven de manier hoe we hier procedureel invulling aan geven.

  Maatwerkvoorziening speciale begeleiding blijft hetzelfde
  Voor inwoners die speciale begeleiding nodig hebben bij hulp bij het huishouden is er al sinds 2015 een maatwerkvoorziening. Deze regeling staat niet ter discussie en wordt gewoon doorgezet zoals klanten dat nu gewend zijn.

  Locatie nieuwe toekomstbestendige bibliotheek

  De ChristenUnie denkt dat de Noordzeepassage mogelijkheden biedt voor een toekomstbestendige bibliotheek. De ChristenUnie ging niet over een nacht ijs en is onder duidelijke voorwaarden akkoord gegaan met deze locatie. Onder andere technische onderzoeken, ontbindende voorwaarden, zoveel mogelijk risico’s uitsluiten en het mag in totaal maximaal 11 miljoen euro kosten.

  noordzeepassage-bieb

   

  De fractie van de ChristenUnie heeft uitgebreid gesproken over een nieuwe toekomstbestendige bibliotheek en heeft ermee geworsteld. De ChristenUnie heeft deskundigen geraadpleegd en vele vragen gesteld aan de organisatie. Wat betekent het voor bewoners en ondernemers? Hoe gaat de exploitatie er uit zien? Hoe zit het met het programma van eisen? Kortom veel vragen en veel onzekerheden.

  “De ChristenUnie vindt het belangrijk dat vooraf onderzoeken worden gedaan naar wateroverlast, de keldervloer, bouwlagen, haalbaarheid muziekschool etc. en de kostenaspecten hiervan. Ontbindende voorwaarden zijn cruciaal om te voorkomen dat we in de toekomst te maken krijgen met een Noordzeepassage die niet geschikt of te duur is voor bibliotheek en muziekschool en waar we vervolgens als gemeente mee blijven zitten. De ChristenUnie wil die risico’s zo veel mogelijk verkleinen. Daarom geven we kaders mee in het mede door onze fractie ondertekende amendement. Dit is de enige manier om tot een verantwoorde keuze te komen”, aldus raadslid Atie Kuijt.

  Het college is nu aan zet en de ChristenUnie verwacht dat het college de raad vroegtijdig op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en de voortgang van het project.

  Amendement:

  https://drive.google.com/file/d/0B7qMprS5EHq9bkZmd3V0NDRVTzA/view