admin

foto admin

Woonplaats:

Geboortedatum:

Commissie:

E-mail: kjvdbent@gmail.com

Berichten van admin:

  ChristenUnie neemt deel aan nieuwe coalitie

  De onderhandelaars van CDA, ChristenUnie, SGP en GemeenteBelangen hebben een akkoord bereikt over het vormen van een coalitie voor de raadsperiode 2018-2022. De partijen presenteren een akkoord waarmee zij de uitdagingen van de komende jaren willen aangaan. Belangrijk speerpunt blijft om goede zorg voor iedereen te blijven leveren. Uitgangspunt is en blijft dat niemand tussen wal en schip belandt. Verder wil de coalitie voldoende en ook betaalbare woningen realiseren voor de inwoners van Katwijk. Ook gaat er geïnvesteerd worden in een groene en duurzame gemeente. In een open bestuursstijl wil de ChristenUnie graag haar verantwoordelijkheid nemen om de komende jaren zowel in het college als in de gemeenteraad het goede te zoeken voor de gemeente Katwijk en haar inwoners.

  De partijen zien uit naar een constructieve samenwerking, zowel met elkaar als met de andere partijen in de raad.

  Namens de ChristenUnie zal Gerard Mostert toetreden als Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Mostert is inmiddels zes jaar raadslid in de gemeente Katwijk waarvan de laatste twee jaar als fractievoorzitter van de ChristenUnie Katwijk. De afgelopen jaren heeft hij zich gemanifesteerd op verschillende dossiers waar hij nu in zijn nieuwe functie de verantwoordelijkheid voor mag nemen.

  Hij neemt de portefeuille over van vertrekkend wethouder Klaas Jan van der Bent. Vier jaar geleden was de nood aan de man toen er na een formatiecrisis geen kandidaat bleek te zijn voor deze portefeuille. De partijen hebben toen een beroep gedaan op Van der Bent om als tweede wethouder namens de ChristenUnie aan te treden. De uitdagingen rond de Westerbaan, Duinvallei, Projectlocatie Valkenburg en de RijnlandRoute waren zo groot dat hij die verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Deze dossiers zijn de afgelopen periode weer op de rit gezet. Nu de ChristenUnie met Mostert een uitstekende kandidaat heeft die dit werk voort kan zetten, keert hij met een gerust hart en veel energie weer terug naar het bedrijfsleven.

  De andere wethouder Gerard Mostert sr. zal ook het college verlaten en van een welverdiend pensioen gaan genieten. De afgelopen acht jaar heeft Mostert sr. zich met name ingezet voor de kwetsbaren in de samenleving en daadkrachtig de transformatie in het sociale domein opgepakt. Mede dankzij zijn inzet is het motto in Katwijk “Niemand tussen wal en schip” ook bewaarheid geworden

  Provincie en Katwijk tekenen overeenkomsten N206 Tjalmaweg

  Vandaag ondertekenden Floor Vermeulen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Klaas Jan van der Bent (wethouder Katwijk) en Jan Nieuwenhuis (wethouder Oegstgeest) de Uitvoeringsovereenkomsten voor de N206 Ir. G. Tjalmaweg. Met Katwijk is daarnaast de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

  Wethouder Klaas Jan van der Bent en gedeputeerde Floor Vermeulen ondertekenden de Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst voor de aanleg van het tracédeel Tjalmaweg van de Rijnlandroute.

  Daarmee is weer een stap gezet in het verbeteren van de bereikbaarheid van regio Holland Rijnland. De volgende stap is het selecteren van een aannemer. Het project wordt naar verwachting in de zomer van 2019 gegund, de werkzaamheden starten in de loop van 2019. De afronding van de Tjalmaweg staat gepland voor eind 2021.

  Floor Vermeulen, gedeputeerde Zuid-Holland: “De Tjalmaweg is het tweede project van de RijnlandRoute dat wordt uitgevoerd en levert een belangrijke bijdrage aan de regionale bereikbaarheid van regio Holland Rijnland. Met de Tjalmaweg wordt tevens Project Locatie Valkenburg ontsloten. De RijnlandRoute draagt bij aan onze ambitie om van Zuid-Holland de best bereikbare provincie te maken.”
  Wethouder Klaas Jan van der Bent, gemeente Katwijk geeft aan: “na jaren van planvorming en voorbereiding is dit een belangrijke mijlpaal. De RijnlandRoute lost voor Katwijk een groot bereikbaarheidsknelpunt op en maakt gewenste economische en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Dit is een mooie basis voor het verder optimaliseren van de regionale bereikbaarheid. Ik ben zeer verheugd dat wij nu het startsein voor de aanleg geven.” Jan Nieuwenhuis, wethouder van Oegstgeest, sluit zich hierbij aan: “Oegstgeest is heel tevreden met de voortgang en is blij dat deze overeenkomst voldoende handvatten biedt voor een goede samenwerking nu en in de toekomst.”
  (more…)

  Zelfrijdend vervoer zonder chauffeur naar locatie Valkenburg

  De gemeente Katwijk gaat onderzoeken of zelfrijdende voertuigen zonder chauffeur ingezet kunnen worden voor het laatste stukje vervoer vanaf een OV knooppunt naar de bedrijven en eerste woningen op locatie Valkenburg.

  Een voorbeeld van zelfrijdend vervoer zonder chauffeur. (Foto: Aron Urb, EU2017EE)

  Technisch is steeds meer mogelijk. De overstap naar automatisch rijden biedt veel kansen. De eerste stap voor Katwijk is het maken van een snelle haalbaarheidsanalyse. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “In de komende jaren is de OV verbinding naar Unmanned Valley en de eerste woningen op Locatie Valkenburg nog beperkt. Zelfrijdend vervoer kan hiervoor een uitkomst bieden. En dergelijke onbemande vervoersoplossing past natuurlijk perfect bij Unmanned Valley Valkenburg en de duurzame ontwikkeling van de locatie”.
  (more…)

  Leidse Instrumentmakers School gaat samenwerken met Fieldlab Unmanned Valley Valkenburg

  Overeenkomst met gemeente Katwijk getekend
  De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een mbo-vakschool waar studenten zich specialiseren in de precisietechniek: het bedenken, ontwerpen, testen en toepassen van fijnmechanische technieken. Een onmisbaar vakgebied voor onbemande systemen en aanverwante technologieën.

  Wethouder Klaas Jan van der Bent (ChristenUnie) en Dick Harms, directeur Leidse Instrumentmakers School

  De gemeente Katwijk ontwikkelt onder de noemer Unmanned Valley Valkenburg in samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen en de sector een innovatieve testomgeving op het gebied van onbemande toepassingen (drones) en technologieën als sensortechnologie en big data analyse. De kennis en faciliteiten van de LiS en het Fieldlab Unmanned Valley Valkenburg sluiten goed op elkaar aan en zijn waardevol voor de verdere ontwikkeling van een Unmanned Valley. Samenwerking tussen beide partijen draagt ook bij aan het realiseren van hoogwaardige kennisintensieve werkgelegenheid in Katwijk en de regio.
  (more…)

  Startsein aanleg fietsbrug over de Oude Rijn

  De wijken ’t Duyfrak (Valkenburg) en Oegstgeest aan de Rijn worden eind dit jaar met elkaar verbonden door middel van een beweegbare fiets-/voetgangersbrug over de Oude Rijn. Achter de schermen wordt al flink aan de brug gewerkt en ook op de locatie waar de brug komt te liggen, zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Binnenkort begint het ‘echte’ werk op de oever en in de Oude Rijn, en zal de brug steeds meer zichtbaar worden. Op donderdag 8 maart verrichtten wethouder Klaas Jan van der Bent (gemeente Katwijk) en wethouder Jan Nieuwenhuis (gemeente Oegstgeest) onder luid applaus gezamenlijk de starthandeling voor de bouw van de brug door het bouwbord bij de Dorpsweide te onthullen.

  Wethouder Klaas Jan van der Bent heeft lang uitgekeken naar dit moment: ‘Deze voor onze gemeente belangrijke fietsbrug heeft een lang voortraject gehad. Ik ben enorm verheugd dat er nu vaart in het proces zit, en dat de bouw van de brug nu echt begonnen is. In november van dit jaar kunnen we naar de overkant fietsen, fantastisch!’ Ook wethouder Jan Nieuwenhuis van gemeente Oegstgeest is blij met de start van de bouw. ‘Hoewel de fietsbrug voor mij een nieuw dossier is, weet ik hoe hard er van alle kanten aan dit project gewerkt is. Maar het resultaat mag er zijn: een prachtig ontwerp dat onze beide gemeentes op een mooie manier gaat verbinden.’
  (more…)

  Gemeente start met fietspad Westerbaan – kust

  Het is al vele jaren de wens van de gemeente om aan de zuidkant van Katwijk een hoogwaardige fietsverbinding naar de kust te realiseren. Voor een betere ontsluiting van de badplaats is een snelle, veilige en aantrekkelijke fietsverbinding nodig vanaf de zee langs de duinen, die aansluit op de toekomstige snelfietsroute langs de Ir. G. Tjalmaweg, die in het kader van de RijnlandRoute wordt aangelegd. Op 6 maart heeft het college van B&W groen licht gegeven voor de uitwerking van dit fietspad, dat tussen de Laan van Nieuw Zuid en de verlengde Westerbaan moet komen.

  Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Deze verbinding is echt hard nodig. Het verbetert de bereikbaarheid van Katwijk aan Zee, de fietsstructuur in Katwijk en de regio en het geeft onze bewoners meer gelegenheid het duingebied te beleven. En op deze plek wordt het natuurlijk het mooiste fietspad van Katwijk!’
  (more…)

  ChristenUnie tegen bebouwing op Andreasplein

  In het Masterplan Katwijk aan Zee stelt het college voor om het ‘Cultuurhuis’ te bouwen op het Andreasplein. De ChristenUnie is het hier niet mee eens en heeft een duidelijk standpunt: niet bouwen op het Andreasplein.

  massastudie cultuurhuis variant 2d

  Massastudie variant cultuurhuis op het Andreasplein

  Dit plein is een van de laatste pleinen in Katwijk aan Zee. Juist omdat zoveel mooie gebouwen al zijn gesloopt en veel open ruimte is volgebouwd moeten we zuinig zijn op de ruimte die we nog hebben. Na realisatie van de parkeergarage zullen de auto’s van het Andreasplein verdwijnen en kan dit als een prachtig dorpsplein worden ingericht naast de monumentale Oude Kerk en het Andreashofje. Dit biedt kansen om dit het mooiste ‘plein aan zee’ te maken.

  Voor de nieuwe bibliotheek zijn er andere oplossingen zoals het voormalige hotel Riche of het Baljuwplein. Waar het cultuurhuis op de plek van Riche mogelijk veel geld zal kosten biedt het Baljuwplein interessante mogelijkheden. Het was dan ook teleurstellend om te zien dat deze locatie niet verder is uitgewerkt door het college. Men vond de locatie te klein. Volgens de ChristenUnie kan je dat ook omdraaien en is het geplande cultuurhuis misschien wel te groot.
  (more…)