admin

foto admin

Woonplaats:

Geboortedatum:

Commissie:

E-mail: kjvdbent@gmail.com

Berichten van admin:

  ChristenUnie tegen bebouwing op Andreasplein

  In het Masterplan Katwijk aan Zee stelt het college voor om het ‘Cultuurhuis’ te bouwen op het Andreasplein. De ChristenUnie is het hier niet mee eens en heeft een duidelijk standpunt: niet bouwen op het Andreasplein.

  massastudie cultuurhuis variant 2d

  Massastudie variant cultuurhuis op het Andreasplein

  Dit plein is een van de laatste pleinen in Katwijk aan Zee. Juist omdat zoveel mooie gebouwen al zijn gesloopt en veel open ruimte is volgebouwd moeten we zuinig zijn op de ruimte die we nog hebben. Na realisatie van de parkeergarage zullen de auto’s van het Andreasplein verdwijnen en kan dit als een prachtig dorpsplein worden ingericht naast de monumentale Oude Kerk en het Andreashofje. Dit biedt kansen om dit het mooiste ‘plein aan zee’ te maken.

  Voor de nieuwe bibliotheek zijn er andere oplossingen zoals het voormalige hotel Riche of het Baljuwplein. Waar het cultuurhuis op de plek van Riche mogelijk veel geld zal kosten biedt het Baljuwplein interessante mogelijkheden. Het was dan ook teleurstellend om te zien dat deze locatie niet verder is uitgewerkt door het college. Men vond de locatie te klein. Volgens de ChristenUnie kan je dat ook omdraaien en is het geplande cultuurhuis misschien wel te groot.
  (more…)

  ChristenUnie lijsttrekker Chris Schaapman

  Drs. Chris Schaapman staat nummer 1 op de kieslijst van de ChristenUnie voor de
  komende Staten verkiezingen van 2 maart.

  Chris Schaapman, lijsttrekker ChristenUnie Zuid-Holland

  Nadat Chris in 2001 als adviseur betrokken raakte bij de Staten fractie, werd bij de vorige verkiezingen verkozen tot lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Nu is Chris lijsttrekker voor de ChristenUnie in Zuid-Holland. In het dagelijks leven is Chris Directeur Stedelijke Ontwikkeling en Stadsbeheer bij de Gemeente Alphen aan den Rijn. Chris heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  (more…)

  Zeejachthaven

  De gemeenteraad moet in november besluiten of zij verder wil met de plannen voor een zeejachthaven. De ChristenUnie staat in beginsel positief tegenover een zeejachthaven. Op de website van de gemeente vindt u een filmpje waarin u een beeld kunt krijgen van de varianten die voorliggen. Op 1 november 19.30 uur kunt u uw mening geven tijdens een bijeenkomst met raadsleden op het gemeentehuis. Wij willen graag dat u zich mengt in de discussie over dit grote project. Laat ons weten wat u vindt.
  Zeejachthaven Katwijk de Baai

  ChristenUnie ondertekent coalitieakkoord met CDA en VVD

  Op donderdag 1 april hebben de drie partijen CDA, ChristenUnie en VVD het nieuwe coalitieakkoord getekend.

  ondertekening coalitieakkoord CDA-ChristenUnie VVD

  In de weken na de verkiezingen zijn intensieve gesprekken gevoerd om te komen tot een degelijk en ambitieus akkoord. Dat is naar ieders tevredenheid goed gelukt. De wethouders zullen in de loop van de komende week worden gepresenteerd zodat er een nieuw college gevormd kan worden.
  (more…)

  ChristenUnie schakelt succesvol Tweede Kamer in voor Westerbaan

  Het jarenlang slepende dossier rond de Westerbaan is recentelijk in een stroomversnelling gekomen. Aanleiding was de aandacht die de ChristenUnie-fractie van de minister heeft gevraagd voor de Westerbaan.

  Westerbaan Katwijk

  De minister erkent de ernst van de situatie en geeft aan dat het mogelijk is om de begrenzing van het natuurgebied dusdanig aan te passen dat realisatie van de Westerbaan mogelijk wordt. Deze reactie was vervolgens aanleiding voor de ChristenUnie en de collega’s van CDA en SGP om gezamenlijk een motie in te dienen om de minister op te roepen met spoed deze wijziging door te voeren. De minister komt deze week met een reactie. Gezien haar eerder stellingname verwacht de ChristenUnie een positief besluit.
  (more…)

  Brief van Rouvoet aan ChristenUnie-achterban over val Balkenende IV

  Minister André Rouvoet schaamt zich voor de val van het kabinet vrijdagnacht.

  Andre Rouvoet

  “Tot het laatste moment hebben Eimert van Middelkoop en ikzelf, alsmede Arie Slob, ons ingespannen om tot een oplossing te komen”, schrijft de vice-premier en politiek leider van de ChristenUnie in een brief aan ‘alle mensen die de ChristenUnie een warm hart toedragen’.
  (more…)

  ChristenUnie pleit voor strengere aanpak alcoholmisbruik

  De ChristenUnie bepleit een strengere aanpak van alcoholmisbruik door jongeren.

  image

  Jongeren drinken op te jonge leeftijd, te vaak en te veel. Comazuipen komt regelmatig voor. Ook in Katwijk. De gevolgen zijn groot en zorgwekkend. Overmatig alcoholgebruik leidt tot onherstelbare schade aan de hersenen. Schoolprestaties gaan achteruit, het risico op verslaving neemt fors toe, evenals de kans op dementie vanaf het dertigste levensjaar. De toekomst van de Katwijkse jeugd moet beschermd worden door nu strenger op te treden tegen alcoholmisbruik.
  (more…)