ChristenUnie op bezoek bij Praktijkonderwijs Limes

Atie Kuijt —  6 februari 2018

Op maandag 29 januari werd ChristenUnie Katwijk hartelijk ontvangen door schoolleider Piet Keijzer van Limes Praktijkonderwijs. Sinds vijf jaar is de school in de Coligny te vinden. Op dit moment heeft de school 248 leerlingen in de leeftijd van elf tot en met achttien jaar.

Bij Limes Praktijkonderwijs staan persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke vaardigheden en het toewerken naar een arbeidsplaats centraal. Ook werkt de school samen met een stagebureau en met werkgevers. “Op deze manier leiden we leerlingen toe naar een werkplek”, aldus de schoolleider.

De leerlingen stromen binnen vanuit het (speciaal)basisonderwijs. De zijinstroom via het VMBO wordt soms als lastig ervaren. “Leerlingen kunnen gedemotiveerd zijn. Daarom heeft iedere leerling een individueel plan dat ook door de leerling zelf wordt opgesteld”, vertelt Piet Keijzer.

Tijdens het werkbezoek ontmoette ChristenUnie Katwijk leerlingen die kookles kregen en de lunch voorbereidden voor de kantine. Tijdens de les metaal- en houtbewerking knapten de leerlingen een oude auto op die ook daadwerkelijk verkocht zal worden. Piet Keijzer vertelt dat de leerlingen worden onderwezen in werk dat aansluit bij het lokale aanbod. “Het doel is altijd dat ze in de toekomst hun eigen brood kunnen verdienen.”

De Limes heeft het predicaat Excellente School. Deze is bedoeld voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Het belangrijkste doel is de kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen. Dit predicaat heeft vaak een positief effect op de school, het team en de leerlingen. “Leraren moeten sterk in hun schoenen staan om goed om te kunnen gaan met de leerlingen. Maar bij Limes Praktijkonderwijs werken gepassioneerde mensen met hart voor de leerlingen”, aldus schoolleider Piet Keijzer.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.