Bouw woningen eerst voor eigen inwoners

Gerard Mostert jr. —  29 januari 2018

Katwijk raakt steeds verder volgebouwd. De schaarse groene plekjes worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Waarom? Omdat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente en in onze regio.

De gemeente heeft een belangrijke rol om te zorgen dat jongeren en ouderen, gezinnen en alleenstaanden een woning kunnen vinden. Bij de bespreking van de Regionale Woonagenda afgelopen weken, heeft de ChristenUnie zich hard gemaakt om vooral te bouwen voor de eigen woningbehoefte. Terwijl de druk op de woningmarkt toeneemt moet niet alleen Katwijk woningen bouwen, maar hebben onze buurgemeentes ook een taak om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Want wanneer we bouwen moeten dat wel woningen zijn die passen bij de behoefte van ónze inwoners. Wat de ChristenUnie betreft bouwen we niet voor Leiden en Oegstgeest.

Vorig jaar stelde de ChristenUnie voor om een deltaplan woningbouw te ontwikkelen voor Katwijk. Dat Deltaplan gaat er dit jaar komen wat de ChristenUnie betreft. Oude wijken moeten worden opgeknapt en met de schaarse grond moet slim worden omgegaan zodat er ruimte is voor groen én woningen. Vooral in het goedkope en betaalbare segment moeten er woningen worden gebouwd.

Wanneer we woningen bouwen liggen er ook kansen. Alle woningen die nu worden gebouwd moeten, wat de ChristenUnie betreft, energieneutraal en gasloos worden opgeleverd. Als we dat niet doen gaan we de duurzaamheidsopgave die we hebben niet halen. Want ook op de woningmarkt kunnen we werken aan een duurzamer Katwijk waarin we zorg dragen voor de schepping. Die kans mogen we niet laten lopen.

De ChristenUnie wil woningen bouwen voor jongeren én ouderen, voor gezinnen én alleenstaanden. Door dat slim en duurzaam te doen, bouwen we aan een sterke samenleving. Nu en in de toekomst.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.