ChristenUnie tevreden met aanpak voorkomen van (v)echtscheidingen

Atie Kuijt —  24 november 2017

De ChristenUnie heeft in 2015 het college gevraagd om te investeren in het voorkomen van vechtscheidingen. Het college heeft dit onderwerp opgepakt en besloten om een aantal extra maatregelen te nemen en hiervoor geld vrij te maken. De ChristenUnie is blij met deze investering en aanpak van het college.

Het is algemeen bekend dat een deel van de echtscheidingen uitloopt op een vechtscheiding, waarbij de belangen van kinderen uit het oog worden verloren. Door het vroegtijdig ondersteunen van kinderen en hun ouders bij (dreigende) scheidingen kunnen huwelijken worden gered en kan voorkomen worden dat kinderen (later) in de problemen komen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die bij vechtscheidingen zijn betrokken vaker gedragsproblemen hebben en achterstand in hun ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) oplopen.

In de gemeente Katwijk zijn jaarlijks ongeveer 70 kinderen betrokken bij een vechtscheiding. Het college wil er aan werken om vechtscheidingen te voorkomen en neemt een aantal belangrijke stappen in samenwerking met de Jeugd- en Gezinsteams, die op dit gebied beter zullen worden geschoold.

Op dit moment is onvoldoende bekend welke risicofactoren kunnen leiden tot een vechtscheiding, wat betekent dat nader onderzoek nodig is. Dit onderzoek zal door het college worden opgepakt zodat daaruit lessen kunnen worden gehaald ter voorkoming van (v)echtscheidingen. Ook wordt er duidelijk informatiemateriaal ontwikkeld zodat ouders zich goed bewust zijn van de consequenties van een scheiding. Tegelijkertijd zal mediation als instrument bij (v)echtscheidingen worden ingezet en zal worden gekeken naar de mogelijkheden voor huisvesting voor de vertrekkende partner. De gemeente heeft reeds een hulpaanbod om echtscheidingen te voorkomen: gezinsgesprekken/-therapie, relatiegesprekken/-therapie, relatiecursussen en cursussen ter voorbereiding op het ouderschap.

De ChristenUnie is dankbaar met de extra stappen die worden genomen en hoopt dat deze aanpak ertoe zal leiden dat minder kinderen in de problemen komen.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

Eén reactie aan ChristenUnie tevreden met aanpak voorkomen van (v)echtscheidingen

  1. Heel goed om preventief in te zetten op het voorkomen van echtscheidingen. Dat voorkomt veel ellende en geeft echtparen meer handvaten om weer gelukkig te worden in hun relatie.