ChristenUnie op bezoek bij Stichting De Brug in Katwijk

Atie Kuijt —  29 november 2017

Op vrijdag 24 november jl. heeft de fractie van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan De Brug, GGZ instelling voor verslavingszorg aan de Schaepmanstraat en aan de werkervaringsplaats De Kringloop in het Heen. Gesproken over wat De Brug nu doet op het gebied van verslavingszorg, maar ook over hun plannen voor de toekomst.

De Brug is uitgegroeid tot een professionele organisatie met veel vrijwilligers en is een belangrijke speler binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de gemeente Katwijk. Er wordt hulp geboden aan mensen ouder dan 18 jaar. Denk hierbij aan ambulante hulp, deeltijdbehandeling of groepsbehandelingen, maar ook aan hulp bij wonen (woonbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen en doorstroomwoningen). Ook ex-verslaafden en ex-gedetineerden worden geholpen bij het opbouwen van een stabiel, gezond en ‘nieuw” leven. Samen met taakstraffers en mensen met een uitkering biedt De Kringloop een plek om werkervaring op te doen met de hoop dat zij uitstromen naar een reguliere baan. Het is geweldig om even op adem te komen in het inloophuis voor een heerlijke maaltijd, een praatje en een bakje koffie.

 

Helaas hebben ook jongeren onder de 18 jaar steeds meer te maken met een alcohol, drugs of gameverslaving. De ChristenUnie is van mening dat nagedacht moet worden welke hulp geboden kan worden aan deze doelgroep. Met de directeur van De Brug, Jan Willem Ypma is gesproken welke rol De Brug hierin zou kunnen hebben. Ook de rol van ouders kwam aan de orde. Hoe kan het programma gericht op ouders voor deze doelgroep worden ingezet. Hierover zal verder worden doorgesproken.

De ChristenUnie kijkt terug op een werkbezoek bij een organisatie met oog voor kwetsbare mensen en is trots op en dankbaar met deze mooie organisatie van gedreven professionals en betrokken vrijwilligers.

 

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.