ChristenUnie bezoekt een initiatief van hoop.

Atie Kuijt —  4 maart 2017

In Katwijk is Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen (Stichting Jan) een fantastisch initiatief gestart voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Zij zijn sociaal emotioneel minder ver in hun ontwikkeling dan verstandelijk. Afgelopen vrijdag bezocht de ChristenUnie de projecten van Stichting Jan,  waarin liefde, geduld, veiligheid, warmte, begeleiding en betrokkenheid centraal staan voor mensen die anders tussen wal en schip zouden kunnen raken.

Het was heel bijzonder om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer Martina Schut van Stichting Jan, een stichting zonder subsidie. Prachtig om te horen en te zien hoe Martina en de betrokken zorgprofessionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen omgaan met hun motto om vooral samen te kijken naar wat er kan. De stichting denkt in mogelijkheden en creëert veilige plekken om te wonen, te werken en geeft op deze manier mensen met een licht verstandelijke beperking de kans om waardig te leven.

Afgelopen vrijdagmiddag hebben Geesje Haasnoot, Atie Kuijt en Jaap Oudes gezien wat Stichting Jan heeft gerealiseerd: Een ruimte voor beschermd wonen, dagbesteding en werkervaringsplekken. Eerst is een bezoek gebracht aan het pas geopende snoepwinkeltje ’ t Smausje aan de Drieplassenweg. Onder begeleiding  werken hier twee jonge mensen die anders niet zo snel een veilige werkplek in de samenleving zouden krijgen. Voor hen is ook een plek om te wonen gerealiseerd. Met verantwoorde en passende ambulante intensieve woonbegeleiding krijgen zij de kans om zelfstandig te wonen. Trots lieten zij zien waar en hoe zij met hulp en structuur zelfstandig kunnen wonen. En gaven allemaal aan niet meer weg te willen.

In het beoogde theehuisje aan het Andreasplein was het klussenteam bezig om er iets gezelligs van te maken, om zodra de vergunning is afgegeven, ook daar weer iemand met een licht verstandelijke beperking (onder begeleiding) te laten werken.

Het laatste bezoek was aan Ons Stekkie aan de Zwaaikom. In deze open-, uitnodigende- en professioneel uitziende  winkel kan je alles kopen wat te maken heeft met hengelsport. Ook hier heeft de ChristenUnie gezien dat er oprechte aandacht en waardering is voor mensen met een verstandelijke beperking.

De ChristenUnie is blij met dit initiatief van hoop in Katwijk. Veilige plekken voor mensen die niet zelfstandig kunnen werken en wonen, maar juist met begeleiding en veel warmte en liefde toch, met vallen en opstaan, hun plekje in de samenleving hebben. Gaaf om te zien dat niet alleen de mensen die bij stichting Jan werken en wonen gelukkig zijn, maar dat dat stukje geluk ook afstraalt van Martina Schut en allen die bij de stichting betrokken zijn.

De ChristenUnie hoopt dat er meerdere van dit soort initiatieven van hoop zullen ontstaan, juist in een tijd waarin iedereen moet participeren, maar niet iedereen zelfstandig kan participeren.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.