ChristenUnie: Unmanned Valley van start op Valkenburg

Gerard Mostert jr. —  16 januari 2017

Nieuwe werkgelegenheid essentieel voor Katwijk

De ChristenUnie is blij dat Unmanned Valley, als het aan de gemeente Katwijk en de verschillende regiogemeenten ligt, van start kan gaan op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Het voornemen is om naast woningbouw ook een test- en ontwikkellocatie voor drones een plek te geven in het gebied.

Volgens de partij is het een geweldige mogelijkheid om nieuwe werkgelegenheid naar Katwijk te halen. Fractievoorzitter Gerard Mostert daarover: ‘In Katwijk hebben we veel werk in de bloemen de bouw en de vis. Daar zijn we heel blij mee, maar dat maakt ons ook kwetsbaar. Daarom is de komst van bedrijven die drones testen en ontwikkelen een mooie aanvulling op onze lokale economie. Het is de werkgelegenheid van de toekomst.’

Woningbouw

Het voormalig Vliegkamp is aangewezen als een woningbouwlocatie om de vraag naar woningen in de regio te kunnen beantwoorden. Volgens de woningmarktonderzoeken zijn er in onze regio 30.000 woningen nodig de komende jaren. Op het voormalig vliegkamp zullen er maximaal 5.000 worden gerealiseerd. Maar waar ligt de grens? ‘Willen we alles volbouwen of willen we eerder een grens trekken? Tegelijkertijd is er ook vraag naar woningen voor de Katwijkse markt. Ook onze jongeren hebben straks een huis nodig. Daar hebben we ook een verantwoordelijkheid voor.’ Aldus Mostert. Voor de ChristenUnie is de kwaliteit van de woningbouw in dit gebied van groot belang. ‘Voor ons is het belangrijk dat we economische kansen pakken en we straks een kwalitatief goede woonwijk hebben die past bij de gemeente Katwijk.’Aldus Mostert.

Hoe verder

Het besluit dat nu genomen gaat worden is volgens Mostert een stap in de goede richting. Er zal nu eerst een ontwerpend onderzoek uitgevoerd worden. Dat onderzoek moet uitwijzen hoe de verschillende belangen van woningbouw en een plek voor dronebedrijven gecombineerd kunnen worden.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.