Gemeente geeft duurzame goede voorbeeld

Gerard Mostert jr. —  25 augustus 2016

De gemeente gaat het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid. Vorig jaar diende de ChristenUnie twee moties en een amendement in om de ambitie ‘Katwijk energieneutraal’ waar te maken.

Voor de ChristenUnie is duurzaamheid erg belangrijk. “De schepping is kwetsbaar en de aarde wordt te veel belast. Daarom moeten we duidelijke doelstellingen neerzetten die ons scherp houden om deze goed met de schepping om te blijven gaan.” Aldus raadslid Gerard Mostert jr.duurzaamheid CU

Door een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie gaat de gemeente het geld dat verdiend wordt met de besparingen op energie investeren in nieuwe duurzame maatregelen. Veel van deze maatregelen verdienen zichzelf terug. Het geld dat de gemeente daarmee verdient moet nu geïnvesteerd worden in andere en nieuwe duurzame maatregelen. Een amendement van de ChristenUnie die deze norm vastlegt wordt nu dus uitgevoerd.

De inkoop voor de gemeentelijke energie gebeurt in samenwerking met andere gemeenten. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de kosten voor energie lager zijn. De huidige energieleverancier voldoet echter niet aan de door de ChristenUnie gestelde eisen. De ChristenUnie heeft vlak voor de zomervakantie in een motie de ander gemeenteraden opgeroepen ook het goede voorbeeld te geven en te kiezen voor een groene energieleverancier die alleen investeert in groene energie en die alleen groene energie uit Nederland levert. Zo geven we als overheid het goede voorbeeld.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.