Gert-Jan Segers bezoekt Katwijk

Gerard Mostert jr. —  13 juni 2016

Afgelopen vrijdag bezocht ChristenUnie partijleider Gert-Jan Segers ‘Binders’ in Katwijk. Bij ‘Binders’ werken mensen met een beperking. Zij leveren een vitale bijdrage aan de maatschappij door werk in de wijk te doen die de leefbaarheid en de sociale cohesie bevordert.
IMG_4002
IMG_3992
Segers wil laten zien dat ieder leven waardevol is en zet door zijn bezoek zijn pleidooi voor een inclusieve samenleving kracht bij. Samen met een van de deelnemers van ‘Binders’, Koos, bezocht hij de Willem van Veenschool. Koos werkt aan het onderhoud van het groene schoolplein. Ook ging Segers in gesprek met de school over de verbinding die ‘Binders’ legt met de omgeving en welke meerwaarde dit heeft voor de school en de scholieren. ‘Hiermee laten we als samenleving zien: je hoort er bij, je mag meedoen, je bent waardevol, welke talenten en beperkingen je ook hebt. De mensen van Binders zijn ook verbinders: ze brengen mensen samen en vergroten de wederzijdse betrokkenheid,’ aldus Gert-Jan Segers.

De ChristenUnie komt op voor al het leven. Gert-Jan Segers heeft door zijn bezoek aan Katwijk de waarde van alle mensen, ook met een beperking onderstreept. Volgens de ChristenUnie moeten we met heel Gods schepping zorgvuldig om gaan. De waardigheid en de rechten van alle mensen krachtig of kwetsbaar, geboren of ongeboren, nabij of veraf staat bij de ChristenUnie voorop.IMG_4058

Segers bezoek 1De ChristenUnie strijdt voor een inclusieve samenleving waarin voor iedereen plek is. Mensen met het syndroom van Down zijn geen levens die voorkomen hadden kunnen worden, maar mensen die er helemaal bij horen. “Juist vandaag hier in Katwijk zie ik dat elk leven waardevol is en ook mensen met een handicap volop mee kunnen doen in onze samenleving,” aldus Segers.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.