ChristenUnie zet ‘langer zelfstandig wonen’ op de kaart

Gerard Mostert jr. —  20 april 2016

Er moeten stappen worden gezet om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Dat vindt de ChristenUnie. Steeds meer ouderen willen langer thuis blijven wonen maar dat is niet altijd mogelijk. De overheid heeft een belangrijke taak in het mogelijk maken van het langer thuis blijven wonen.

De ChristenUnie is daarom blij dat het college in september met een voorstel komt om ook in de gemeente Katwijk ‘blijversleningen’ aan te bieden. Dat blijkt uit de antwoorden op de vragen die raadslid Gerard Mostert jr. heeft gesteld aan het college. Senior family

Blijverslening
Veel ouderen hebben een woning die niet levensloopbestendig is maar die wel levensloopbestendig gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een bad- of slaapkamer op de begane grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra trapleuning. Weinig ouderen beschikken over spaargeld om die woningaanpassingen te kunnen doen, veel van het gespaarde geld zit in het huis. Daarnaast verstrekken banken bijna geen hypotheek of consumptieve lening aan ouderen.

De blijverslening is bedoeld om een huis levensloopbestendig te maken. Door een lening aan te vragen bij de gemeente kan de eigenaar het huis aanpassen. De gemeente heeft het eerste recht van hypotheek waardoor bij verkoop van de woning het geleende bedrag weer terug komt in een fonds. Vervolgens kunnen andere inwoners dat weer gebruiken voor hun woningaanpassing.

Voor huurwoningen heeft de gemeente afspraken gemaakt met Dunavie om de komende tijd de sociale woningen zodanig aan te passen dat ook huurders langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Belangrijk thema
De ChristenUnie vindt huisvesting van ouderen en kwetsbare gropen een belangrijk thema. Eerder heeft ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser aandacht gevraagd voor brandveilig wonen voor kwetsbare groepen. En tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Katwijk aan Zee heeft de ChristenUnie aangegeven dat ze voorstander is van de mogelijkheid om woningen te splitsen ten behoeve van mantelzorgers en meergeneratiewoningen.

Op verzoek van de ChristenUnie wordt binnenkort in de gemeenteraad gesproken over de huisvesting van allerlei doelgroepen, waaronder ouderen.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.