ChristenUnie vraagt naar uitbreiding parkeren Middelmors

Ton de Vries —  11 april 2016

De ChristenUnie heeft bij het College van B&W opheldering gevraagd over de uitvoering van een collegebesluit uit 2013. Bij Sportpark Middelmors zouden 44 parkeerplaatsen worden gecreëerd in de nabijheid van de ijsbaan. Daarmee kan het parkeerprobleem voor Rijnsburgse Boys worden verlicht, en vooral de verkeersveiligheid worden verbeterd. Op speeldagen met volop jeugd- en seniorenvoetbal moet nu worden uitgeweken naar parkeerplekken aan de overkant van de drukke Noordwijkerweg.

WP_20160404_008
Op de voorgrond het braakliggend terrein dat aansluit op de (midweeks lege) parkeerplaats

Fractielid Ton de Vries heeft als antwoord gekregen dat het hier om een tijdelijke oplossing ging. Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw, permanent parkeerterrein voor de Boys, maar hieraan bleken toch de nodige haken en ogen te kleven. Om die reden wordt nu een voorstel voorbereid om de tijdelijke uitbreiding met 44 plekken alsnog te agenderen. Wat de ChristenUnie betreft kan dat prima in combinatie met het groot onderhoud voor het bestaande parkeerterrein deze zomer worden uitgevoerd. Daarmee zou Rijnsburgse Boys voor de korte termijn het meest zijn gediend, heeft de club zelf ook al aangegeven.

Ton de Vries

Posts

Mijn naam is Ton de Vries. Verantwoordelijkheid nemen en het goede zoeken voor mensen en hun leefomgeving zie ik als opdracht. Mijn geloof in God en visie op zijn schepping zijn belangrijk voor mijn houding en inzet op politiek terrein. Voor mij zijn vooral verkeer en openbaar vervoer, erfgoed en sport onderwerpen waar ik in de goede richting wil sturen, en op aanspreekbaar wil zijn.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.