Kruispunt Noordwijkerweg / Voorhouterweg wordt rotonde

Atie Kuijt —  5 december 2015

De kruising Noordwijkerweg – Voorhouterweg kan het verkeer vanuit de zijwegen niet goed afwikkelen. Vooral het verkeer vanaf de Voorhouterweg staat lang stil om linksaf richting Brouwerstraat te kunnen rijden.
rotonde rijnsburg
Om te onderzoeken hoe dit probleem opgelost kan worden, is een kruispuntanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat op deze locatie en met de hier optredende verkeersintensiteiten een rotonde de beste oplossing is. Dit is ook de wens van ondernemers uit de directe omgeving. Met een rotonde op deze plek verbetert de  verkeersafwikkeling vanuit de zijwegen en vermindert de snelheid van het verkeer op de Noordwijkerweg. Op 1 december heeft het college van B&W het projectplan vastgesteld, en daarmee groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van dit plan.

Snelheid
Het kruispunt Noordwijkerweg/Voorhouterweg/Waardlaan ligt op de overgang van de provinciale N449 (Noordwijkerweg) naar de bebouwde kom van Rijnsburg, en is vormgegeven als voorrangskruispunt zonder verkeerslichten. Het probleem van deze inrichting is niet alleen dat de voorrangsrichting invoegend verkeer vanuit de Voorhouterweg lang laat wachten, maar ook dat maatregelen ontbreken om de snelheid op de Noordwijkerweg te verlagen. Direct ten zuiden van de brug over het Oegstgeesterkanaal begint een 30 km zone. Op de N449 is de toegestane rijsnelheid 60 km per uur. Met een dergelijke snelheid wordt vaak ook het kruispunt gepasseerd, waardoor er in het begin van de 30 km zone te hard gereden wordt. Een rotonde verlaagt de snelheid voor de overgang naar de 30 km zone.

Fietsers
Het kruispunt maakt onderdeel uit van verschillende fietsroutes. Hoewel er voor fietsers een tunnel is onder de Noordwijkerweg, blijkt dat veel fietsers toch via het kruispunt oversteken. Vanwege de relatief hoge snelheden van het autoverkeer op de Noordwijkerweg levert dit gevaarlijke situaties op. De gemeente wil daarom ook de situatie voor fietsers veiliger maken.

Planning
Het projectplan is op 1 december 2015 door het college vastgesteld. Het komend jaar worden een programma van eisen en een ontwerp voor de rotonde opgesteld. Eind 2016 wordt bekend welke aannemer de rotonde gaat aanleggen, waarna de uitvoering van de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2017 is voorzien.

Betrokkenheid omgeving
De omwonenden, bedrijven in de buurt en andere belanghebbenden worden in alle fasen van het project betrokken. In november 2015 is een overleg met de wijkraad over het communicatie- en participatietraject geweest. In december worden vooroverleggen met Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond gevoerd. In januari 2016 wordt een startbijeenkomst met de omgeving gepland, waarbij omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere belanghebbenden hun aandachtspunten aan het projectteam kunnen meegeven.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.