ChristenUnie: volle kracht vooruit naar een energieneutrale gemeente

Gerard Mostert jr. —  19 december 2015

De afgelopen weken heeft de gemeenteraad gesproken over het duurzaamheidsbeleid. De inzet van de ChristenUnie is om als gemeente het goede voorbeeld te geven en samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen te werken aan een energieneutrale gemeente.

“We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. De inzet van de gemeente Katwijk moet daarom ook zijn om energieneutraal te worden. Voor de ChristenUnie is duurzaamheid ontzettend belangrijk. De schepping is kwetsbaar en de aarde wordt te veel belast. Daarom moeten we duidelijke doelstellingen neerzetten die ons scherp houden om deze opdracht uit te blijven voeren.” Aldus raadslid Gerard Mostert jr.

Zonnepanelen

Ook al kunnen we als gemeente deze doelstelling niet bereiken zonder provinciale en landelijke regelgeving, toch moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en kijken naar wat wij wel kunnen doen. Mostert noemt als voorbeeld het energie zuinig maken van de eigen gemeentelijke gebouwen en het afval zo goed mogelijk scheiden waardoor er een circulaire grondstoffenstroom op gang komt. Ook moet de gemeente laten zien dat duurzaamheid loont. “Uiteindelijk is dat het enige model dat stand gaat houden. Je kunt er dus maar beter vroeg mee beginnen!”

Het goede voorbeeld
Om dat goede voorbeeld te zijn heeft de ChristenUnie twee moties en een amendement ingediend om dit daadwerkelijk te realiseren.
De energieleverancier van de gemeente Katwijk geeft niet het goede voorbeeld. E-ON bouwt nu nog kolencentrales en is niet volledig bezig om te transformeren tot een duurzame energieleverancier. De gemeente Katwijk moet geen klant willen zijn van een dergelijke organisatie. Een motie die het college oproept om te zoeken naar een duurzame energieleverancier werd met algemene stemmen aangenomen.

Daarnaast liggen er nog steeds geen zonnepanelen op de gebouwen van de gemeente Katwijk, rijden de auto’s van de gemeente Katwijk op diesel of benzine en wordt er nog steeds niet 100% duurzaam ingekocht. De ChristenUnie wil dat deze maatregelen snel worden genomen, zodat de gemeente een voorbeeld kan zijn voor ons allemaal. Een motie die daartoe opriep haalde ook een meerderheid.

Veel duurzame maatregelen verdienen zichzelf terug. Het geld dat de gemeente verdient aan deze maatregelen moet ook weer geïnversteerd worden aan andere en nieuwe duurzame maatregelen. Een amendement die deze norm vastlegt is door de hele gemeenteraad aangenomen.

Eerdere acties
Eerder heeft op initiatief van de ChristenUnie de gemeente Katwijk aangegeven mee te gaan doen aan het project stroomversnelling. Stroomversnelling is een project waarbij overheid, bedrijfsleven en inwoners samenwerken om bestaande woningen aan te passen met als doel het energieverbruik omlaag te brengen. “Dergelijke initiatieven laten zien dat duurzaamheid niet alleen goed is voor de schepping maar ook voor de portemonnee”. Aldus Mostert.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.