Praat mee over Duurzaamheid en Energie

Gerard Mostert jr. —  17 november 2015

Aanstaande donderdag is vanaf 19.45 uur tot 20.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over de ‘Duurzaamheidsagenda’. Direct daarna, van 20:30 uur tot 21:15 uur, wordt er een informatieve sessie gehouden over het energieprogramma.

duurzaamheid CU

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde concept beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 3 december en neemt de gemeenteraad op 17 december een besluit over het concept beleidsplan.

De gemeente wenst samen met burgers en deskundigen een langetermijnvisie op te stellen op het gebied van duurzaamheid. Om het brede terrein, waarop duurzaamheid van toepassing is, af te bakenen is de aandacht in de duurzaamheidsagenda gericht op drie concrete aspecten, te weten energie, afval/grondstoffen en centrale duurzame inkoop.

Om uitvoering te geven aan het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de gemeente is een concept Energieprogramma 2015-2020 opgesteld. Het programma zet in op een breed scala aan maatregelen, waarbij de rol van de gemeente vooral is om te faciliteren en te stimuleren. Alleen door de inzet van de Katwijkse samenleving als geheel kunnen de doelstellingen, te weten het besparen van het energiegebruik van 1,5% per jaar en een lokale duurzame energieopwekking van 14% in 2020 en 16% in 2023, worden bereikt. Ook over dit onderwerp wordt uw mening gevraagd. Kom dus langs aanstaande donderdag.

Bron: Gemeente Katwijk

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.