Sierteelt belangrijk voor Katwijkse werkgelegenheid en economie

Gerard Mostert jr. —  30 oktober 2015

Afgelopen weken is er door de raad van de gemeente Katwijk een belangrijke stap gezet om het sierteeltcluster in de gemeente Katwijk te versterken.
P1100503
In de gemeente Katwijk zijn ongeveer 3000 banen afhankelijk van het sierteeltcluster. Van groot belang is dat deze grote economische stuwer voor Katwijk behouden blijft en versterkt wordt. Katwijk heeft als eerste van de Duin-en Bollenstreek gemeenten een visie opgesteld waar duidelijk is geworden waar de kansen liggen en waar de overheid een rol kan spelen.

Uit onderzoek dat de gemeente Katwijk heeft laten uitvoeren blijkt dat het clusteren van bedrijven in de sierteeltsector van groot belang is voor de levensvatbaarheid van het cluster. De gemeente Katwijk moet daarom de ruimte geven aan ondernemers om te ondernemen. Clustering moet worden gestimuleerd en met het bedrijfsleven moet worden meegedacht hoe zij zich kunnen ontwikkelen en versterken. Dat is wat Katwijk de komende tijd meer gaat doen: verbindingen tussen bedrijven leggen en barrières wegnemen.

Wethouder van der Bent kreeg veel complimenten over de wijze waarop hij samen met de ondernemers de visie heeft opgesteld. De ChristenUnie vindt het van groot belang  dat de gemeente Katwijk de ondernemers de ruimte geeft om te ondernemen en te ontwikkelen. Deze visie is dus een goede stap in de juiste richting.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.