ChristenUnie: A44-brug Oude Rijn niet vastmaken

Gert Varkevisser —  31 oktober 2015

De ChristenUnie Katwijk vindt dat de gemeente bezwaar moet maken tegen het besluit van de provincie om de brug in de A44 over de Oude Rijn vast te maken. ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser stelde in de gemeenteraadsvergadering dat het vastmaken van de beweegbare brug grote nadelige gevolgen heeft voor diverse Katwijkse bedrijven, de lokale economie en het watertoerisme. De ChristenUnie is dan ook teleurgesteld over het besluit van de provincie.

Oude_Rijnbrug_A44

Op de vraag of het college van B&W bezwaar gaat maken antwoordde wethouder Klaas Jan van der Bent dat het college het besluit ook teleurstellend vindt en daarom juridisch uitzoekt of, en op welke wijze, bezwaar wordt gemaakt. De beslissing hierover wordt binnenkort genomen. Het college zegde de ChristenUnie toe dat zij de regie neemt in het (waar nodig) mobiliseren van belanghebbenden en andere gemeenten om in verweer te komen.

Onbegrijpelijk
Een jaar geleden had de provincie besloten om de A44-brug en de Torenvlietbrug (N206) pas vast te maken als de Rijnlandroute over een flink aantal jaren wordt aangelegd. Tegen dat besluit heeft de gemeente reeds hoger beroep aangespannen. Een maand geleden besloot de provincie echter dat ze de A44-brug bij Katwijk-Leiden al per november van dit jaar wil laten vastmaken zodat er bespaard wordt op onderhoudskosten. De ChristenUnie vindt de argumentatie van de provincie niet overtuigend. Tegenover de 2,5 miljoen euro besparing op onderhoudskosten voor Rijkswaterstaat staat een economische schade van 128 miljoen euro voor de Katwijkse bedrijven, berekende VNO-NCW. Het is voor de ChristenUnie dan ook onbegrijpelijk dat de provincie de bruggen wil vastmaken. Er wordt door de provincie geen rekening gehouden met de economische en toeristische belangen van Katwijk en meerdere Zuid-Hollandse gemeenten. En dat terwijl juist de provincie steeds hamert op economie, toerisme en waterrecreatie. Vreemd is ook dat Rijkswaterstaat drie maanden geleden het beweegbare deel van de brug heeft vervangen.

De ChristenUnie hoopt dat alle partijen die eerder een zienswijze hebben ingediend – de gemeente, een aantal (grote) Katwijkse bedrijven, de Katwijkse ondernemersvereniging, de Jachthaven Katwijk en zo’n beetje de hele watersport en -recreatiesector – snel bezwaar aantekenen.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.