CU en vluchtelingen: warm hart, hoofd koel

Gert Varkevisser —  20 oktober 2015

De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor de zorgen in de Katwijkse samenleving over de opvang en integratie van vluchtelingen in Katwijk. In de gemeenteraadsvergadering heeft ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser de burgemeester opgeroepen tot een maatschappelijke dialoog. Tevens verzocht hij het College om snel te komen met een visie over de integratie van vluchtelingen in onze gemeente.

azc katwijk

Dialoog en integratie
Varkevisser: “De opvang en integratie van vluchtelingen in Nederland en ook in Katwijk maakt veel los. Het is mooi om te zien hoeveel mensen bereid zijn vluchtelingen in nood te helpen. Tegelijkertijd is het onmiskenbaar dat velen zich ongerust maken. Zorgen over concurrentie op de woningmarkt, zorgen over werkgelegenheid, veiligheid en gemeentelijke financiën, zorgen over cultuurverschillen, zorgen over islamisering en vrijheid van godsdienst, zorgen over maatschappelijke onrust als de felheid in het publieke debat toeneemt en overgaat in geweld.” De ChristenUnie riep daarom de burgemeester op, om in zijn rol als burgervader en verbinder van allerlei groepen in de samenleving, te zorgen voor een maatschappelijke dialoog. “Ga in gesprek, leg vooral uw oor te luister en vraag wat er (in gezamenlijkheid) kan worden gedaan”, zei Varkevisser. “En zorg dat College en gemeenteraad snel spreken over de integratie van vluchtelingen in onze gemeente. Het aantal vluchtelingen dat een verblijfstatus krijgt en moet worden opgenomen neemt fors toe. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt, scholing, zorg, werkgelegenheid en gemeentelijke financiën.” De burgemeester zegde dit toe.

Permanent AZC
De ChristenUnie heeft herhaald dat gelet op de grote behoefte aan opvangplaatsen in het land, het humaan is om de tijdelijke 1200 bedden niet af te bouwen na 1 januari 2016 (als de termijn afloopt), maar nog enige tijd te verlengen. Ondertussen kan goed worden gekeken naar waar en hoe een permanent AZC ruimtelijk kan worden ingepast. Varkevisser: “Voordat iets definitief wordt moet de gemeenteraad eerst de ruimtelijke kaders stellen en daarbij goed kijken naar de ontwikkelingen op voormalig vliegveld Valkenburg. Zo ligt er een rapport waarin wordt gesteld dat er 2300 nieuwe banen gecreëerd kunnen worden als daar een testcentrum voor drones en onbemande voertuigen komt.” Op verzoek van de ChristenUnie is afgesproken dat de gemeenteraad eerst de ruimtelijke kaders stelt en over de werkgelegenheidskansen op vliegveld Valkenburg spreekt alvorens het COA een aanvraag voor een permanent AZC mag indienen. “Indien nodig wordt voor de permanente opvang van vluchtelingen een passende oplossing gezocht.”

“Warm hart, hoofd koel”, vat Varkevisser de koers van de ChristenUnie samen.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.