ChristenUnie en burgerparticipatie

Atie Kuijt —  10 oktober 2015

De afgelopen periode heeft het college en de gemeenteraad regelmatig gesproken over burgerparticipatie en de bestuursstijl van de gemeente Katwijk. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat burgerparticipatie kan bijdragen aan het vertrouwen van burgers in de democratie. De grote vraag is steeds: hoe kunnen college, raad en ambtenaren burgers uitdagen actiever mee te doen?

P1110513

Participeren betekent meedoen, actief aan iets deelnemen. Participeren doen we samen en vraagt verantwoordelijkheid van het college, ambtenaren en de gemeenteraad, maar net zo goed van burgers, die niet alleen rechten, maar ook plichten hebben. Soms lijkt deze houding een beetje weg in onze samenleving.

De ChristenUnie is van mening dat participeren beter kan door de dialoog in onze samenleving te verbeteren. In het gesprek tussen verschillende partijen moet het niet zo zijn dat wie het hardst schreeuwt de meeste aandacht krijgt, maar er moet goed geluisterd worden naar elkaars argumenten. Daarbij is het belangrijk dat er weer aandacht en respect komt voor de grondwaarden van de democratie. Iedereen moet weer weten wat die grondwaarden betekenen voor onze samenleving en hierover ook in gesprek blijven.

Burgerparticipatie is niet zo makkelijk geregeld. Het blijft een gezamenlijke zoektocht naar de juiste verhoudingen, voldoende draagvlak, brede betrokkenheid en representativiteit. Het college stelt voor aan de slag te gaan met een aantal spelregels en een afwegingskader. Door als gemeente eerlijk en transparant zijn over de kaders waarbinnen burgers medezeggenschap hebben, voorkom je te hoge verwachtingen bij burgers. De overheid blijft tenslotte de eindverantwoordelijke voor het nemen van de juiste besluiten.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.