Woonvisie geeft goede richting aan beleid gemeente en Dunavie

Gerard Mostert jr. —  22 september 2015

De woonvisie van de gemeente Katwijk is afgelopen week door de gemeenteraad besproken. De ChristenUnie heeft het college gecomplimenteerd met de opgestelde visie. Raadslid Gerard Mostert jr. daarover: ‘Door samen met verschillende partijen te spreken over wat nodig is in Katwijk hebben we een goede en evenwichtige woonvisie gekregen.’

Prestatieafspraken
In de woonvisie laat de gemeente Katwijk, in een apart hoofdstuk, zien wat ze van de woningcoöperatie verwacht. Dunavie kan vervolgens een bod uitbrengen op de, door de gemeente aangebrachte, kaders. De gemeente heeft gekozen voor drie pijlers waarop de woonvisie is gebouwd. Het gaat om Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzame kwaliteit.

wonen

Opplussen
Steeds meer mensen moeten langer thuis blijven wonen, ook al neemt de zorgvraag toe. Daarom is het aanpassen van bestaande woningen voor zorgbehoevenden, het zogenaamde opplussen, een goed initiatief. Wat de ChristenUnie betreft moet de gemeente mensen stimuleren om met dergelijke projecten mee te doen. Er is in de gemeentelijke begroting budget voor realisatie van dergelijke initiatieven. Aandacht geven aan deze financieringsmogelijkheden is een van de taken die volgens de ChristenUnie het meest voor de hand liggen.

Duurzaamheid
De ChristenUnie heeft veel aandacht gevraagd om het woningbouwprogramma duurzamer te maken. Dankzij de inzet van de ChristenUnie is de gemeente Katwijk deelnemer aan de pilot stroomversnelling. Stroomversnelling is een project waarbij bestaande woningen worden aangepast, zodat het energieverbruik omlaag gaat. Soms daalt het energieverbruik zo ver dat de energie nota nul is. Daarom diende de ChristenUnie vorig jaar een motie in om de kansen die op dit gebied liggen te pakken. ‘Door te werken aan duurzame gebouwen ga je niet alleen goed om met de schepping, maar het kan ook voor werkgelegenheid zorgen.’

Vereniging van Wijkeigenaren
Daarnaast riep ChristenUnie raadslid Gerard Mostert jr. het college op om als gemeente Katwijk te kijken naar het fenomeen ‘Vereniging van Wijkeigenaren’ (VvW). De ChristenUnie ziet kansen in het samen bouwen aan de eigen omgeving. Door de VvW kunnen woningbezitters en huurders gezamenlijk beslissen wat er in de wijk gebeuren moet. Wethouder van Duijn gaf aan dat het college samen met Dunavie en de huurdersbelangenorganisatie SHD aan de slag gaat met dit project.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

2 reacties aan Woonvisie geeft goede richting aan beleid gemeente en Dunavie

  1. Hou dunavie dan wel in de gaten aub. Hoe er gebouwd en geïsoleerd wordt. Hier in de wijk zijn ze voor het gemak , en om de kosten te drukken de peur maar vergeten. Er zijn tot nu 16 ramen eruit geweest in de wijk , en geen van allen zat goed. Huurders zitten al jaren in de kou en hoog gasverbruik

    • Gerard Mostert jr. 28 oktober 2015 at 16:01

      Helemaal eens! Dunavie moet in dit geval zeker aan de slag. Gelukkig wordt er nu actie ondernomen.