De Dag van de Democratie: 12 september

Gerard Mostert jr. —  2 september 2015

Op zaterdag 12 september vieren we de Dag van de Democratie. In heel Nederland grijpen gemeenten de kans om burgers te betrekken bij de lokale democratie. Ook Katwijk doet mee. Het gemeentehuis is van 10.00-16.00 uur open. Omdat het op die zaterdag ook Open Monumentendag is, wordt dit met elkaar gecombineerd. Het thema van de Open Monumentendag is Kunst en Ambacht.

Ook de ChristenUnie is aanwezig. Praat mee over de plaatselijke politiek en laat u informeren over het werk van de gemeenteraad.

LOGO

Het programma ziet er als volgt uit:

  • In de Burgerzaal kunt u de film “the making of” van Op Hoop van Zegen zien.
  • In de hal is een fototentoonstelling over de verschillende kernen van vroeger en nu (EuroArt).
  • Op het hele uur kunt u een rondleiding door het gemeentehuis volgen. Deze vindt plaats in samenwerking met de Openmonumentendagcommissie. De rondleiding wordt gegeven door een raadslid die uitleg geeft over de gang van zaken in de raadzaal.
  • 4x kunt u meedoen aan politieke bingo in de raadzaal. Dit wordt georganiseerd door ProDemos maar gebeurt onder leiding van een raadslid.
  • De raadsleden vertellen over hun werk en hoe u als burger hier uw invloed op kunt uitoefenen.
  • Er is een ideeënboom waar belangstellenden aan het woord komen.
  • Er is een kinderhoek met leuke activiteiten voor de kinderen, o.a. ambtsketen maken, op de foto in de zetel van de burgemeester en het stemhokje. Hier kunnen kinderen vertellen wat zij zouden doen als zij de baas zouden zijn van de gemeente.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.