ChristenUnie wil duidelijkheid over nieuwe bibliotheek

Atie Kuijt —  23 september 2015

Na het aandragen van een aantal locaties voor de nieuwe bibliotheek heeft het college de raad gevraagd de locatie Haasnoot-De Griek aan de Voorstraat vast te stellen als de plek waar de nieuwe bibliotheek gerealiseerd zou moeten worden. In de gemeenteraad is uitgebreid gesproken over deze locatie.
003
De gemeenteraad heeft eerder besloten 11 miljoen euro uit de BSI-gelden beschikbaar te stellen voor het realiseren van een toekomstige bibliotheek in het centrum van Katwijk. Raadslid Atie Kuijt – van den Oever: “Voor de ChristenUnie is een bibliotheek een belangrijke voorziening. Met het oog op de toekomst wil de ChristenUnie hierin ook investeren, maar niet tegen elke prijs. De ChristenUnie wil een degelijk en onderbouwd voorstel met heldere financiële kaders wat vertrouwen geeft aan de bevolking, betrokkenen, omwonenden en de gemeenteraad”.
Om een goede beslissing te kunnen nemen over zowel de financiën als de grootte van de bibliotheek zal de gemeenteraad duidelijke kaders moeten meegeven. De ChristenUnie wil een aantal voorwaarden en wil deze opnemen in de beslispunten bij de vaststelling van de locatie.
• Het gaat om een bibliotheek van maximaal 2500 m2;
• Het krediet is 11 miljoen en geen cent meer;
• Bij de berekening van de kosten is prijspeil 2015 het uitgangspunt;
• Opbrengst verkoop vrijkomende bibliotheken worden niet gebruikt om hogere kosten te dekken;
• Er moet overeenstemming zijn met bewoners en bedrijven.
Binnenkort gaat de raad weer met elkaar in gesprek om er uit te komen waar de nieuwe bibliotheek komt te staan. Zo heeft elke partij een voorkeur! Ook de ChristenUnie. Locatie Baljuwplein zou een prima locatie kunnen zijn . Minder ingrijpend, wel uitdagend. Een kans om het Baljuwplein eens een prachtige uitstraling te geven .Voor de ChristenUnie blijven de kaders en voorwaarden heel belangrijk, over welke locatie het ook gaat.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.