Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid

Gerard Mostert jr. —  11 juni 2015

Afgelopen raadsvergadering heeft de ChristenUnie de toezegging gekregen dat het college actief bezig gaat om de subsidie mogelijkheden voor biomassa en restwarmte bij bedrijven in de regio te promoten. Wethouder Knape gaf aan dat hij het instrument van energieke regio’s daarvoor gaat gebruiken. Energieke regio helpt bedrijven met het verduurzamen van de gebouwen. Katwijk is sinds kort participant.

De ChristenUnie heeft eerder al gewezen op de mogelijkheden van deze subsidie. Nu wordt er dus daadwerkelijk iets meegedaan. Deze subsidie komt uit Europa en wordt verdeeld door de provincie Zuid-Holland. De ChristenUnie wil graag dat het Katwijkse bedrijfsleven van deze mogelijkheden profiteert. 

image

Om duurzame innovaties onder Katwijkse bedrijven te blijven stimuleren is het van belang dat gemeente Katwijk een duurzaam inkoopbeleid voert. De ChristenUnie heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Uit de antwoorden blijkt dat er door de gemeente hard wordt gewerkt om de ambitie 100% duurzaam inkopen te realiseren. Binnenkort wordt het actieplan Duurzaamheid vastgesteld. In dit ambitiedocument komen allerlei duurzame onderwerpen aan de orde naast energiedoelstellingen zoals afval, watermanagement maar ook een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit document wordt opgesteld in samenwerking met burgers en ondernemers.

De ChristenUnie is blij dat deze ontwikkelingen steeds meer vorm geven aan een duurzame gemeente Katwijk. Ontwikkelingen die hard nodig zijn om de schepping die we hebben gekregen op een goede manier te onderhouden en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan meer werkgelegenheid.

 

 

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.