De economie van Katwijk

Gerard Mostert jr. —  10 juni 2015

Afgelopen week hebben we als gemeenteraad gesproken over de economische agenda en de stand van de detailhandel in de gemeente Katwijk.

Economische agenda
De gemeente Katwijk heeft in samenwerking met ondernemers een economische agenda opgesteld om tot een krachtige en robuuste Katwijkse economie te komen.  In deze agenda wordt er vooral gefocust op een dienstverlenende overheid die ondernemers laat ondernemen en probeert om zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen. Door de economische crisis is er veel veranderd en dat bied kansen. Door nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en kenniseconomie te koppelen met de maakindustrie kunnen er mooie dingen ontstaan. Dat zorgt voor een robuust en sterk economisch netwerk in onze gemeente.Economie

Namens de Christenunie maakte raadslid Gerard Mostert jr. duidelijk dat de rol van de overheid beperkt is. ‘Een sterke economie bouw je samen. De overheid moet barrières zoveel mogelijk wegnemen. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen voor Katwijk die niet door de gemeentelijke overheid opgelost kunnen worden. Het onderwijsniveau in Katwijk is in vergelijking met andere gemeenten erg laag. Dat is een probleem waar de gemeentelijke overheid al haar middelen voor moet inzetten om iets aan te doen. Tegelijkertijd moeten we onderkennen dat er een grote rol ligt bij scholen, ouders, leerlingen en de landelijke overheid om daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen.’

Detailhandel
Daarnaast heeft de gemeenteraad gesproken over de detailhandelsvisie. Hoe moeten we nu verder met de krimpende winkelcentra? Doordat veel consumenten op internet kopen of de boodschappen thuis laten bezorgen komen er steeds minder mensen in de winkelcentra. Sommige mensen  klagen over de leegstand van diverse winkelcentra. Als we willen dat deze winkels gevuld blijven moet er wel gekocht worden. Want voor niets gaat de zon op! Dus een oproep: “Koopt Katwijks, Rijnsburgs, Valkenburgs waar!” moet in dat licht worden gezien!

 

 

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.