Samenwerken voor nieuwe energie en innovatie

Gerard Mostert jr. —  15 april 2015

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag  gesproken over een onderzoek naar de Blue energy centrale en deelname aan de energieke regio.
Katwijk uitwatering
Wat is Blue energy?
Blue energy is het opwekken van energie door zoet en zout water op een bepaalde manier bij elkaar te brengen waardoor er energie ontstaat. Deze manier van energie opwekken staat nog in de kinderschoenen en daarom moet er eerst goed onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden.

Waarom moet Katwijk hier aan mee betalen?
Er is nog veel onzeker over de techniek en de opbrengsten voor het energienet. Dat wil niet zeggen dat de technologie niet het investeren waard is. Om de volledige duurzame energievoorziening te behalen is het noodzakelijk om ook te investeren in nog niet volledig ontwikkelde technologieën. De ChristenUnie  vindt  dat de gemeente Katwijk, als kustplaats, een verantwoordelijkheid heeft om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken.

Nu verder?
De meerderheid van de gemeenteraad heeft zich voor een onderzoek uitgesproken. Het onderzoek gaat er komen. Nadat het onderzoek is afgerond zal er samen met bedrijven en het hoogheemraadschap van Rijnland gekeken worden naar de mogelijkheden voor realiseren van een Blue energy centrale in Katwijk. Een dergelijke investering moet zoveel mogelijk gedragen worden door een bedrijf die bezig is met energieopwekking en leveranties.

Energieke regio
Daarnaast sprak de raad ook over de mogelijkheden om samen met inwoners, ondernemers en andere organisaties kennis te delen op het gebied van duurzame ontwikkeling en energie. Deze zogeheten, energieke regio’s kunnen zorgen voor enthousiasme om projecten te starten vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. Doel is om Katwijk in 2020 in ieder geval 20 % van haar energie duurzaam op te laten wekken. Dit is een initiatief van stichting 20duurzaam20. Wilt u meer informatie over deze organisatie? Kijk dan eens op  www.20duurzaam20.nl

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.