Inwoners zelf willen Katwijk groener maken

Gerard Mostert jr. —  21 april 2015

De afgelopen maand is er door de ChristenUnie aandacht gevraagd voor het bomenbeleid van de gemeente Katwijk. Door middel van een enquête is aan de inwoners gevraagd wat ze van het bomenbeleid van de gemeente Katwijk vinden.  Ruim  160 mensen hebben gereageerd op de enquête. Raadslid Gerard Mostert jr. is blij me de grote respons: ‘De uitslag laat zien dat het onderwerp leeft in onze gemeente. Het is nu zaak met de uitkomsten aan de slag te gaan om Katwijk groener te maken. GerardjrBoombeleid

‘Voor de ChristenUnie is het een speerpunt om Katwijk merkbaar groener te maken de komende periode. Daar moeten we hard aan werken. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen kunnen we Katwijk groener maken. Dat betekent niet alleen meer groen op straat maar ook zorgvuldig omgaan met de schepping die we hebben gekregen.’ Aldus Mostert jr.

Uit de enquête blijkt duidelijk dat veel mensen bomen waarderen in de directe leefomgeving. Ruim 80% vindt bomen in de directe leefomgeving waardevol. Daarnaast vindt bijna 50% dat er te weinig bomen zijn in de gemeente Katwijk.

Een aandachtspunt blijft de communicatie over het bomenbeleid.  Veel respondenten geven aan dat bij het weghalen of plaatsen van bomen door de gemeente onduidelijk of helemaal niet wordt gecommuniceerd. Volgens de ChristenUnie moet dat verbeteren.

Zelf doen?
Een van de stellingen in de enquête was: Bewoners zouden een rol moeten krijgen in het onderhoud en beheer? Bijna 60% geeft aan daar wel wat voor te voelen. In andere gemeenten gebeurt dit al, zoals in Nijmegen, Delft en Wageningen. Volgens de ChristenUnie heeft het veel voordelen. Inwoners nemen samen verantwoordelijkheid en hebben zelf invloed op de eigen leefomgeving.

Raadsvergadering
In de raadsvergadering van 23 april zal er een informatieve sessie worden gehouden over het bomenbeleid. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt er een presentatie gegeven over het beleid en hoe daar nu uitvoering aan wordt gegeven. Vervolgens is het aan insprekers om mee te praten. Aan het einde van de vergadering wordt er gekeken of er behoefte is om het beleid aan te passen. Dat moet in een oordeelsvormende vergadering.

Bekijk hier de uitslagen van de enquete: http://katwijk.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1191754/type=pdf/7._Rapportage_van_ChristenUnie_enquete_naar_Bomenbeleid__459617_.pdf

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.