Ondertekening beheerovereenkomst Cantineweg

Atie Kuijt —  31 maart 2015

Op donderdag 26 maart ondertekenden gemeente Katwijk, Staatsbosbeheer en Dunea een overeenkomst over monitoring en beheer van het duingebied rond de Cantineweg.
23-03-2015_Ondertekening_Cantineweg__8_
In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd om het duingebied in een goede staat te houden, en waar mogelijk extra maatregelen te treffen om hieraan bij te dragen. Hierover is door een onafhankelijk expertteam advies uitgebracht.
Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Dit is een belangrijke overeenkomst, omdat we ons hiermee maximaal inspannen om het duingebied ook bij het open houden van de Cantineweg in een goede staat te houden’.

Zolang de verlengde Westerbaan niet gerealiseerd is, wil de gemeente de Cantineweg inzetten als een tijdelijke oplossing voor het sluipverkeer door de wijk Zanderij. Van der Bent: ‘In de beheerovereenkomst hebben we met Staatsbosbeheer en Dunea afgesproken dat we elk ons deel in het beheer doen. Voor extra monitoring van het gebied, en eventuele maatregelen die we in het gebied moeten nemen als gevolg van het autoverkeer op de Cantineweg betaalt de gemeente.’

Provinciaal hoofd van Staatsbosbeheer Zuid-Holland Jasper Kuipers: ‘Dunea en Staatsbosbeheer zorgen als natuurbeheerders goed voor de duinen. Dat willen we hier ook doen. We werken graag samen met Katwijk aan oplossingen waarmee mensen nu en in de toekomst van de bijzonder waardevolle natuur in de duinen kunnen blijven genieten.’

Meer informatie over het project Westerbaan / Cantineweg vindt u op www.katwijk.nl.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.