Concrete stappen op het gebied van duurzaamheid

Gerard Mostert jr. —  30 maart 2015

Op initiatief van de ChristenUnie gaat de gemeente Katwijk meedoen aan het project stroomversnelling. Stroomversnelling is een project waarbij overheid, bedrijfsleven en inwoners samenwerken om bestaande woningen aan te passen met als doel het energieverbruik omlaag te brengen.
meterteller-op-nul
Na de verbouwing van het huis wordt er minder energie verbruikt en kan er zelfs energie worden opgewekt. Zo kan de energierekening uiteindelijk nul worden. Vorig jaar diende de ChristenUnie een motie in om de kansen die op dit gebied liggen te pakken. “Door te werken aan duurzame woningen gaan we én verantwoord om met de schepping, én dragen we bij aan werkgelegenheid, én houdt de bewoner geld over.” Aldus raadslid Gerard Mostert jr.

Het ChristenUnie-raadslid Mostert jr. is al langer bezig om mooie woorden als duurzaamheid om te zetten in daden. Zo heeft hij deze week het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd gebruik te maken van de provinciale subsidie voor het opwekken van duurzame energie. De Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie van velen miljoenen beschikbaar om projecten met duurzame energie uit Bio-energie of warmtebronnen mogelijk te maken. “Mogelijkheden om samen met de provincie duurzame energie op te wekken moeten we met beide handen aangrijpen. We hebben de taak om te zorgen voor de aarde die we van onze Schepper hebben gekregen. Het uitputten van de aarde door fossiele brandstoffen te blijven gebruiken hoort daar niet bij.”

Volgens de ChristenUnie is het van groot belang dat de komende tijd stappen worden gezet om de gemeente Katwijk minder afhankelijk te laten zijn van fossiele brandstoffen en de grote gas- en olieleveranciers zoals landen in het Midden-Oosten en Rusland.

De vragen die de ChristenUnie heeft gesteld aan het College van B&W kunt u hier lezen: Art. 41 vragen duurzaamheid

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.