ChristenUnie voor een duurzaam veilige Boulevard

Atie Kuijt —  26 februari 2015

Het lijkt in eerste instantie heel aantrekkelijk om de Boulevard tussen het Waaigat en de Voorstraat West in te richten zonder rijbaanscheiding en daar iedereen op een gelijkwaardige manier gebruik te laten  maken van de openbare ruimte.
Strandplein
Fietsers, voetgangers, scooters, auto’s, bussen, motorrijders en racefietsers. Dit wordt shared space genoemd en is op verzoek van de klankbordgroep onderzocht door Mobycon. Een andere optie voor dit gedeelte van de Boulevard is  kiezen voor duurzaam veilig, waarbij het gaat de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten en preventief gewerkt wordt om ongelukken te voorkomen.

De ChristenUnie heeft zowel de uitgangspunten van het college als het onderzoek van Mobycon serieus meegenomen in haar overwegingen en is van mening dat toepassen van shared space op dit gedeelte van de Boulevard niet verstandig is. Doorslaggevende argument is dat de Boulevard een belangrijke schakel is en blijft in het verkeer van Noord Katwijk naar Zuid. Een parallelweg die verkeer zou kunnen opvangen is er namelijk niet.Daarbij ligt er een helder advies van de politie en is er een goede afweging van de voor- en nadelen. Ook is de ondergrond niet geschikt om gemotoriseerd verkeer over het plein te laten rijden en het eventueel terugdraaien van shared space naar duurzaam veilig zou kapitaalvernietiging zijn.

Het toekomstige plaatje van de Boulevard met de gevolgen voor het verkeer bij de in- en uitgangen van de nieuwe parkeergarage moet nog worden afgerond en hierover zal het college zeker nog met voorstellen komen. Al deze argumenten hebben de ChristenUnie overtuigd te kiezen voor een duurzaam veilige Boulevard met nog steeds de mogelijkheid een prachtige openbare ruimte te creëren.
De ChristenUnie gaat er van uit dat dit de goedkoopste en meest duurzaam veilige optie is voor dit gedeelte van de Boulevard. Het prijskaartje is nog niet duidelijk . De ChristenUnie is van mening dat het niet veel hoeft te kosten. Wat het gaat kosten horen we binnenkort van wethouder Knape.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

2 reacties aan ChristenUnie voor een duurzaam veilige Boulevard

  1. Dames en heren van de ChristenUnie,

    Misschien kunt u uitleggen wat duurzaam veilig is. Niets doen is dat in elk geval niet.

    • Beste mijnheer Zweng,
      Wethouder Knape komt nog met voorstellen. Belangrijk voor de ChristenUnie is dat de uitvoering duurzaam veilig zal zijn, maar dat het geen tonnen hoeft te kosten. De vraag naar plan van uitvoering en financiën ligt nu bij de wethouder en zodra we meer weten hoort u zeker van ons.