ChristenUnie wil goede voorzieningen elektrische auto

Gerard Mostert jr. —  15 januari 2015

Afgelopen raadsvergadering heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor betere voorzieningen voor gebruikers van de elektrische auto. Begin 2014 heeft raadslid Gerard Mostert jr. het college opgeroepen om meer te luisteren naar de roep van inwoners om opladen dicht bij huis mogelijk te maken.
oplaadpalen elektrische auto Katwijk ChristenUnie
Landelijke pilot.
Daarom heeft de ChristenUnie samen met het CDA de wethouder opgeroepen om deel te nemen aan een landelijke pilot om mogelijkheden voor de verlengde huisaansluiting te onderzoeken. De verlengde huisaansluiting zorgt ervoor dat voor iedere elektrische auto opladen dicht bij huis mogelijk is. Volgens beide partijen is het jammer dat deze mogelijkheden niet worden uitgeprobeerd in de landelijke pilot. “Juist door kansen en mogelijkheden in kaart te brengen kunnen we gebruikers van elektrische auto’s helpen.” Aldus raadslid Gerard Mostert jr.

Dekking
Daarnaast kunnen commerciële partijen ook laadpalen plaatsen in de gemeente Katwijk. Het college van BenW heeft een aantal mogelijke locaties aangewezen. De dekking van de palen laat echter te wensen over. Daarom heeft de ChristenUnie ook daar om aanpassing van beleid gevraagd.

Duurzaam
De ChristenUnie ziet het als haar taak om de aarde te bouwen en te bewaren. Duurzame ontwikkelingen kunnen helpen om de aarde met al haar schatten netjes te bewaren. De overheid, ook de plaatselijke, moet barrières wegnemen en initiatieven steunen zodat we als Katwijk bouwen aan een schone en duurzame samenleving.

De wethouder gaat met de verzoeken aan de slag en de ChristenUnie gaat er met goede hoop van uit dat de wensen worden vervuld.

 

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.