ChristenUnie: stimuleer afvalscheiding

Atie Kuijt —  4 december 2014

In januari 2014 is door de raad het grondstoffenbeleidsplan 2014-2022 vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de ambities van gemeente Katwijk op het gebied van afvalbeheer voor een langere periode. Elke twee jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld die de vertaalslag van beleid naar uitvoering maakt. Afgelopen gemeenteraad is het uitvoeringsplan voor de komende twee jaar besproken.

MilieustraatWEB

De ChristenUnie heeft in januari aandacht gevraagd voor een versnelling in het ondergronds maken van afvalcontainers. Ondergrondse containers geven minder overlast en passen beter in het straatbeeld. Gemeente Katwijk zal hier in 2015 een start mee maken. Over een periode van 4 jaar zullen zo’n 540 containers worden vervangen.

Het scheiden van afval is een groot aandachtspunt als we praten over afvalbeheer. Afvalscheiding spaart grondstoffen en energie en daarmee het milieu. Het zorgt bovendien voor besparing in de afvalverwerkingskosten. Communicatie is één van de belangrijkste aspecten uit het uitvoeringsplan 2015-2016. Katwijk doet het goed, maar er is nog veel winst te behalen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat particulieren, bedrijven en verenigingen worden gestimuleerd om in hun eigen omgeving beter om te gaan met milieu en energie. De komende periode zal gemeente Katwijk een campagne starten om de bewustwording van het scheiden van afval onder de inwoners te vergroten.

Om de vastgestelde doelstellingen uit het beleidsplan te behalen moet er nog veel werk worden verzet, maar gemeente Katwijk slaat met dit plan alvast een goede weg in.

 

 

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.