Alle mantelzorgers gelijk waarderen!

Gert Varkevisser —  5 december 2014

Op 18 december aanstaande stelt de gemeenteraad het beleidsplan Mantelzorgondersteuning 2015-2016 vast. Gisterenavond sprak de gemeenteraad oordeelsvormend over dit plan. De ChristenUnie heeft aangegeven dat het College een uitstekende basis heeft neergelegd om mantelzorgers extra te versterken en te ondersteunen. Wel wordt op verzoek van de ChristenUnie de regeling voor het mantelzorgcompliment aangepast zodat alle mantelzorgers in aanmerking kunnen komen voor dit compliment.

image

Voorkomen overbelasting
Een belangrijk thema voor de ChristenUnie is het voorkomen en verhelpen van overbelasting bij mantelzorgers. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven onbetaald zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Veel mantelzorgers zijn echter overbelast of dreigen overbelast te raken. In het beleidsplan wordt daarom stevig ingezet op zogeheten ‘respijtzorg’: de tijdelijke overname van de zorg om mantelzorgers te ontlasten.

Mantelzorgcompliment
De waardering van mantelzorgers is voor de ChristenUnie ook een belangrijk thema. Mantelzorgers kunnen, als zij geregistreerd staan bij het Steunpunt Mnatelzorg, in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment: een jaarlijkse waardering uitgedrukt in geld. Deze waardering werd tot op heden door het Rijk verstrekt. Per 1 januari 2015 ligt deze taak bij de gemeente. Katwijk heeft daar in 2015 130.000 euro voor beschikbaar. Voor de jaren na 2015 is er meer geld beschikbaar. De waardering is door het College vastgesteld op 100 euro. Dat betekent dat 1300 mantelzorgers het compliment kunnen ontvangen. Alle mantelzorgers na die eerste 1300 komen, ontvangen dan niets. Dat gaat er bij de ChristenUnie niet in! Misschien wordt de grens van 1300 geregistreerde mantelzorgers in 2015 niet bereikt (in 2013 waren het er nog geen 1200), maar stel dat het er toch 1350 zijn, dan is het voor de gemeente een relatief klein bedrag en een kleine moeite om ook die 50 extra mantelzorgers een waardering te geven. De ChristenUnie drong er daarom bij de wethouder op aan om de regeling te versoepelen en alle mantelzorgers gelijk te waarderen. Andere partijen sloten zich bij het standpunt van de ChristenUnie aan. De wethouder gaf aan dat het niet de bedoeling was om mensen uit te sluiten en past de regeling aan.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

2 reacties aan Alle mantelzorgers gelijk waarderen!

 1. Marion van Eijsden 7 december 2014 at 10:36

  Goed om te lezen dat dit voor alle mantelzorgers geld! Vaak wordt bij mantelzorg aan de volwassenen gedacht. Ik kan de inzet van U hierin zeer waarderen!

  Maar hoe zit dat voor de vele kinderen die mantelzorger zijn voor hun chronisch zieke of gehandicapte ouder?
  Dat is een vergeten en ondergewaardeerde groep. Is er voor hun ook iets?

  Warme groet,
  Marion